Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt

Inspiration fra praksisnær skoleforskning

Hanne Møller (red.), Margit Eva Jensen (red.), Vibeke Schrøder (red.) og Annette Søndergaard Gregersen (red.)

Er du lærerstuderende og skal i gang med bachelorprojektet? Savner du inspiration til, hvordan du skal arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling? Så er der hjælp at hente i denne bog, som handler om undersøgelsesprocessen fra problemformulering til analyse af empiriske data. 

I 10 kapitler åbner en række forskere og...

Læs mere

Er du lærerstuderende og skal i gang med bachelorprojektet? Savner du inspiration til, hvordan du skal arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling? Så er der hjælp at hente i denne bog, som handler om undersøgelsesprocessen fra problemformulering til analyse af empiriske data. 

I 10 kapitler åbner en række forskere og bachelorvejledere døre til, hvordan undersøgelsesarbejde med kvalitative metoder kan se ud i praksis. De tager dig med ind i maskinrummet og giver dig konkrete eksempler på, hvordan du: 

  • Indkredser din lærerfaglige problemstilling og problemformulerer (del 1)
  • Vælger metode og producerer data (del 2)
  • Analyserer data (del 3) 
Det er forfatternes mål, at du kan se dit bachelorprojekt både som en meningsfuld afslutning på din læreruddannelse og som en åbning mod dit kommende professionelle virke i skolen. 

 

Bidragsydere: Lotte Hedegaard-Sørensen, Thilde Emilie Møller, Charlotte Krog Skott, Helle Winther, Kristine Kabel, Mathias Sune Berg, Marie Dahl Rasmussen, Sine Penthin Grumløse og Sofie Sauzet
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
175 sider
Vejl. Pris
200,-
ISBN 9788759337431
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
160 sider
Vejl. Pris
179,-
ISBN 9788759339664

Yderligere information

Forord 11
Thomas R.S. Albrechtsen

Bachelorprojektet - en dør til et professionelt virke 13
En læsevejledning

Hanne Møller, Margit Eva Jensen, Vibeke Schrøder og Annette Søndergaard Gregersen
Bachelorprojektet i læreruddannelsen 15
Lærebogens tre dele 16
Temaer på tværs af kapitlerne 21
Bachelorprojektet: En dør til et professionelt virke i grundskolen 25
Litteratur 26

DEL 1
Indkredsning af lærerfaglige problemstillinger

KAPITEL 1
Udspændthedsanalyser af litteratur og praksis 29
Sofie Sauzet
Indledning 29
En fortælling: Pædagogen og læreren i klassen 31
Pædagoger i skolen 32
Videnssøgning og litteraturudvælgelse 32
Feltarbejdet, tænkt gennem litteraturen 36
Litteraturen, tænkt gennem feltarbejdet 37
Analysestrategi for udspændthedsanalyser 39
Afrunding 40
Gode råd 41
Litteratur 42

KAPITEL 2
Lektionsstudier til problemformuleringsfasen 45
Hanne Møller og Charlotte Krog Skott
Indledning 45
En fortælling: Et lektionsstudie til udvikling af grammatikundervisning i tysk 47
Lektionsstudier til udvikling af undervisning 49
Lektionsstudier til problemformuleringsfasen 51
Afrunding 55
Gode råd 56
Litteratur 57

KAPITEL 3
At spørge og at undersøge - med afsæt i interesse, viden og nysgerrighed 59

Kristine Kabel
Indledning 60
En fortælling: Et forskningsprojekt bliver til 61
At følge sin interesse frem mod en central problemstilling 63
At spejle sit projekt i forskningsstrategier 64
At gøre problemstillingen aktuel ved at knytte an til anden forskning 65
At bruge sin fortrolighed: Fokuseret etnografi i praksis 66
Afrunding 68
Gode råd 69
Litteratur 70

DEL 2
Metodearbejde og produktion af data

KAPITEL 4
Æstetisk inspirerede forskningsmetoder 75
Mathias Sune Berg og Helle Winther
Indledning 75
En fortælling: Børnene i fremtidsværkstedet - livet med lærerne i skolen 76
At forske i menneskers levede liv 78
Tre tilgange til kunstnerisk og æstetisk inspirerede forskningsmetoder 79
Billeder, tegninger og kunst 80
Tilbage i fremtidsværkstedet 80
Afrunding 86
Gode råd 86
Litteratur 87

KAPITEL 5
Om at finde sin plads i klasserummet og samskabe data 91

Margit Eva Jensen
Indledning 91
En fortælling: Om at finde sin plads i 6. klasse 92
Etik og elevers samtykke 94
Ikke-strukturerede samtaler 99
Troværdighedstjek 100
Afrunding 101
Gode råd 102
Litteratur 102

KAPITEL 6
Metoder til at undersøge digitale teknologiers rolle i skolens praksis 105
Vibeke Schrøder
Indledning 105
En fortælling: Læreres teknologiforståelse i undersøgende og skabende undervisningsforløb 106
Teorier om digitale teknologier i skolen 108
Interview og observation til at undersøge digitale teknologier 110
Observationer af teknologier i brug i skolens praksis 113
Afrunding 115
Gode råd 115
Litteratur 116

KAPITEL 7
Udvikling og brug af observationsskemaer 117

Annette Søndergaard Gregersen
Indledning 117
En fortælling: Fra ustrukturerede til strukturerede observationer 119
Lektiehjælp og faglig fordybelse - tre faser 121
Afrunding 126
Gode råd 127
Litteratur 127

DEL 3
Analysearbejde

KAPITEL 8
Visuelle etnografiske analysemetoder - fra filmoptagelser til skrevne analyser 131
Mads Middelboe Rehder og Thilde Emilie Møller
Indledning 131
En fortælling: Børns oplevelser af mobilforbud i skoler 132
En analysemetodisk tilgang 134
Feltarbejdet - første anslag til analysen 135
Videomediets særegenhed 135
Nodalpunkt 136
Støttescener og modstridende scener 137
Redigeringsnuet - vi zoomer ind på ‘hej-hej-hej’ 139
Afrunding 141
Gode råd 142
Litteratur 142

KAPITEL 9
Analyse i flere lag - observation og interview 145
Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen
Indledning 145
En fortælling: Analysearbejde 149
Vi samarbejder med lærerne om at forstå praksis 150
Afrunding 154
Gode råd 154
Litteratur 155

KAPITEL 10
Analyser af mundtlig kommunikation 157
Marie Dahl Rasmussen
Indledning 157
En fortælling: Analysearbejde 158
Analyseprocessens spørgsmål og faser 160
Afrunding 168
Gode råd 168
Litteratur 169

Om forfatterne 171

Indeks 173

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.