Multisensoriske metoder og analyser | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Multisensoriske metoder og analyser

- til undersøgelser af pædagogiske praksisser

Denne bog tilbyder læseren et indblik i nytænkende metoder og analyser, der sætter sanserne i spil i undersøgelser og analyser af pædagogisk praksis. På mangfoldige måder eksperimenterer forfatterne med at sætte bl.a. næsen, øret, fødderne, smagssansen og bevægelser i forgrunden i udviklingen af undersøgelsesmetoder, der kan gribe de...

Læs mere

Denne bog tilbyder læseren et indblik i nytænkende metoder og analyser, der sætter sanserne i spil i undersøgelser og analyser af pædagogisk praksis. På mangfoldige måder eksperimenterer forfatterne med at sætte bl.a. næsen, øret, fødderne, smagssansen og bevægelser i forgrunden i udviklingen af undersøgelsesmetoder, der kan gribe de sensoriske dimensioner ved pædagogisk praksis. Hvad får man f.eks. fornemmelser for og indsigter i, når man undersøger professionelles samvittighed ved at følge dem på måder, der minder om dans, hvor kroppen, blikket og mimikken sættes i forgrunden? Hvordan kan man forstå pædagogik som sensorisk og æstetisk praksis, når man dvæler ved Vestkystens strande og mærker, hvordan tid, steder og kroppe er forbundne? Hvordan giver baggrundsstøj og lyde adgang til viden om hverdagslivet på pædagogiske bosteder? Hvad sker der med undersøgelser af pædagogisk praksis, når man sænker tempoet, bevæger sig langsomt og bruger sin syns-, lugte- og lyttesans? Og hvilken viden genererer det, når man bevæger sig med dem, man undersøger, mærker deres stemninger og interesserer sig for deres stil, smag og mavefornemmelser?

Bogen henvender sig til studerende, undervisere og forskere, der vil undersøge pædagogisk praksis på måder, der medtænker komponenter som atmosfærer, følelser, stemninger, bevægelser, materialitet, arkitektur og som vil tage den multisensoriske hverdagsviden alvorlig i formuleringen og gennemførelsen af undersøgelser og analyser af pædagogisk praksis.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2023), 
267 sider
Vejl. Pris
298,-
ISBN 9788759334041
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
267 sider
Vejl. Pris
268,-
ISBN 9788759342992

Yderligere information

INDLEDNING
At tænke med sanserne 11
Helene Falkenberg og Sofie Sauzet
Multisensoriske studier medtænker andre handlekræfter
end de menneskelige 13
Multisensoriske undersøgelser 14
Om bogens kapitler 19
Litteratur 25

KAPITEL 1
Farvekort med interview om klasset smag 29
Rikke Brown
Indledning 29
Teoretisk udgangspunkt: Smag som klassede grænsedragninger og klassede affekter 31
Metode: Farvekort med interview om klasset smag 34
Hvilken viden bliver mulig? 39
Etiske overvejelser 41
Analysespørgsmål 42
Empiri 43
Analyse 47
Metodekonklusioner 50
Indholdskonklusioner 52
Metoden som tænkeredskab for pædagogisk praksis 53
Litteratur 54

KAPITEL 2
Multisensorisk færden 57
– at sanse med fødderne
Helene Falkenberg
Indledning 57
Teoretisk udgangspunkt 60
Hvilken viden bliver mulig? 65
Analysespørgsmål 68
Metode 68
Analyse af empiri 70
Indholdskonklusioner 74
Metodekonklusioner 74
Etiske overvejelser 76
Litteratur 77

KAPITEL 3
Sans for resonans 79
– at undersøge samvittighed og følelser i pædagogisk arbejde
Martin Gylling, Kristian Gylling Olesen og Nana Vaaben
Indledning 79
Teoretisk udgangspunkt: Følelser som kropsliggjorte tanker 81
Analysespørgsmål 84
Metode: Dans, sans og resonans 85
Empiri 1 86
Analyse 1 88
Empiri 2 90
Analyse 2 90
Empiri 3 92
Analyse 3 93
Metodekonklusioner 94
Etiske overvejelser 96
Indholdskonklusioner 97
Litteratur 98

KAPITEL 4
Mikro-optisk kortlægning af stemninger
i læringsrummet gennem videooptagelser 101
Lonni Hall
Indledning 101
Filosofisk afsæt for de mikro-optiske analyser 102
Kortlægning af et landskab i tilblivelse – en deleuziansk metode 104
Analysespørgsmål 107
Metode 107
Etik – forskeren på arbejde med opmærksomhed på passendehed og mulig intimidering 110
Analyse 112
At bevæge sig rundt i skolen på strømpefødder 116
Indholdskonklusioner 119
Metodekonklusioner 120
Afslutning 121
Litteratur 121

KAPITEL 5
At sanse med dyb og tyk tid 125
– geopoetiske bevægelser i det antropocæne
Malou Juelskjær
Indledning 125
Kapitelstruktur, metode og empiri 128
Hvilken viden bliver mulig? 129
Empiri og analyse 1 131
Teoretisk udgangspunkt 133
Metode: Affektiv geologi, geopoetik, posthumanistisk autoetnografi 139
Etik 141
Analysespørgsmål og -praksisser 142
Empiri og analyse 2 143
Metodekonklusioner 153
Indholdskonklusioner 153
Metoden som tænkeredskab 154
Litteratur 155

KAPITEL 6
Gående rytmeinterviews 159
Sofie Sauzet
Indledning 159
Teoretisk udgangspunkt: Rytmeanalysen 160
Metode: Gående rytmeinterviews 164
Hvilken viden bliver mulig med denne metode? 166
Etik 168
Analysespørgsmål 169
Empiri: Et gående rytmeinterview med Charlie og Nora 169
Analyse 170
Metodekonklusioner 172
Indholdskonklusioner 174
Metoden som tænkeredskab for pædagogisk praksis 176
Litteratur 176

KAPITEL 7
Lyttevandringer 179
Anne Mia Steno
Indledning 179
Teoretisk udgangspunkt: Kontekstsensitive lytninger 180
Metode: Lyttevandringer i en pædagogisk praksis 183
Analysespørgsmål 185
Etiske overvejelser 186
Empiri: Lyttevandringer på et socialpædagogisk bosted 187
Analyse – fra lyttevandringer til fænomenologiske analyser 188
Fra lyttevandringer til nuancering af analysespørgsmål 190
Metodekonklusioner 191
Indholdskonklusioner 192
Metoden som tænkeredskab i en pædagogisk praksis 193
Litteratur 194

KAPITEL 8
Sansedagbogen 197
Kia Wied
Indledning 197
Teoretisk udgangspunkt: Sammenhængen mellem krop, materialitet og sprog 199
Analysespørgsmål 203
Metode: Samarbejde mellem undersøger og deltager om at sanse og beskrive verden mere opmærksomt 204
Hvilken viden gør sansedagbogen mulig? 208
Etik 209
Empiri 210
Analyse 212
Indholdskonklusioner 216
Metodekonklusioner 217
Sansedagbogen som tænkeredskab for professionel læring og refleksion 218
Litteratur 219

KAPITEL 9
Dvælende praksis som multisensorisk metode 223
– med lup og langsomt tempo i felten
Ida Wentzel Winther
Indledning 223
Teoretisk udgangspunkt: Kropsfænomenologi 227
Metode til en dvælende praksis 230
Hvilken viden bliver mulig med denne metode – og hvilke etiske overvejelser må man gøre sig? 232
Analysespørgsmål 233
Empiri: Ved Vesterhavet 233
Analyse: Kroppen tænker og ‘tanken kropper’ 237
Metodekonklusioner 238
Indholdskonklusioner 240
Metoden som tænkeredskab i den pædagogiske praksis – en afrunding 242
Litteratur 243

EFTERORD
Etik med multisensoriske metoder 247
– eksempler fra et forskningsprojekt om overgangen mellem 3. og 4. klasse, SFO og klub
Sofie Sauzet
Etisk praksis 248
Før – fleksibilitet i mødet med ens undersøgelsesobjekt 249
Under – kompleksitetssensitivitet 251
Efter – nuancerede resultater og affirmativ kritik 254
Afrunding 256
Litteratur 257

Bogens forfattere 261

Indeks 265

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.