Bæredygtig pædagogik med fællesskabende didaktik | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Bæredygtig pædagogik med fællesskabende didaktik

Vi lærer i fællesskab med andre, og derfor skal undervisningens indhold og relationelle forhold altid tænkes som en helhed. Det er det overordnede budskab i denne bog.

For at kunne arbejde pædagogisk bæredygtigt må vi lære at arbejde ressourcenænsomt og have øje for vores menneskelige behov, fx for at blive set og anerkendt. Det kræver...

Read more

Vi lærer i fællesskab med andre, og derfor skal undervisningens indhold og relationelle forhold altid tænkes som en helhed. Det er det overordnede budskab i denne bog.

For at kunne arbejde pædagogisk bæredygtigt må vi lære at arbejde ressourcenænsomt og have øje for vores menneskelige behov, fx for at blive set og anerkendt. Det kræver givetvis nogle ændringer af den vanlige måde at tænke pædagogik og didaktik på og måske også forståelser af, hvordan vi er lærere og forholder os til hinanden.

I denne bog bliver du bl.a. introduceret til en didaktisk model, der kan hjælpe dig med at planlægge en bæredygtig og fællesskabende undervisning. Modellen har fokus på: Undervisningens indhold, Faglig forståelse, Klasserummets scenografi samt Bæredygtige relationer.

Bogen er skrevet til dig, der er kommende eller nuværende lærer, og indeholder såvel teoretiske nedslag som øvebaner og ideer til tiltag i skolen. Bogen er opbygget, så du ikke alene tilegner dig en kropsligt erfaret indsigt og fornemmelse af teorierne, men samtidig får inspiration til, hvordan du kan arbejde bæredygtigt og fællesskabende – som en del af din professionsfaglige personlige udvikling og lærerautoriet.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2023), 
227 pages
Price
280,-
ISBN 9788759333792
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
227 pages
Price
252,-
ISBN 9788759343210

Reviews

Teacher

"En meget relevant bog, der respekterer, at det er ualmindeligt, at man taler om bæredygtighed i pædagogiske sammenhænge." - lektørudtalelse

Read more
Teacher

"En meget relevant bog, der respekterer, at det er ualmindeligt, at man taler om bæredygtighed i pædagogiske sammenhænge." - lektørudtalelse

Read less
Press

Folkeskolen – "Bogen er skrevet af et menneske, der har arbejdet i skolen og på læreruddannelsen og forsket i feltet. Det er en glæde at læse her, hvor teori og praksis i læreruddannelsen (oftest) hænger sammen og giver professionsrettet... Read more

Press

Folkeskolen – "Bogen er skrevet af et menneske, der har arbejdet i skolen og på læreruddannelsen og forsket i feltet. Det er en glæde at læse her, hvor teori og praksis i læreruddannelsen (oftest) hænger sammen og giver professionsrettet viden til læseren." 

Read less

Aditional information

Forord 9
   Af Stefan Hermann 9

Indledning og læsevejledning 11
   Bogens pædagogiske tvist 12
   Opbygning 13
   Tak 14

DEL 1
Lærerens forholdemåder

KAPITEL 1
Bogens bærende begreber 19

   Bæredygtighed, balance og historik 19
   På sporet af en bæredygtig pædagogik 22
   Hvorfor skal vi arbejde fællesskabende? 23
   Søjlerne i den bæredygtige pædagogik 26
   Øvebaner 29

KAPITEL 2
Relationer 37
   Indledende betragtninger 37
   Paradigmeskift i forståelsen af børns udvikling 38
   Selvbevidsthed og anerkendelse 41
   Anerkendende relationer 42
   Symmetriske og reciprokke relationer 44
   Komplementære og skjult komplementære relationer 45
   Men det er ikke altid så enkelt… 46
   Lærerens relationskompetence 49
   Opsamling 51
   Øvebaner 53

KAPITEL 3
Kommunikation 59

   Indledende om kommunikation 59
   Kommunikative grundforståelser 62
   Den udvidede kommunikationsmodel 66
   Det indre blik 68
   Narrativers betydning for bæredygtige ændringer 69
   Konflikter og koks i kommunikationen 70
   Åndedrættets og empatiens betydning for vores kommunikation 73
   Opsamling 75
   Øvebaner 76

KAPITEL 4
Læring og medlæring 81
   Tillærte forholdemåder 81
   Læringshistoriske nedslag 82
   Læring gennem en systemteoretisk optik 84
   Proto- og deuterolæring 87
   Læreprocessens typologi 87
   Social teori om læring 92
   Introduktion til læringens komponenter 93
   Opsamling 97
   Øvebaner 99

DEL 2
Fællesskabende didaktik

En didaktisk indledning 105
   Et er teori… noget andet praksis 105
   Didaktisk grundholdning 107
   De grundlæggende love, regler og cirkulærer 108
   Planlægning af undervisning 109

KAPITEL 5
Undervisningens indhold 113

   Skoletraditioner i et historisk blik 114
   Mellem faglighed og alsidig udvikling 115
   Elevens alsidige udvikling 116
   Klafki i en ny kontekst 119
   Planlægning vendt på hovedet 122
   Kreativitet og læreprocesser 123
   Tanggaards kreativitetsmodel 124
   Kreativitet som taksonomisk viden 125
   Den æstetiske læreproces 126
   Fagligheden og den alsidige udvikling 127
   Skolereformens betydning for undervisningens indhold 129
   Opsamling 131
   Øvebaner 133

KAPITEL 6
Faglig forståelse 139
   Børn skal lære mere – et kort historisk tilbageblik 140
   Kroppens betydning for kundskaber og viden – i et dualistisk perspektiv 141
   Mellem sandhed og konstruktion 143
   Kulturens betydning for barnets læringsmæssige potentiale 147
   Viden og læring i en systemisk forståelse 148
   Læring med hele kroppen 149
   Elevers deltagelse i undervisningen 151
   Opsamling 153
   Øvebaner 154

KAPITEL 7
Klasserummets scenografi 159

   Undervisningens rammesætning – et historisk blik 160
   Scenografien 162
   Det mobile klasselokale 163
   Gruppearbejde som arbejdsform 166
   Kooperativt og kollaborativt samarbejde 167
   Regler, procedurer og faste rutiner 168
   Klasseregler og klasseparlamentet 169
   Gearskifte i undervisningens rytme 171
   Følelser og afklarede omverdensrelationer 173
   Opsamling 176
   Øvebaner 178

KAPITEL 8
Bæredygtige relationer 183
   Et historisk blik på relationer 184
   Forskningens stemmer 186
   Teoretiske udfordringer 189
   Anerkendelse som en del af det pædagogiske grundlag 191
   Når elever udfordrer 194
   Generelt om konflikter i klasserummet 201
   Pædagogiske fejltrin 203
   Opsamling 204
   Øvebaner 206

Epilog 209
   Morgendagens skole 211

Litteratur 213

Indeks 223

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.