Det meningsfulde historiefag | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Det meningsfulde historiefag

Historiebrugsdidaktik fra teori til praksis

Det meningsfulde historiefag handler om, hvordan historieundervisning kan kvalificeres, så den bliver brugbar for eleverne i deres hverdags- og samfundsliv. Bogen giver bud på konkrete undervisningsforløb og forslag til indhold – uanset om du er kommende eller nuværende lærer i 3. klasse eller 3. g.

I Det meningsfulde historiefag gennemgås...

Læs mere

Det meningsfulde historiefag handler om, hvordan historieundervisning kan kvalificeres, så den bliver brugbar for eleverne i deres hverdags- og samfundsliv. Bogen giver bud på konkrete undervisningsforløb og forslag til indhold – uanset om du er kommende eller nuværende lærer i 3. klasse eller 3. g.

I Det meningsfulde historiefag gennemgås forskellige dimensioner af historiefaget, dets potentialer og en vifte af metoder til undervisning i faget. Bogen forholder sig til historiefagets formål, men rækker ud over gældende læreplaner og ind i fremtiden

Du bliver bl.a. præsenteret for:

  • Hvordan historiefaget gøres menings- og betydningsfuldt for eleverne.
  • Undervisningsredskaber og -forløb med afsæt i en historiedidaktisk planlægningsmodel. 
  • Hvordan du fx kan arbejde med sammenhængsforståelse, fortællinger, innovation og kreativitet i historie og dermed bidrage til elevernes forståelse af sig selv som historieskabte og historieskabende. 

Bidragsydere: Gitte Funch
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2022), 
294 sider
Vejl. Pris
339,-
ISBN 9788759336472
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
294 sider
Vejl. Pris
305,-
ISBN 9788759341995

Anmeldelser

Medier

"Som før nævnt er det en stor opgave at skrive en fælles didaktikhåndbog for historiefaget i både grundskole og de gymnasiale uddannelser. Denne udgave er et kvalificeret bud på en sådan." – Tidsskrift for professionsstudier

Læs mere
Medier

"Som før nævnt er det en stor opgave at skrive en fælles didaktikhåndbog for historiefaget i både grundskole og de gymnasiale uddannelser. Denne udgave er et kvalificeret bud på en sådan." – Tidsskrift for professionsstudier

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 13
Af Heidi Eskelund Knudsen

Forfatternes forord 15
Opbygning 18
Læsevejledning 20

1. Historiebrugsdidaktik 21
Af Andreas Kopp og Gitte Funch
Hvad er historiebrugsdidaktik? 21
Valg af indhold i en historiebrugsdidaktik 27
Positionering af historiebrugsdidaktikken 32
Dimensioner af viden i historiebrugsdidaktikken 38
Arbejdsopgaver 39
Her kan du læse mere 39

2. Historiebrugsdidaktik i de gældende styredokumenter 41
Af Andreas Kopp
Styredokumenter for historiefaget i grundskolen 42
Styredokumenter for de gymnasiale uddannelser 44
Historiebrugsdidaktik og styredokumenterne 47
Arbejdsopgaver 47
Her kan du læse mere 47

3. En historiedidaktisk planlægningsmodel 49
Af Andreas Kopp
Det emotionelle vs. det kognitive 49
FUER-gruppen 50
Procesmodel 51
Lærerens opgave 56
Proces- og kompetencemodel 58
Arbejdsopgaver 65
Her kan du læse mere 65

4. Sammenhængsforståelse 67
Af Sanne Faber
Potentialet i sammenhængsforståelse 68
Centrale begreber som erkendelsesredskaber 72
Lærerens opgave 80
Ideer til praksis: valg af indhold – undervisningens “hvad?” 82
Begreber som skabere af kohærens 84
Ideer til praksis: valg af arbejdsformer – undervisningens “hvordan?” 90
Afrunding 99
Arbejdsopgaver 99
Her kan du læse mere 100

5. Glæden ved fortællingen 101
Af Kirsten Lauta
En affektiv fortælledidaktik – fortællingen som springbræt til indlevelse 103
Lærerens opgave 107
Ideer til praksis: fortællingens affektive potentiale 108
Gode fiktive historiefortællinger 115
Ideer til praksis: fortællinger i film 117
Afrunding 120
Arbejdsopgaver 120
Her kan du læse mere 120

6. Analyse af fortællinger 121
Af Kirsten Lauta
En historiebrugsrefleksiv fortælledidaktik 123
Lærerens opgave 124
Historiebrugsrefleksiv fortælledidaktik i praksis 125
Dekonstruktioner af gængse historiske fortællinger 128
Ideer til praksis: flere perspektiver på historiske fortællinger 131
Afrunding 137
Arbejdsopgaver 137
Her kan du læse mere 138

7. Materiel kultur 139
Af Sanne Faber
Potentialet i materielle spor 141
Hvad er materiel kultur? 142
Genstande 146
Stedet 150
Lærerens opgave 156
Ideer til praksis: arbejde med genstande 156
Ideer til praksis: arbejde med stedbaseret historie 164
Afrunding 173
Arbejdsopgaver 173
Her kan du læse mere 174

8. Interkulturelle kompetencer 175
Af Andreas Kopp
Interkulturelle kompetencer 176
Lærerens opgave 187
Ideer til praksis: valg af indhold – undervisningens “hvad?” 190
Ideer til praksis: valg af arbejdsformer – undervisningens “hvordan?” 199
Afrunding 206
Arbejdsopgaver 207
Her kan du læse mere 207

9. Problemorienteret projektarbejde 209
Af Andreas Kopp
Problemorienteret projektarbejde 210
Lærerens opgave 219
Ideer til praksis: historiefaglige perspektiver på global opvarmning 228
Afrunding 243
Arbejdsopgaver 244
Her kan du læse mere 244

10. Innovation og kreativitet 247
Af Kirsten Lauta
Innovation 249
Kreativitet og innovation i en dannelsesmæssig kontekst 249
Innovationskompetencer 251
Innovationsprocessens enkelte faser 252
Et idekatalog over innovationsprojekter 254
Lærerens opgave 256
Innovative historieforløb 257
FIRE-modellen 262
Afrunding 269
Arbejdsopgaver 270
Her kan du læse mere 270

Definitioner af centrale begreber 273

Oversigt over bogens figurer og bokse 275

Litteraturliste 279

Tak 291

Indeks 293

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.