Bodil Nielsen | Samfundslitteratur

Search form

left side

boni@ucc.dk's picture
Bodil Nielsen
Ph.d, konsulent, underviser i lærerefteruddannelsen. Forfatter til bøger om det fælles i folkeskolens fag og skolens vejlederes opgaver, om undervisning i skriftlig fremstilling frem mod 9. klasse-prøven i dansk og senest funktionel undervisning i grammatik. Mail: bodilnsti@gmail.com

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
En vej ind i tekster
11/3 2024 | Samfundslitteratur
Grammatik i kontekst viser, hvordan læreren kan bruge grammatik som en vej ind i tekster. Bogen har eksempler på elevtekster og tekster til de yngste, de mellemste og de ældste elever. For hver tekst...
search Kig i bogen
1/8 2023 | Samfundslitteratur
Der er tradition for, at man i danskfaget underviser i faglig læsning og skrivning af andre fags tekster, ofte naturfaglige. Danskfagets fagtekster er anderledes, men i arbejdet med disse tekster er...
search Kig i bogen
På opdagelse i sproget
5/11 2021 | Samfundslitteratur
Grammatik i funktion viser, hvordan læreren kan undervise i grammatik tæt knyttet til elevernes arbejde med de tekster, de læser og skriver. Der er gennemgang af masser af teksteksempler og forslag...
search Kig i bogen
Undervisning i at skrive sagtekster
3/9 2018 | Samfundslitteratur
Dansk og den skriftlige prøve handler om undervisning i det, der i den nye læseplan beskrives som brugstekster. Det, der prøves i ved 9.-klasseprøven i skriftlig fremstilling: elevernes...
search Kig i bogen
Undervisning i at undersøge og tale om tekster
8/6 2018 | Samfundslitteratur
Dansk og den mundtlige prøve handler om det, der i den nye læseplan er beskrevet som fagets kerne: undervisning i tekster, sprog og kommunikation.  Bogen sætter fokus på undervisning i det...