Digitale læringsrum | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Digitale læringsrum

Christian Dalsgaard and Thomas Ryberg

Hvordan udnytter vi potentialerne i digitale teknologier i undervisningen? Hvor og hvordan kan digitale teknologier bidrage til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, så de udvider elevers og studerendes muligheder for at undersøge, løse, skabe, udtrykke sig mv.?

Gennem en model for fire typer af digitale læringsrum giver...

Read more

Hvordan udnytter vi potentialerne i digitale teknologier i undervisningen? Hvor og hvordan kan digitale teknologier bidrage til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, så de udvider elevers og studerendes muligheder for at undersøge, løse, skabe, udtrykke sig mv.?

Gennem en model for fire typer af digitale læringsrum giver forfatterne bud på, hvordan vi med digitale teknologier kan indrette læringsrum, der styrker den enkelte elevs handlekraft, gruppers kollaborative vidensopbygning, vidensdeling i klassen og interaktion med omverdenen. De fire digitale læringsrum er:

  • Det individuelle rum
  • Arbejdsgruppe
  • Interessefællesskab
  • Åbne forbindelser
Den primære målgruppe for bogen er studerende, der er ved at uddanne sig til at undervise andre, fx lærerstuderende på professionshøjskolerne, studerende på diplomuddannelser og universitetsstuderende. Derudover henvender bogen sig også til lærere, undervisere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesledere og it-vejledere på tværs af folkeskole, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2022), 
150 pages
Price
199,-
ISBN 9788759337295
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
150 pages
Price
179,-
ISBN 9788759341568

Reviews

Press

Kulturkapellet.dk - "Dalsgaard og Ryberg har skrevet en rigtig god og brugbar bog for alle, der arbejder med undervisning. At få fokus på de forskellige læringsrum i sammenhæng med undervisningsaktiviteter, sociale former og anvendelsen af artefakter (teknologier) er... Read more

Press

Kulturkapellet.dk - "Dalsgaard og Ryberg har skrevet en rigtig god og brugbar bog for alle, der arbejder med undervisning. At få fokus på de forskellige læringsrum i sammenhæng med undervisningsaktiviteter, sociale former og anvendelsen af artefakter (teknologier) er helt afgørende for det didaktiske arbejde." 

"Sammenholdt med, at bogen er et ganske godt bidrag til en almen didaktisk diskussion, der forholder sig til, hvordan man tænker forskellige aktivitetsformer med eller uden digitale teknologier, er det en absolut læseværdig bog for både lærere, vejledere og ledere i hele uddannelsessystemet." - Plenum


Read less

Aditional information

Indledning og læsevejledning 9
    Fra personlige læringsøkologier til digitale læringsrum 10
    Fire digitale læringsrum: En vision for uddannelse 12
    Læsevejledning 15
    Referencer 16

Del I · Digitale teknologier og læring
    Samspil mellem digitale teknologier, læringsaktiviteter og sociale former 17

1. Digitale teknologier 21
    Teknologiens rolle i samfundet 21
    Hvem styrer? Teknologien eller mennesket? 22
    Transformation af praksisser over tid 24
    Teknologiens handlekraft 26
    Teknologien som tænke- og handleredskaber 28
    Samspillet mellem teknologi, menneske og praksis 29
    Digitale teknologiers særlige egenskaber 31
    Referencer 33

2. Læringsaktiviteter 35
    Mål og problem 36
    Undersøgelse 38
    Konstruktion 40
    Kommunikation 44
    Hvordan bidrager teorier om teknologi til forståelse af læring? 47
    Referencer 50

3. Sociale former 51
    Læring i forskellige sociale former 51
    Referencer 58

Del II · Digitale læringsrum
    Model for fire digitale læringsrum 61

4. Det individuelle rum – teknologier som kognitiv partner 65
    Potentialer ved digitale teknologier i det individuelle rum 66
    Undersøgelse: Søgning og materialehåndtering 67
    Konstruktion: Videnskonstruktion og multimodal produktion 71
    Kommunikation: Fremstilling og præsentation 74
    Referencer 76

5. Arbejdsgruppe – samarbejdsværktøjer 79
    Potentialer ved digitale teknologier i arbejdsgrupper 80
    Undersøgelse: Opbygning af samlinger og fælles dialog med materialer 82
    Konstruktion: Samproduktion og tilrettelæggelse af samproduktion 84
    Kommunikation: Koordination og dialog 87
    Referencer 91

6. Interessefællesskab – delingsværktøjer 93
    Potentialer ved digitale teknologier i interessefællesskaber 94
    Kommunikation: Tilgængelighed og deling 97
    Undersøgelse: Inspiration og forespørgsel 101
    Konstruktion: Feedback og deltagelse 104
    Referencer 107

7. Åbne forbindelser – netværksrelationer og netværkseffekter 109
    Potentialer ved digitale teknologier i åbne forbindelser 110
    Kommunikation: Etablering af forbindelser og navigation 114
    Undersøgelse: Konsultation og følge og falde over 117
    Konstruktion: Tilstedeværelse og bidrag 121
    Referencer 124

Del III · Design af digitale læringsrum
    Hvad vil der ske? 127

8. Design af digitale læringsrum 131
    Design 131
    Undersøgelse: Samling af materialer 137
    Konstruktion: Repertoire af værktøjer 140
    Kommunikation: Kanaler for sociale relationer 143
    Referencer 146

Afrunding 149

Indeks 151

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.