Børnelitteratur i en medietid | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Børnelitteratur i en medietid

Mellemværender mellem litteraturteorier, udtryksformer og læsere

Børnelitteratur udvikler sig i dialog med nye medier og digitale muligheder. Det stiller nye krav til dem, der underviser i og formidler litteratur til børn og unge, og det er dét, denne bog handler om.

  • Hvordan udvikler billedbøger, børneromaner, digitale fortællinger og ungdomslitteratur sig i en medietid?
  • Hvad siger aktuel forskning om...
Læs mere

Børnelitteratur udvikler sig i dialog med nye medier og digitale muligheder. Det stiller nye krav til dem, der underviser i og formidler litteratur til børn og unge, og det er dét, denne bog handler om.

  • Hvordan udvikler billedbøger, børneromaner, digitale fortællinger og ungdomslitteratur sig i en medietid?
  • Hvad siger aktuel forskning om børnelitteratur og litteraturundervisning i skolen?
  • Hvor er litteratur for børn og unge og litteraturdidaktikken på vej hen?

Disse spørgsmål svarer Børnelitteratur i en medietid på ud fra forskningsbaseret viden og en lang række konkrete eksempler på litteratur for børn og unge. I bogen møder du både “nyklassikere”, der ofte bliver læst i skolen, og helt nye værker.

Litteraturundervisningen skal være sansende, skabende og verdensvendt, og forfatteren har derfor udvalgt tekster, der gennem skrift, billeder og lyd inspirerer læseren til at møde teksterne med “sanserne forrest”. I stedet for at interessere os for, hvad børnelitteratur er, skal vi se på, hvad den gør.

Bogen henvender sig til lærerstuderende, studerende ved efter- og videreuddannelse samt dansklærere i grundskolen.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
249 sider
Vejl. Pris
310,-
ISBN 9788759338971

Anmeldelser

Medier

"Det er en bog, der på fornem vis forvalter professionernes praksistilknytning. Teorien er på plads og alt illustreres med en lang række "praksisglimt"." – folkeskolen.dk

Læs mere
Medier

"Det er en bog, der på fornem vis forvalter professionernes praksistilknytning. Teorien er på plads og alt illustreres med en lang række "praksisglimt"." – folkeskolen.dk

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning 11
Børnelitteraturens udvikling i en intermedial kultur 11
Bogens udgangspunkter 13
   Den teoretiske ramme 13
   Den litteraturdidaktiske ramme 18
Bogens indhold, opbygning og brug 20

Kapitel 1
Børnelitteratur i en medietid 25

Børnelitteratur med mange udtryksformer 25
Begrebet børnelitteratur 31
“Børn” og “litteratur” i en intermedial kultur 34
At læse litteratur som et mellemværende 36
Litteraturundervisning – en status og nye perspektiver 40
Tanker om tekstvalg 45

Kapitel 2
Teoretiske udgangspunkter 49
Hvorfor intermedialitets- og materialitetsteorier? 49
Intermedialitet – litteratur mellem udtryksformer  50
   Intermedialitet – helt kort 50
   Forskning i intermedialitet – udtryksformers ligeværdighed og sameksistens 53
   Intermedial analyse og litteraturdidaktiske perspektiver 57
Materialitet – litteraturens kropssprog 63
   Materialitet – helt kort 63
   Forskning i litterær materialitet – en bog er en krop 66
   Mediesensitiv analyse og litteraturdidaktiske perspektiver 71

Kapitel 3
Intermedial analyse af den digitale fortælling NORD 77
NORD som intermedial fortælling 77
Intermedial analyse 80
   1. Den materielle betydningsdannelse 81
   2. Den sansemæssige betydningsdannelse 83
   3. Den tids-rumlige betydningsdannelse 87
   4. Den samlende semiotiske betydningsdannelse 91
Hvorfor intermedial analyse? 93

Kapitel 4
Billedbøger i intermedial og materiel belysning 95
Temaer og tendenser – livets små og store spørgsmål  95
Verdensvendthed – køn, krop, krig, klima og kultur 102
Billedbogen som medie 109
Ikonotext – at læse og begribe billedbøger 112
Visuelle fortællinger, grafiske romaner og feltet deromkring 120

Kapitel 5
Børnebøger i forskellige æstetiske dragter 129

Realisme med kant 129
Fantastiske fortællinger og fantasy med dybde 135
Talende børnelitteratur – lydbøger og lydfortællinger 142
Børnelitteratur, der flytter rundt mellem medier  149

Kapitel 6
Ungdomslitteratur – generelt og i intermedial belysning 161
Ungdomslitteratur – et åbent felt 161
Forkærlighed for rå realisme – nu med playliste 165
Smerte, sorg og SoMe – intermedialitet på form- og indholdssiden 170
Søgen efter mening og identitet i en medietid 175

Kapitel 7
Det litteraturdidaktiske landskab 179
Litteraturundervisningens tilgange – helt kort 179
Litteraturbegrebet i danskfaget set med det intermediale blik 185
En inkluderende litteraturforståelse – at læse og skabe med skrift, billede og lyd 187
Undersøgende tilgange 190

Kapitel 8
Litteraturdidaktik i en medietid – at gribe og få greb om litteraturen 195
Nye veje i litteraturforskningen – hvordan litteratur hænger sammen med verden 196
Postkritiske impulser 197
Fokus på læseoplevelsen, stemning, nærvær og identifikation 200
Fem principper for en sansende, skabende og verdensvendt litteraturdidaktik 203
   Princip 1: Stemthed 206
   Princip 2: Æstetisk udveksling 208
   Princip 3: Læse og skabe mellem udtryksformer 212
   Princip 4: Nænsom nærlæsning 215
   Princip 5: Verdensvendthed og eksistentiel klangbund 217
Hvad børnelitteratur er, kan, vil og gør i en medietid 221

Ordforklaringer 224

Liste over børnelitteratur, der nævnes i bogen 229

Eksempler på undervisningsforløb 233

Tak 235

Litteraturliste 237

Indeks 245

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.