Broen til fagsproget | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Broen til fagsproget

32 idéer til at styrke sproget i alle fag

  • Hent, rediger og print bogens materialer, som du finder under fanen Supplerende materialer nedenfor.
  • Hør forfatterne fortælle om Bromodellen i videoen her (udarbejdet i samarbejde med læringskonsulent Dorthe Bach Dall og webudvikler Simon Bach Dall).

Sproget er menneskets værktøj til forståelse og kommunikation. Sproget spiller derfor en central...

Læs mere

  • Hent, rediger og print bogens materialer, som du finder under fanen Supplerende materialer nedenfor.
  • Hør forfatterne fortælle om Bromodellen i videoen her (udarbejdet i samarbejde med læringskonsulent Dorthe Bach Dall og webudvikler Simon Bach Dall).

Sproget er menneskets værktøj til forståelse og kommunikation. Sproget spiller derfor en central rolle i læringen og er også det middel, hvormed vi udtrykker vores viden.

Broen til fagsproget bygger på en holistisk tilgang til udvikling af sprog i skolens fag og lægger sig naturligt i forlængelse af Pauline Gibbons' indflydelsesrige bog Styrk sproget, styrk læringen (2016), som her får en praksisnær ledsager med konkrete idéer og værktøjer til faglæreren, der ønsker at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning.

Hensigten er at skabe bedre faglig forståelse og bedre elevprodukter (både skriftligt og mundtligt), flere og mere uddybende svar på lærerens spørgsmål, strategisk og effektiv brug af flere sprog i læringen, bedre samarbejde med hjemmet og frigørelse af lærerresurser gennem øget elevaktivitet.

Bogen rummer: 

  • En menu af konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, skabeloner og elevark samt oversigter over, hvordan de enkelte aktiviteter kan gennemføres. Skabelonerne kan redigeres, tilpasses og suppleres, alt efter hvilke emner, fag og elever der er i spil.
  • En model, Bromodellen, som støtte til at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning. Bromodellen styrker blikket for, hvad de enkelte aktiviteter kan bruges til, hvor de kan placeres i et forløb, og hvordan de kan anvendes, hele tiden med fokus på sprogudvikling.
  • Værktøjer til at få øje på det sprog, der er relevant at fokusere på og arbejde med. Herunder Sprogluppen og tænkekort.

Broen til fagsproget retter sig især mod lærere, som kan anvende Bromodellen som ramme for planlægning og refleksion og bogen som håndbog og idébank i den daglige praksis. Andetsprogsvejledere vil kunne bruge bogen til vejledning af kolleger og i egen praksis. Undervisere i dansk som andetsprog vil også kunne finde god inspiration i bogen, da der lægges særlig vægt på flersprogede elevers læring. Endelig kan bogen bruges til undervisningsobservation og af lærerstuderende, både i løbet uddannelsen i forbindelse med undersøgende opgaver og i praktikforløb.

Bidragsydere: Pauline Gibbons
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
160 sider
Vejl. Pris
240,-
ISBN 9788759330227
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
160 sider
Vejl. Pris
175,-
ISBN 9788759334478

Anmeldelser

Underviser

"Bogen styrke er den meget konkrete tilgang til styrkelse af fagsprog. Der er et hav af eksempler, som jeg får lyst til at afprøve og præsentere for mine studerende, så de kan bringe det ud i deres undervisning." - Mette Stange, UCSYD.

Læs mere
Underviser

"Bogen styrke er den meget konkrete tilgang til styrkelse af fagsprog. Der er et hav af eksempler, som jeg får lyst til at afprøve og præsentere for mine studerende, så de kan bringe det ud i deres undervisning." - Mette Stange, UCSYD.

Skjul beskrivelse
Medier

"En rigtig god og meget praksisnær bog om sprogudviklende undervisning til lærerstuderende og lærere (...) Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog, og har mange velvalgte skabeloner, oversigter og figurer - mange af dem lige til at bruge." - Lektørudtalelse, Boy... Læs mere

Medier

"En rigtig god og meget praksisnær bog om sprogudviklende undervisning til lærerstuderende og lærere (...) Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog, og har mange velvalgte skabeloner, oversigter og figurer - mange af dem lige til at bruge." - Lektørudtalelse, Boy Olesen, DBC.

"(...) et indhold, der taler direkte ind i lærerens planlægning og evaluyering af egen undervisningspraksis (-...9 bogen vil uden tvivl udgøre en støttende ramme for både lærerens planlægning, udførelse og evaluering af sprogbaseret undervisning. Hermed en varm anbefaling." - Læsepædagogen, nr.6

"Jeg er ret imponeret over og inspireret af de mange afvekslende aktiviteter, som spænder fra brainstormsskabeloner, kategoriseringsopgaver, ordforrådsfastholdelse, lytte- og feedbackkvalificering til klassiske informationskløftopgaver, CL-inspirerede øvelser som quiz og byt og samtalelektier med familien. Eksemplerne kommer fra alle fag, og aktiviteterne kan konsekvent anvendes og overføres til egne fag og sammenhænge. Det er en rigtig god og brugbar samling af ideer til en sprogudviklende fagundervisning, som man kan lade sig inspirere af og bruge direkte i sin undervisning." -Folkeskolen.dk
https://www.folkeskolen.dk/1476586/fra-dagligt-sprog-til-fagligt-sprog-i-alle-fag

Skjul beskrivelse

Yderligere information

9 Forord af Pauline Gibbons

13 Kære læser
     14 Bogens opbygning sådan bruger du bogen
     15 Forfatternes tak

Del 1 · Baggrund og modeller
18 Tankerne bag Bromodellen: Stilladsering af sproglig udvikling i fagene
     18 Stilladsering
     19 Sprog i forskellige kontekster
     20 Eleven skal være sprogligt aktiv
     21 Flere sprog som resurse

23 Bromodellen
     23 Fase 1: Hverdagssprog
     24 Fase 2: Introduktion af fagsprog
     24 Fase 3: Arbejde med fagsprog sammen
     25 Fase 4: Producere fagsprog
     28 Planlægningsskema på baggrund af Bromodellen

29 Sprogluppen

32 Når der viser sig andre sproglige behov end de planlagte

Del 2 · De fire faser
35 Fase 1: Hverdagssprog
     36 Idé 1.1 Fælles oplevelse
     42 Idé 1.2 Genfortælling
     43 Idé 1.3 Quiz og byt, fase 1
     45 Idé 1.4 Åben brainstorm. Ordbank
     48 Idé 1.5 Dartskiven. Organisering af forforståelse, fokuseret brainstorm
     50 Idé 1.6 Samtalelektie. Aktivering af hjemmets sprog og erfaringer
     55 Idé 1.7 Find en, der , fase 1. På opdagelse i egne erfaringer
     57 Idé 1.8 Rød-gul-grøn, fase 1. Forforståelse af ordforråd

59 Fase 2: Introduktion af fagsprog
     60 Idé 2.1 Tænkekort, fase 2. Introduktion af fagsprog
           62 Tænkekort: Beretning
           63 Tænkekort: Årsagssammenhæng
           70 Tænkekort: Sammenligning
           75 Tænkekort: Beskrivelse
           77 Tænkekort: Klassificering
           78 Tænkekort: Problemløsning
           80 Tænkekort: Argumentation og diskussion
           82 Tænkekort: Udvælgelse af citater til fortolkning
           83 Tænkekort: Vurdering
     84 Idé2.2 Kategorisering, fase 2. Sortere i sammenhænge
     85 Idé 2.3 Mindmap
     88 Idé 2.4 Rundt om ordet
     90 Idé 2.5 Rød-gul-grøn, fase 2. Enig eller uenig, tag stilling
     92 Idé 2.6 Dictogloss med samtalekort
     94 Idé 2.7 Pusleopgaver

97 Fase 3: Arbejde med fagsprog sammen
     98 Idé 3.1 Informationskløft
     102 Idé 3.2 Kategorisering, fase 3. Bearbejde fagsprog
     104 Idé 3.3 Tænkekort, fase 3. Bearbejde fagsprog
     105 Idé 3.4 Argumentation
     112 Idé 3.5 Find en, der , fase 3. Bearbejde fagsprog
     114 Idé 3.6 Tal sammen - tænk sammen! Gruppearbejde med rollekort
     116 Idé 3.7 Værdikluns
     117 Idé 3.8 Gruppesamtale med observatør
     119 Idé 3.9 Quiz og byt, fase 3
     120 Idé 3.10 Ugens kuvert med ordkort. Repetition

123 Fase 4: Producere fagsprog
     124 Idé 4.1 Familieopgave. Præsentation i hjemmet
     126 Idé 4.2 Spørgeramme til feedback på elevernes fagsprog
     130 Idé 4.3 Aktiv lytning og feedback
     132 Idé 4.4 Lyttebingo
     134 Idé 4.5 Rød-gul-grøn, fase 4. Repetition og evaluering

Del 3 · Inspiration til brug af bogen
     138 En sidste idé: Pyramiden
     140 Værktøj til læreren: Observation af undervisning
     143 Værktøj til lærerstuderende: Analyse og redidaktisering af undervisning eller læremidler
     147 Værktøj til lærerstuderende: Opbygning af undersøgende opgave
     148 Nyankomne elever i almenklassen
     150 Idé til modtagelse af nyankomne elever: Hvordan siger vi det?

153 Matrix med oversigt over idéer i bogen

157 Litteratur

159 Indeks

Package icon Broen til fagsproget - Supplerende materiale (samlet)PDF icon Broen til fagsproget - BromodellenFil Elevark - Aktiv lytning og feedback, Gruppe (Idé 4.3)PDF icon Elevark - DartskivenFil Elevark - Dictogloss (Idé 2.6)Fil Elevark - Familieopgave (Idé 4.1)Fil Elevark - Find en, der ... (Idé 1.7 og 3.5)Fil Elevark - Gruppesamtale med observatør (Idé 3.8)Fil Elevark - Hvordan siger vi detPDF icon Elevark - Lyttebingo (Idé 4.4)Fil Elevark - Observatørark, Argumentation (Idé 3.4)Fil Elevark - Ord til placering og retning (Idé 3.1)PDF icon Elevark - Placering og retning (Idé 3.1)Fil Elevark - Rollekort, Argumentation (Idé 3.4)Fil Elevark - Rollekort, Tal sammen - tænk sammen! (Idé 3.6)Fil Elevark - Rundt om ordet (Idé 2.4)Fil Elevark - Samtalekort til dictogloss (før, under og efter) (Idé 2.6)Fil Elevark - Samtalelektie (Idé 1.6)Fil Elevark - Spørg din makker (Idé 3.1)Fil Elevark - Spørgeramme til elev-feedback eller selvevaluring (Idé 4.2)PDF icon Elevark - Åben brainstorm (Idé 1.4)Fil Oversigt - Ord og udtryk til sammenligning (Forskelle) (Idé 2.1)Fil Oversigt - Ord og udtryk til sammenligning (Ligheder) (Idé 2.1)Fil Oversigt - Årsagssammenhæng (Idé 2.1)PDF icon Skabelon - OrdkortPDF icon Tænkekort - Argumentation (Idé 2.1)PDF icon Tænkekort - Beretning (Humanistiske fag) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Beretning (Naturvidenskabelige fag) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Beretning (Idé 2.1) Fil Tænkekort - Beskrivelse (Idé 2.1)PDF icon Tænkekort - Brud (Eksempel) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Brud (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Diskussion (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Flere mulige årsager (Eksempel) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Flere mulige årsager (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Klassificering (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Konsekvenser (Eksempel) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Konsekvenser (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Kredsløb (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Lineær årsagssammenhæng (Eksempel) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Lineær årsagssammenhæng (Idé 2.1) Fil Tænkekort - Problemløsning i matematik (Idé 2.1)Fil Tænkekort - Problemløsning i projektarbejde (Idé 2.1)PDF icon Tænkekort - Sammenligning (Forskelle) (Idé 2.1) PDF icon Tænkekort - Sammenligning i bobler (Idé 2.1) Fil Tænkekort - Sammenligning i skema (Idé 2.1)PDF icon Tænkekort - Sammenligning, Forskelle (Eksempel) (Idé 2.1) Fil Tænkekort - Udvælgelse af citater til fortolkning (Idé 2.1)Fil Værktøj til læreren - Observation af undervisningFil Værktøj til læreren - PlanlægningsskemaPDF icon Værktøj til læreren - SprogluppenFil Værktøj til læreren - Spørgeramme til feedback på elevernes fagsprog (Idé 4.2)Fil Værktøj til læreren - Tænkeramme for fælles oplevelser (Idé 1.1)Fil Værktøj til lærerstuderende - Analyse og redidaktisering af undervisning eller læremidlerPDF icon Bromodellen - Plakat

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.