Dansk og den mundtlige prøve | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Dansk og den mundtlige prøve

Undervisning i at undersøge og tale om tekster

Dansk og den mundtlige prøve handler om det, der i den nye læseplan er beskrevet som fagets kerne: undervisning i tekster, sprog og kommunikation. 

Bogen sætter fokus på undervisning i det, der prøves i ved den mundtlige prøve i dansk: elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de...

Read more

Dansk og den mundtlige prøve handler om det, der i den nye læseplan er beskrevet som fagets kerne: undervisning i tekster, sprog og kommunikation. 

Bogen sætter fokus på undervisning i det, der prøves i ved den mundtlige prøve i dansk: elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, samt indgå i dialog om teksten. Det er samtidig kompetencer, som eleverne også skal bruge i livet uden for skolen som privatpersoner og borgere, i job og i fortsat uddannelse.

Der præsenteres eksempler på undervisning i to forskellige typer af æstetiske tekster og to forskellige typer brugstekster. I eksemplerne er der lagt op til, at der trækkes forbindelseslinjer mellem fagets fire kompetenceområder.

Bogen sigter mod prøveform B og har fokus på, hvordan læreren i undervisningen kan støtte eleverne i at udvikle deres kompetencer på de to hovedområder, der prøves i: kompetence til at vælge, undersøge, vurdere og perspektivere tekster og kompetence til at formulere sig om tekster i fremlæggelse, dialog og synopse. Desuden er der et særligt kapitel om selve prøveforløbet.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
140 pages
Price
230,-
ISBN 9788759330333
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
140 pages
Price
183,-
ISBN 9788759332443

Reviews

Press

"Fantastisk god og anvendelig bog for lærere, vejledere og studerende, der har brug for at fordybe sig i reglerne og undervisningen i forbindelse med afgangsprøven i mundtlig dansk i folkeskolen. Bogen kan læses grundigt med et rigtig stort udbytte samt bruges som opslagsbog i henhold til regler og bestemmelser omkring prøven." - Lektørudtalelse, Mette F. F Dyreborg

... Read more
Press

"Fantastisk god og anvendelig bog for lærere, vejledere og studerende, der har brug for at fordybe sig i reglerne og undervisningen i forbindelse med afgangsprøven i mundtlig dansk i folkeskolen. Bogen kan læses grundigt med et rigtig stort udbytte samt bruges som opslagsbog i henhold til regler og bestemmelser omkring prøven." - Lektørudtalelse, Mette F. F Dyreborg

"Denne bog vil være yderst nyttig at have for nye og gamle dansklærere i overbygningen! (...) det kan anbefales, at man bruger den fornødne tid til en gennemlæsning og derefter benytter den som en slags opslagsbog, hvor der kan hentes facts, inspiration og diverse oversigtsskeamer i tilknytning til danskundervisningen." - Berit Rye Windfeld, Læsepædagogen.

Read less

Aditional information

Forord 7

KAPITEL 1
Hovedsigte 9
   Undersøgelse af tekster 10
   Formidling 12
   Sammenhæng med fagets fire kompetenceområder 15
   Andre bestemmelser 18

KAPITEL 2
Mål og mening 19
   En del af dannelsen 19
   Fortolkning 24
   Vurdering 34
   Perspektivering 36

KAPITEL 3
Undervisning i undersøgelse af tekster 41
   Prøven som uddybning af et fordybelsesområde 41
   Et undervisningsforløb 44
   Med prøven i sigte 49
   Evaluering og vurderingskriterier 50

KAPITEL 4
Kommunikation 61
   Fælles for mundtlig og skriftlig kommunikation 62
   Færdigheds- og vidensområderne i Kommunikation 65
   Samtaler i skolen 70
   Elevernes faglige argumentation i dansk 72

KAPITEL 5
Synopser 79
   Synopseskabelon 83

KAPITEL 6
Den mundtlige prøve 85
   To prøveformer, A og B 85
   Hvad der prøves i og vurderes ud fra 87
   Prøvens første halvdel - formidling 91
   Prøvens anden halvdel - dialog 92
   Situationen og rollerne 93
   Spørgsmålstyper 96
   Tekstopgivelser og fordybelsesområder 97
   Variation og alsidighed 100
   Vejledning med henblik på prøvesituation 102
   Oplæsning 103

KAPITEL 7
Undervisning i undersøgelse af tekster - praksiseksempler 105
   Forløb 1. Noveller om fattige fra forskellige perioder 106
   Forløb 2. Iscenesættelse gennem musikvideo 112
   Forløb 3. Kampagnetekster 120
   Forløb 4. Reportagen - en genre i mange varianter 126

Litteratur 135
   Baggrundslæsning 135

Indeks 137

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.