God vejledning | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

God vejledning

- af specialer, bacheloropgaver og projekter

God vejledning er en forsknings- og praksisbaseret ressourcebog der først og fremmest henvender sig til vejledere af skriftlige opgaver, specialer og projekter på videregående uddannelser, men også til dem der organiserer, koordinerer og leder vejledning.

Vi har i bogen fokus på hvad den enkelte vejleder har af konkrete handlemuligheder, og på...

Read more

God vejledning er en forsknings- og praksisbaseret ressourcebog der først og fremmest henvender sig til vejledere af skriftlige opgaver, specialer og projekter på videregående uddannelser, men også til dem der organiserer, koordinerer og leder vejledning.

Vi har i bogen fokus på hvad den enkelte vejleder har af konkrete handlemuligheder, og på hvordan vejledning løbende kan udvikles af teams og institutioner.

For os er målet med vejledning overordnet at understøtte de studerende som aktive, selvstændige, forberedte aktører i at drive deres egen undersøgelse og opgave fremad. Vi giver i denne bog en række konkrete råd og ideer til hvordan vejledere kan understøtte det i praksis før, under og efter opgave-, projekt- og specialevejledning.

Vores bog tilbyder et bredt repertoire af strategier og metoder der samlet kan øge vejlederens fleksibilitet og effektivitet.

Bogens temaer er:
   -  Vejlederens udfordringer
   -  Studerendes selvstændighed
   -  Vejlederens stilladsering af processer og produkter
   -  Vejledning på undersøgelse, tekst og sprog, og vejledning på litteratur
   -  Feedback og bedømmelse
   -  Vejledning på proces og produkt
   -  Kollektiv/klynge-, online-, gruppe- og tværprofessionel vejledning
   -  Den gode vejledningssamtale og den svære
   -  Vejledningsrelationer
   -  Udvikling og evaluering af vejledning som individuelle initiativer, og som institutionelle tiltag.

Lotte Rienecker, specialkonsulent i universitetspædagogik
Gitte Wichmann-Hansen, lektor i universitetspædagogik med speciale i vejledning
Peter Stray Jørgensen, freelance, tidl. specialkonsulent i universitetspædagogik, forlagskonsulent. 

God vejledning kan med fordel læses sammen med Den gode opgave.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
2. Edition (2019), 
260 pages
Price
75,-
ISBN 9788759329719
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2019), 
260 pages
Price
231,-
ISBN 9788759333839

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 9

1. Hvad er vejledning? 11

2. Vejledningsudfordringer og vejledningsrammer 15

3. Vejledningsteser og -teorier 25

4. Den professionelle vejledning og relationen mellem vejleder og studerende 43

5. Forventningsafstemning 51

6. Studerendes selvstændighed i vejledningen 61

7. Teksten i vejledningen 83

8. Sproget som indgang til vejledningen 99

9. Vejledning på litteratur 113

10. Feedback 121

11. Vejledning på processen - planlægning og tidsstyring 145

12. Den gode vejledningssamtale - og den svære 155

13. Vejleder som bedømmer og censor 175

14. Gruppevejledning 181

15. Kollektiv vejledning 197

16. Onlinevejledning 211

17. Vejledning på tværfaglige og tværprofessionelle opgaver og projekter 221

18. Udvikling af vejledning 227

Litteraturliste 245

Stikordsregister 257

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.