Børn, unge og medier | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Børn, unge og medier

Hvilken rolle spiller medier i børn og unges liv i dag? Hvordan indgår nye digitale og sociale medier som en del af børn og unges leg og venskabsrelationer? Hvad betyder nutidens medielandskab for den måde, børn og unge engagerer og præsenterer sig selv online?

De spørgsmål, vi stiller til børn og unges mediebrug (i den offentlige debat såvel...

Læs mere

Hvilken rolle spiller medier i børn og unges liv i dag? Hvordan indgår nye digitale og sociale medier som en del af børn og unges leg og venskabsrelationer? Hvad betyder nutidens medielandskab for den måde, børn og unge engagerer og præsenterer sig selv online?

De spørgsmål, vi stiller til børn og unges mediebrug (i den offentlige debat såvel som i forskningen), afhænger af vores syn på medierne og af vores syn på børn og unge som aktører og medborgere. Børn og unges mediebrug må derfor forstås i forhold til den kontekst, den indgår i, og den måde, hvorpå børn og unge gennem medier relaterer sig til strukturer og relationer i samfundet som sådan.

BØRN, UNGE OG MEDIER præsenterer relevante begreber, teorier og den nyeste forskningsbaserede viden om børn og unges mediebrug i relation til emner som legepraksis, sociale relationer og selvfremstilling. Bogen er struktureret omkring en række nedslag i forskellige praksisser, som relaterer sig til børn og unges brug af medier på tværs af aldersgrupper og de forskellige medier og brugsmønstre, der er knyttet hertil. Bogen tilbyder desuden empirinære eksempler på den børne- og ungdomskultur, som udfolder sig på og med medier i dag.

Stine Liv Johansen er ph.d., lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge. Har siden 2005 forsket i børns brug af medier i og uden for institutionelle kontekster.

Malene Charlotte Larsen er ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og tilknyttet forskningsgruppen Mattering: Center for Diskurs og Praksis. Har siden 2005 forsket i børn og unges brug af sociale medier.

Forlag: Samfundslitteratur
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
144 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788759332030
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
144 sider
Vejl. Pris
118,-
ISBN 9788759333938

Yderligere information

Kapitel 1
INDLEDNING 7
     Bogens formål 8
     Hvad handler bogen om? 8
     Hvad handler bogen ikke om? 9
     Mediebrug i kontekst 10
     Tidligere debatter om børn, unge og medier 11
     Aktuelle debatter 13
     Forskningens udfordringer 14
     Vigtigt at stille åbne og brede spørgsmål 15
     Ingen simple svar 16
     Børn og unges egne perspektiver 17
     Forskellige forskningstraditioner 19
     Bogens teoretiske perspektiver 20
     Bogens fokus og videre opbygning 22

Kapitel 2
PRAKSISSER I BEVÆGELSE 23
     Medialisering som grundvilkår 23
     En praksisorienteret forståelse af mediebrug 26
     Mediepraksisser i hverdagen 28
     Medieudviklingen de seneste år 30
     Medier til information og underholdning 30
     Fra forbrugere til (nu også) producenter 32
     Fra web til mobil 33
     Fra tekstbaseret til billedbåret 36
     Kommercialisering, forretningsmodeller og algoritmer som rammesætning 37

Kapitel 3
MEDIER OG LEGEPRAKSIS 39
     Leg og medier hænger sammen 40
     Leg med medier - legemedier 42
     Legepraksis og selskabelighed 43
     Tre forskellige legetyper 45
     Sanselig leg med medier 47
     Virtuel (fantasi)leg med medier 50
     Selskabelig leg med medier 55
     Opsamling 60

Kapitel 4
SOCIALE RELATIONER 61
     Børn og unges venskaber 62
     Det klassiske venskabsbegreb 63
     Venskabsbegrebet under forandring 65
     Ven eller blot forbindelse? 67
     Tre typer af relationer 68
     At vedligeholde sociale relationer med medier 74
     Når stærke relationer kun eksisterer online 76
     Likes som interaktionsform 78
     Algoritmer som rammesætning 81
     At føle sig uden for fællesskabet 83
     Digital mobning 85
     Opsamling 87

Kapitel 5
IDENTITET OG SELVFREMSTILLING 89
     Identitetsarbejde med medier 90
     Et mangfoldigt begreb 92
     Selvfremstilling i et historisk perspektiv 97
     Identitet i praksis og som livsfortælling 99
     Kollaborative identitetsfremstillinger 103
     Selfies som identitetspraksis 105
     Microcelebrities og identitet 108
     Opsamling 111

Kapitel 6
BØRN OG UNGE I ET DATAFICERET SAMFUND 113
     Børn og unge som digitale medborgere 113
     Ret til beskyttelse og til deltagelse 116
     Børn og unges mediekultur i et big data-samfund 118
     Hvordan forstår børn og unge selv data og privacy? 120
     Diskussionen om (digital) dannelse 123
     Beskyttelse af alle børn? 125
     Fremtidige forskningsperspektiver 126

LITTERATUR 129

INDEKS 143

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.