Aktivitetsudvikling i Idræt | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Aktivitetsudvikling i Idræt

Innovation i praksis

Gå på opdagelse på bogens site: http://aktivitetsudvikling.samfundslitteratur.dk/. Her kan du se videoer, komme bag facaden og læse om forfatteren.

Aktivitetsudvikling i Idræt- Innovation i praksis går på tværs af og ud over idrættens klassiske indholdsområder og placerer sig i krydsfeltet mellem idræt, didaktik og innovation.

Bogen sigter...

Read more

Gå på opdagelse på bogens site: http://aktivitetsudvikling.samfundslitteratur.dk/. Her kan du se videoer, komme bag facaden og læse om forfatteren.

Aktivitetsudvikling i Idræt- Innovation i praksis går på tværs af og ud over idrættens klassiske indholdsområder og placerer sig i krydsfeltet mellem idræt, didaktik og innovation.

Bogen sigter mod at guide fagpersoner til at udvikle nye og nyttige aktiviteter gerne med deltagerinvolvering der udfordrer vanetænkning og retter sig mod konkrete mål og behov.

 Med et stort fagligt engagement præsenterer Mads Hovgaard bogens værktøjer i meningsfulde teori-praksiskoblinger, cases og visualiseringer, som bidrager med nye, praksisnære indsigter til fagfeltet.

 Du bliver klædt på med:

  • Konkrete værktøjer til at arbejde med aktivitetsudvikling i din praksis ud fra grundprocesserne afklaring, idégenerering og energistyring.
  • En didaktisk og processuel ramme til at facilitere deltagerinvolvering.
  • Nye input til formidling og igangsætning af idræts- og bevægelsesaktiviteter.

 Aktivitetsudvikling i Idræt henvender sig primært til studerende og færdiguddannede i Idræt fra landets universitetsuddannelser og University Colleges.

Vinder af Samfundslitteraturs lærebogssærpris, 2015

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
247 pages
Price
335,-
ISBN 9788759325742
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
247 pages
Price
263,-
ISBN 9788759329665

Reviews

Press

»Aktivitetsudvikling i idræt - innovation i praksis« har klare og tydelige intentioner, og de fastholdes gennem hele materialet. Velskrevet og med præcise ambitioner om udvikling af idrætsområdet. Anbefales klart til idrætsstuderende på læreruddannelserne og til alle lærere, der arbejder med udvikling af bevægelse og idræt i skolen.

- Jens Giehm Mikkelsen, Folkeskolen

Read more
Press

»Aktivitetsudvikling i idræt - innovation i praksis« har klare og tydelige intentioner, og de fastholdes gennem hele materialet. Velskrevet og med præcise ambitioner om udvikling af idrætsområdet. Anbefales klart til idrætsstuderende på læreruddannelserne og til alle lærere, der arbejder med udvikling af bevægelse og idræt i skolen.

- Jens Giehm Mikkelsen, Folkeskolen

Read less

Aditional information

Indholdsfortegnelse

Forord 11

Kapitel 1 Bogens fundament 15
Fortælling: Løb, og du vil lære 16
Refleksionsspørgsmål 16
Kapitlets sigte 16
Kort om aktivitetsudvikling 17
Bogens målgruppe og formidlingsform 18
Hvorfor aktivitetsudvikling? 10 gode grunde 21
Bogens overordnede sigte 23
Min afsenderposition 25
Læsevejledning 26
Afrunding 27

Kapitel 2 Handlevejledning: Fra bog til praksis 29
Fortælling: Hvor skal vi hen, du? 30
Refleksionsspørgsmål 30
I gang eller videre med aktivitetsudvikling 30
Kapitlernes rækkefølge handleanviser 31
Metaværktøj: Landkortet 33
Aktivitetsudvikling i praksis: 10 gode råd 36
Afrunding 37

Kapitel 3 Faglig placering og læringssyn 39
Fortælling: Niveauer af faglighed 40
Refleksionsspørgsmål 40
Aktivitetsudvikling med de teorifaglige briller på 40
Aktivitetsudviklingens placering i idrætsdidaktikken 41
Læringssyn: En bred læringsforståelse 48
Opgaver og tilhørende refleksioner fra teori mod praksis 55
Afrunding 59

Kapitel 4 Afklaring 61
Fortælling: Hvor blev målgruppen af? 62
Refleksionsspørgsmål 62
Kapitlets fiskehale 63
Fisken den overordnede procesmodel til aktivitetsudvikling 63
Afklaring Fiskens hale 65
Værktøj: Start med spørgsmålet 70
Målgruppen med brugernes perspektiv som afsæt 71
Værktøj: Kend din målgruppe kig, spørg, mærk 72
Konteksten med udgangspunkt i de fysiske omgivelser 73
Værktøj: Andkjærs analysemodel til bevægelsesmiljøer 76
Målet det didaktiske pejlemærke 76
Den indadrettede afklaring 79
Værktøj: Ledelse som person eller funktion? 81
Værktøj: Samarbejdsaftalen light 83
Afrunding 85

Kapitel 5 Aktivitetshjulet 87
Fortælling: Husk bolden, Andreas 88
Refleksionsspørgsmål 88
Introduktion til Aktivitetshjulet 88
Aktivitetshjulets historie herunder sammenligning med Spilhjulet 90
De seks indholdskategorier: Hjulet i midten 92
De fire proceskategorier: Den ydre ring 96
Syntesekategorien i midten af Aktivitetshjulet: Energi 101
Aktivitetshjulets kategorier et overblik 102
Kategoriernes indbyrdes sammenhæng 104
Progressiv anvendelse af Aktivitetshjulet 105
Værktøj: Fokuspizzaen 107
Værktøj: Aktivitetshjulet basic 108
Afrunding 109

Kapitel 6 Energistyring 111
Fortælling: Kropskontakt er ikke tilladt 112
Refleksionsspørgsmål 113
Kapitlets sigte 113
Fra energi til energistyring 113
Energistyring i Idræt 117
Værktøjer til Energistyring 122
Top-10 Energi-principper 122
Energivippen 124
Tretrinsraketten 126
Afprøve-spiraler med kroppen i fokus 128
Målgruppens perspektiv 130
Kriteriebestemt vurdering 132
Stjerner, Hjerter & Lommesmerter 136
Fra blind traditon til simpel innovation 138
Afrunding 140

Kapitel syv Idégenerering 143
Fortælling: Den kreative skolebænk 144
Refleksionsspørgsmål 144
Kapitlets sigte 145
Fra kreativitet til idégenerering 145
Idégenerering i Idræt 150
Værktøjer 158
Idématrixen 158
Den evigt udviklende aktivitet 162
Stimuli Sænke Slagskib 165
Puslespillet den sammensatte aktivitet 168
Det rummelige Rum 170
Rekvisitter, der hitter 172
Random Words 174
Det digitale univers 175
Afrunding 177

Kapitel 8 ABC-rammen 179
Fortælling: Er godt begyndt halvt fuldendt? 180
Refleksionsspørgsmål 181
Didaktisk ramme til målgruppeinvolvering i aktivitetsudvikling 181
A: Afklaring og Almene overvejelser for aktivitetsudviklingsprocessen 183
Stigen et metaværktøj 185
B: Begyndelsessted for aktiviteten 186
C: Categories 189
D: Deltagernes og underviserens positioner 191
E: Energistyring og Idégenerering 195
F: Fokus og Feedback 197
Værktøj: ABC-rammen som overbliksværktøj 201
Afrunding 203

Kapitel 9 Story i formidlingen 205
Fortælling: Hvor blev kokosnødderne af? 206
Refleksionsspørgsmål 206
Når indhold pakkes ind 206
Story med afsæt i Pink 208
Andre inspirationskilder til story i formidlingen 210
Story i Idræt 215
Værktøj: Story i formidlingen 220
Afrunding 223

Kapitel 10 Perspektivering og afrunding 225
Fortælling: Håndbold med briller 226
Refleksionsspørgsmål 227
Aktivitetsudvikling i perspektiv 227
Case 1: Fagspecialet og foreningsverdenen 227
Case 2: Bevægelse i den boglige undervisning 229
Værktøj: Det dobbelte isbjerg 233
Case 3: Konceptudvikling 235
Afrunding 239

Referencer 241

Stikordsregister 245

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.