Jeg må være den dummeste i klassen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Jeg må være den dummeste i klassen

Når skolens børn evaluerer sig selv

Lærer børn mest, når de er klar over, hvad de har lært, eller hvordan de har lært det? Og opfører børn sig bedst, hvis de er blevet bedt om at reflektere over, hvordan de har det med sig selv og hinanden? 'Ja', 'måske', 'i nogle tilfælde' og 'næppe'. Så forskellige svar kan man møde blandt skolens børn og lærere.

Faktum er, at...

Læs mere

Lærer børn mest, når de er klar over, hvad de har lært, eller hvordan de har lært det? Og opfører børn sig bedst, hvis de er blevet bedt om at reflektere over, hvordan de har det med sig selv og hinanden? 'Ja', 'måske', 'i nogle tilfælde' og 'næppe'. Så forskellige svar kan man møde blandt skolens børn og lærere.

Faktum er, at selvevaluering er i skolerne på alle mulige måder. Der evalueres mål, trivsel, humør, kundskaber, læringsstrategier, standpunkter, personligheder og børnefællesskaber. Nogle gange er brugen af selvevaluering lærerfagligt begrundet. Andre gange bestemt af udefrakommende krav. Nogle gange fungerer selvevalueringen godt, men ofte er der nogle utilsigtede konsekvenser forbundet med den.

I denne bog ser forfatterne nærmere på, hvordan selvevalueringspraksisser udspiller sig i folkeskolen i dag, og de diskuterer, hvad det vil sige at agere klogt i selvevalueringsjunglen.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
194 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759335222
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
194 sider
Vejl. Pris
225,-
ISBN 9788759338445

Anmeldelser

Underviser

"Det er en rigtig god bog, som klæder sin læser godt på til at kunne arbejde professionelt med selvevaluering. Bogen er yderst velskrevet, læsningen flyder let og eksemplerne fra praksis støtter teorierne godt." - Lektørudtalelse, DBC, Henrik Munch Jørgensen


Læs mere
Underviser

"Det er en rigtig god bog, som klæder sin læser godt på til at kunne arbejde professionelt med selvevaluering. Bogen er yderst velskrevet, læsningen flyder let og eksemplerne fra praksis støtter teorierne godt." - Lektørudtalelse, DBC, Henrik Munch Jørgensen


Skjul beskrivelse
Medier

"Forfatterne... Læs mere

Medier

"Forfatterne oppgir at de har villet lage en bok som kan bidra til samtale om praksis. Det har de fått til. De har få klare svar, men mange interessante observasjoner og tankevekkende spørsmål. Evaluering kan lett føre til rangering og ekskludering, og individperspektivet vil lett dominere. Denne boka presenterer et alternativ: Evaluering, det er noe en bør være sammen om." - Bedre Skole

"Jeg medgiver bogen min varmeste anbefaling, ikke mindst fordi den er velskrevet og veldisponeret og tager fat i et emne som ganske vist ofte har været belyst som et hvordan, men sjældent som hvilken mening det giver." - Specialpædagogik

"Jeg må være den dummeste i klassen for min anbefaling, fordi man bliver klogere på egen praksis. Bogen kan også bruges i uddannelse og ved en organisationsforandring, når det er undervisningen og læring, der ønskes evalueret. Læseren får mulighed for at reflektere over, hvordan der kan manøvreres klogt og omsorgsfuldt i evalueringslandskabet, så eleverne føler, de lykkes med skolen." - Læsepædagogen

 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning og læsevejledning 11
     Evaluering er et element i skolens fag og undervisningspraksis 12
     Evaluering er mangt og meget 12
     Politisk fokus på konkurrenceevne og kvalitet 14
     Selvevaluering i nutidens skole 15
     Læsevejledning 16

DEL 1
EVALUERINGSTENDENSER I POLITIK OG FORSKNING 19

KAPITEL 1
Evaluering og selvevaluering i skolen 21

     Fra et ønske om bedre vurderinger til et ønske om dygtigere børn 21
     Evaluering: Et sympatisk, men magtfuldt redskab 24
     Evaluering af eller for læring? 25
     Selvevaluering i en dansk skolekontekst 30
     Selvevaluering som forskningsgenstand 31
     Med fokus på børnene 32
     Bogens placering i forskningsfeltet 34

KAPITEL 2
Skolepolitik mellem undervisning og læring 37

     Selvevaluering er en del af et større skolepolitisk felt 38
     Nye forståelser ind i politikken 40
     Undervisningsdifferentieringens følgesvende: Evaluering og individuel vejledning 41
     Angsten for læringsmangel 44
     Selvevaluering 47
     Fra obligatoriske til vejledende mål 48

Opsamling på del 1 51
     Forslag til videre læsning 52
     Forslag til studieøvelser 53

DEL 2
PÅ BØRNENES SIDE 55

KAPITEL 3
Når børnenes faglige kundskaber evalueres 57

     Praksiseksempel 1: Selvevaluering som rutineret praksis 58
     Utydelige intentioner 62
     Mestringsforventninger og strategier for deltagelse 63
     Selvevaluering og social sammenligning 64
     Læringsmiljø og evalueringskultur 66
     Med sig selv som indsats 68
     Praksiseksempel 2: Gæt, hvad læreren tror, du kan 69
     Selvevaluering af faglige mål – forestillinger om dygtighed 72

KAPITEL 4
Når værktøjerne tages i brug 75
     Praksiseksempel 3: Logbog som værktøj til selvevaluering 75
     Deltagelse udspændt mellem faglige krav og sociale positioner 82
     Logbogen som styringsteknologi 84
     Praksiseksempel 4: Portfolio som værktøj til selvevaluering 86
     Fællesskabende undervisning 90
     En mulighed for blær: Deltagelse som performance 93
     Lærerfaglig evalueringspraksis 95

KAPITEL 5
Når selvevaluering sniger sig ind i skole-hjem-samarbejdet 97

     Praksiseksempel 5: Skole-hjem-samtaler med portfoliopræsentationer 99
     Rammesætning af skole-hjem-samtalen 99
     Skoledygtighed 101
     Deltagerpositioner i skole-hjem-samtalen 105
     Praksiseksempel 6: Styrkede deltagelsesmuligheder 110
     Portfoliosamtalens magtstrukturer 112

KAPITEL 6
Når børnenes personlighed gøres til genstand for evaluering 115
     En naturlig del af undervisningen 116
     Humør og vrede er noget, vi sætter ord på 118
     Praksiseksempel 7: Hvordan har jeg det egentlig i dag? 119
     En sårbarhedsskabende praksis 121
     Du er på, om du vil det eller ej 123
     Praksiseksempel 8: "Så ved I, hvordan I er" 124
     Glidninger i skolens evalueringsformer 131

Opsamling på del 2 133
     Forslag til videre læsning 136
     Forslag til studieøvelser 136

DEL 3
LÆRERFAGLIG EVALUERINGSDIDAKTIK 143

KAPITEL 7
Læring handler da om at kunne vurdere sig selv? 145

     Kan børn reflektere over deres udbytte af undervisningen? 146
     Hvad skal klassens børn vide om sig selv og hinanden – og hvorfor egentlig? 149
     Børn med ondt i maven eller "i sikkerhed" bag gardinet 150
     På kant med skolens krav 152
     Skoledygtighed handler om at kunne dele ud af sig selv 153
     Alsidighed i undervisningen 154
     Etik og hensigtsmæssighed 156
     Lærerfaglige dilemmaer og muligheder 156
     Evalueringskoncepter og lærerfaglighed 157
     Kritisk evalueringskultur 158
     På vej mod en inkluderende evalueringskultur 161

KAPITEL 8
Inkluderende evalueringsdidaktik involverer samarbejde 163

     Når klasseteamet arbejder med evaluering 165
     Når fagprofessionelle evaluerer undervisning i fællesskab (co-teaching) 167
     Når fagteamet arbejder med evaluering 168
     En model til kollektive evalueringer 169

Litteratur 173

BILAG 1
Udsagn til evalueringsdiamanten 181

BILAG 2
Situationskort til refleksionspil 183

Indeks 189

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.