At skrive med mål | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

At skrive med mål

Forslag til danskundervisningen, 1.- 9.klasse

I skolen skal eleverne lære at skrive gode tekster. Det skal de bruge i mange situationer som private personer, som medborgere, i job og fritid og i fortsat uddannelse. Og de skal prøves i det ved udgangen af 9. klasse. 

 Bogens første del belyser undervisning i skriftlig fremstilling fra forskellige vinkler:

  •       Hvad er det, eleverne skal...
Read more

I skolen skal eleverne lære at skrive gode tekster. Det skal de bruge i mange situationer som private personer, som medborgere, i job og fritid og i fortsat uddannelse. Og de skal prøves i det ved udgangen af 9. klasse. 

 Bogens første del belyser undervisning i skriftlig fremstilling fra forskellige vinkler:

  •       Hvad er det, eleverne skal lære, og hvad er meningen med det?
  •       Hvordan kan læreren tilrettelægge undervisning i skriveprocessens forskellige dele, vejlede og give feedback?
  •       Hvordan kan man skabe en progression i undervisningen fra 1. til 9.?
  •       Hvordan kan man med inspiration i taksonomier beskrive faglige niveauer?
  •       Hvordan kan læreren og eleverne  arbejde med kriterier for vurdering af tekster med henblik på 9.-klasseprøven?

 Bogens anden del består af kapitler, der hver har et forslag til, hvordan læreren kan tilrettelægge et undervisningsforløb i skriftlig fremstilling. Forslagene tager udgangspunkt i Fælles Måls kompetenceområde Fremstilling fra 1.-9. klasse og inddrager også kompetenceområdet Læsning. De enkelte kapitler bygger på bogens første del, men kan læses uafhængigt af hinanden, alt efter hvilket trin man har brug for forslag til.

 At skrive med mål henvender sig til lærere, vejledere og studerende.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
153 pages
Price
125,-
ISBN 9788759328750

Aditional information

Indhold

Forord og læsevejledning 9

DEL 1 · FREMSTILLING AF TEKSTER 13

1. Hvad skal eleverne lære? 15

Fælles Mål og Fremstilling 15

En del af dannelsen 15

Det autentiske og det virkelighedsnære 17

Fremstillingsprocessens dele 18

Tekster til forskellige kontekster 19

At udlede genretræk 21

Prioritering af indhold 22

Afsnit 23

Tekststruktur 23

Start og slutning 24

Vejledning i afsnit og struktur 25

Sammenhænge 26

Vejledning i sammenhænge 27

Sprog, der passer godt 28

Vejledning i sprog 29

Sprog om sprog og tekster 29

2. Indstilling til fremstilling 31

Mål og mening 31

Åbenhed for udvikling 32

Tekster med en hensigt 32

Et trin ad gangen 33

Vekselvirkning mellem del, helhed og situation 34

Mobilisering af det, eleverne allerede ved 35

3. Lærerens planlægning, vejledning og feedback 37

Udviklingsmuligheder 37

Planlægning 38

Vejledning 40

Praktiske muligheder for feedback 41

Feedback og evaluering 42

Formulering af opgaver 42

4. Progression 45

Planlægning og forberedelse 45

Revision og præsentation 48

Mål og taksonomi 53

Prøve i 9. klasse 56

Målpar i samspil 58

DEL 2 · FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB 61

Eksempler fra 1. trin

5. Sammenhæng mellem skrift og billede 63

6. Fortællende tekster 73

7. Informerende og instruerende tekster 81

Eksempler fra 2. trin

8. Eksperimenter og sproglige valgmuligheder 89

9. Beretning og beskrivelse 97

Eksempler fra 3. trin

10. Anmeldelser 107

11. Instruktion 113

12. Fagtekster 119

13. Tværfagligt forløb 125

Eksempler fra 4. trin

14. Opinionstekster 133

15. Reflekterende tekster 139

Bilag 146

Litteratur 149

Indeks 151

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.