Det fælles i naturfagene | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Det fælles i naturfagene

Denne bog handler om undervisning i de fælles kompetenceområder i naturfagene: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

I skolens naturfag skal eleverne blive gode til at arbejde undersøgende, bruge modeller og perspektivere det, de finder frem til, til forskellige større sammenhænge. De skal lære at formidle naturfagligt...

Læs mere

Denne bog handler om undervisning i de fælles kompetenceområder i naturfagene: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

I skolens naturfag skal eleverne blive gode til at arbejde undersøgende, bruge modeller og perspektivere det, de finder frem til, til forskellige større sammenhænge. De skal lære at formidle naturfagligt stof til andre og at drøfte naturfaglige spørgsmål.

I bogen er der fokus på, hvordan eleverne kan overføre erfaringer med fællesfaglige arbejdsmåder fra det ene faglige tema til det næste, og hvordan der kan skabes en progression i undervisningen i de fællesfaglige kompetenceområder fra 1. til 9. klasse.

Bogens første del behandler undervisning i hvert af de fire kompetenceområder i natur/teknologi og i fysik/kemi, biologi og geografi. Desuden er der et særligt kapitel om at arbejde med problemstillinger og kapitler med forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering.

Denne del afsluttes med et særligt kapitel om den fællesfaglige prøve i 9. klasse.

Bogens anden del har fokus på, hvordan man kan undervise i at arbejde med problemstillinger inden for de seks fællesfaglige fokusområder i 7.-9. klasse. Tre eksempler på undervisningsforløb er beskrevet udførligt, tre andre er skitseret.

Bogen henvender sig til studerende, lærere og vejledere.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2018), 
165 sider
Vejl. Pris
240,-
ISBN 9788759330395
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2018), 
165 sider
Vejl. Pris
183,-
ISBN 9788759331668

Anmeldelser

Medier

Udvalgt til en af "Årets bøger i 2018" i Folkeskolen.

... Læs mere
Medier

Udvalgt til en af "Årets bøger i 2018" i Folkeskolen.

"Sjældent har så mange (af os lærere) haft så få (forfatterne) at takke for så meget her altså hvad angår formidling af uundværlig viden og forslag til praksis på et felt, der for nuværende langtfra kan være opdyrket i tilstrækkeligt omfang. En lancering for to år siden ville have været endnu mere velkommen." - Steen Ehlers, Folkeskolen.dk

"Bogen kan inspirere til arbejdet i fagteamet omkring en fælles forståelse og sprog omkring kompetencerne. Bogen kan bidrage med inspiration og vejledning til naturfagsundervisere, vejledere og naturfagsansvarlige på grundskolerne og kan bestemt anbefales at have på hylden." - Hanne Søgaard Grøn, Kaskelot

"Bogen kommer med et kvalificeret bud på hvordan der kan arbejdes med det fælles i naturfagene. Et bud som kan rette op på nogle af de svagheder som læseplanen og vejledningen i Fælles Mål indeholder." - Sanne Schnell Nielsen, MONA


Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Del 1 · Naturfagenes fælles områder 10

Kapitel 1 · Naturfagenes formål 11
   Det faglige indhold 12
   Anvendelse i undersøgelser 15 
   Fællesfaglig undervisning 18
   Eksempel på fællesfagligt forløb: Vandløbsundersøgelse 20

Kapitel 2 · De centrale bestemmelsers opbygning 25
   Det fællesfaglige L 26
   Fordeling af mål 28

Kapitel 3 · Undersøgelse 31 
   Undervisning i undersøgelser 32
   Design 34
   Øvelser og forsøg, observationer og eksperimenter 35

Kapitel 4 · Modellering 43
   Modelleringsfærdigheder 44 
   Progression i modellering 45
   Hvad skal eleverne kunne bruge modeller til? 46

Kapitel 5 · Perspektivering 49
   Det, der ligner 51 
   Historisk udvikling 51
   Interessemodsætninger 52
   Problemstillinger 52

Kapitel 6 · Kommunikation 57
   Formidling 59
   Progression 60
   Formidlingsformer 62
   Argumentation 65
   Argumentation i en kontekst 69
   Kilder 72
   Kildekritik 73
   Faglige begreber 76
   Faglig læsning 78
   Faglig skrivning 82

Kapitel 7 · At arbejde med problemstillinger 85
   Undersøgelse af en problemstilling 86 
   Et eksempel på en problemstilling 88
   Spørgsmål 90
   Hypoteser 93
   Elevinddragelse og medbestemmelse 94

Kapitel 8 · Undervisningsdifferentiering 97
   Et princip 98
   Forskellige slags forudsætninger 99
   Differentieringsmuligheder 100

Kapitel 9 · Evaluering 105
   Evaluering af elevers udvikling på to spor 106 
   Evalueringsformer 108

Kapitel 10 · Fælles prøve 111 
   Praktisk og mundtlig 114
   Forberedelse til prøven 115 
   Oversigt 115
   Eksaminators spørgsmål 116

Del 2 · Fællesfaglige forløb i 7., 8. og 9. klasse 118

Forløb 1. Landbrug 121

Forløb 2. Drivhuseffekt 131

Forløb 3. Drikkevandsforsyning 143

Skitser til andre fællesfaglige forløb 153
   Energiforsyning 153
   Stråling 154
   Teknologi 155

Lærerens evaluering 157

Litteratur 159
   Fælles Mål, bekendtgørelse og vejledning 159
   Fagdidaktik 159
   Generelt 160

Indeks 163

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christian Vedel Melsen på cvm@samfundslitteratur.dk.