Læring | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Læring

Søgen efter og skabelse af mening

Part of the series Professionernes begreber

Denne bog handler om læring, som den finder sted i hverdagslivet og især i skole og daginstitution.

Der findes i dag en række forskellige tilgange til og perspektiver på læring og læreprocesser. Denne bog behandler ikke dem alle, men fremhæver et udvalg, som tilsammen belyser de fleste undervisnings- og læringssituationer i daginstitutioner og...

Read more

Denne bog handler om læring, som den finder sted i hverdagslivet og især i skole og daginstitution.

Der findes i dag en række forskellige tilgange til og perspektiver på læring og læreprocesser. Denne bog behandler ikke dem alle, men fremhæver et udvalg, som tilsammen belyser de fleste undervisnings- og læringssituationer i daginstitutioner og skole.  Bogen præsenterer og drøfter forskellige definitioner på og metaforer for læring med det sigte at anskueliggøre, hvordan læreprocesser bedst kan organiseres og understøttes.

Ud over en indledning og en afslutning er bogen struktureret i fem kapitler:

  • Læringsmodeller og metaforer
  • Kulturhistoriske perspektiver på læring
  • Pragmatiske perspektiver på læring
  • Social-kognitive perspektiver på læring
  • Kulturpsykologiske perspektiver på læring

Bogens fire psykologiske fyrtårne er Lev Vygotskij, John Dewey, Albert Bandura og Jerome Bruner.

LÆRING er skrevet til lærer- og pædagogstuderende, til studerende på de pædagogiske diplomuddannelser samt til alle, der er interesseret i at læse om at lære gennem deltagelse, efterligning, dialog, undersøgelse, erfaring, mestring og tilegnelse.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
134 pages
Price
150,-
ISBN 9788759341100
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
134 pages
Price
135,-
ISBN 9788759343043

Reviews

Teacher

"Det er en teoretisk meget velfunderet udgivelse, som klæder undervisere fagligt godt på til at kunne arbejde professionelt med læring. Bogen indeholder masser af stof til både samtaler og debat på de pædagogiske uddannelser, hvor bogen vil være en vedkommende pædagogisk grundbog." – Lektørudtalelse

Read more
Teacher

"Det er en teoretisk meget velfunderet udgivelse, som klæder undervisere fagligt godt på til at kunne arbejde professionelt med læring. Bogen indeholder masser af stof til både samtaler og debat på de pædagogiske uddannelser, hvor bogen vil være en vedkommende pædagogisk grundbog." – Lektørudtalelse

Read less
Press

”Det er en rigtig god bog, der er skrevet med et fantastisk overblik over forskellige teoriretninger, også langt uden for de fire valgte fokuspunkter. Man får en rigtig god indføring i en række vigtige teoretiske positioner for pædagogisk tænkning og udvikling.” – Folkeskolen<... Read more

Aditional information

Forord til serien 7

En åben invitation til at lære 9
Et forord af Peter Berliner

Indledning – et tilbageblik 13
Kort historik 14
Fire læringsteorier 15
Kort om bogens opbygning 17
Tak 19

1. Læring – modeller og definitioner 21
Læringsteoriens modeller og metaforer 21
Det interaktive læringssyn som ramme 27
Metaforer for læring 32
Hvad er læring? En første indkredsning 33
Hvad er undervisning? 37
Læringsteori som en teoretisk og uddannelsespolitisk kampplads 38

2. Kulturhistoriske perspektiver på læring 41
Vygotskij og nogle nøglebegreber 42
Elevens deltagelsesmåder og trinvise opbygning af viden og færdigheder 50
Videreudviklinger af den kulturhistoriske tradition 52

3. Pragmatiske perspektiver på læring 59
John Dewey og nogle nøglebegreber 60
Videreudviklinger af den pragmatiske tradition 69

4. Social-kognitive perspektiver på læring 75
Bandura og nogle nøglebegreber 76
Social læring og modellæring 76
Videreudviklinger af den social-kognitive tradition 85

5. Kulturpsykologiske perspektiver på læring 95
Bruner og nogle nøglebegreber 96
Stilladser om læring 105
Guidet deltagelse 108
Videreudviklinger af den kulturpsykologiske tradition 109

Afslutning og udblik 117

Ordliste* 123

Litteratur 125

Indeks 133

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.