Kommunikation | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kommunikation

i hverdagen og i professionel praksis

Part of the series Professionernes begreber

Denne bog handler om kommunikation mellem mennesker i almindelighed og i professionelle relationer i særdeleshed. Bogen redegør for en række professionsbegreber i relation til kommunikation og professionsudøvelse.

Fremstillingen er struktureret i følgende syv kapitler:

  • Kommunikationens verden
  • Talehandlinger og meningsskabelse
  • Kommunikation og...
Read more

Denne bog handler om kommunikation mellem mennesker i almindelighed og i professionelle relationer i særdeleshed. Bogen redegør for en række professionsbegreber i relation til kommunikation og professionsudøvelse.

Fremstillingen er struktureret i følgende syv kapitler:

  • Kommunikationens verden
  • Talehandlinger og meningsskabelse
  • Kommunikation og intersubjektivitet
  • Kendetegn ved god professionel kommunikation
  • Kommunikative forholdemåder i professionel praksis
  • Kommunikative færdigheder i professionel praksis
  • Kommunikation og undervisning.

Bogen opstiller og drøfter ti begrebspar, der kendetegner god professionel kommunikation. Bogens fem praksistemaer er: møder og mødeledelse, værdsættende interview, interview med børn med brug af samtalebilleder og deltagende interaktion og kommunikation i klasserummet.

De første fire kapitler afsluttes med en invitation til læseren om at gå i dialog med kapitlets indhold. De resterende kapitler afsluttes med forslag til øvelser i relation til de principper og færdigheder, som er blevet behandlet.

Bogen henvender sig til kommende og nuværende lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre lignende professioner.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
177 pages
Price
150,-
ISBN 9788759339510
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
177 pages
Price
133,-
ISBN 9788759341902

Aditional information

Forord til serien 7

Indledning – et tilbageblik og udblik 9

1. del

1. Kommunikationens verden 19
Vi kan ikke ikke-kommunikere 19
Kommunikationsteoriens verden 22
Kommunikationsmetaforer og modeller 24
Kommunikationens sociale verdener 34
Invitation til dialog 37

2. Talehandlinger og meningsdannelse 39
Sprogspil og talehandlinger 39
Den sproglige vending 40
Gensidig sproglig forståelse 41
Kommunikation som skabelse af sociale verdener 47
Magt i sociale relationer 50
Betydnings- og meningsdannelse 52
Kulturelle redskaber 54
Invitation til dialog 55

3. Kommunikation og intersubjektivitet 57
Vi fødes ind i sproget 57
Intersubjektivitet 59
Børns kommunikative sprogtilegnelse og udfoldelse 61
Fortællingernes verden 69
Invitation til dialog 72

4. Kendetegn ved god professionel kommunikation 73
Kommunikationsvaner 73
Nogle kendetegn ved god professionel kommunikation 75
Invitation til dialog 96

2. del

5. Kommunikative forholdemåder i professionel praksis 99
Relationsprofessionerne 100 Det professionelle møde 100
Møder og mødeledelse 107
Dialogøvelse 113

6. Kommunikative færdigheder i professionel praksis 115
Rammesætning af professionel kommunikation 115
Nonverbale færdigheder 118
Verbale færdigheder 122
Interviewformen 130
Interviewøvelse 136

7. Kommunikation og undervisning 137
Undervisning som kommunikation 137
Dialogiske deltagelsesstrukturer 148
Observations- og feedbackøvelse 155
Afslutning – et tilbageblik og udblik 157
Tak 159

Ordliste 161

Oversigt over bogens figurer 163

Litteratur 165

Indeks 175

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.