Argumenter i kontekst | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Argumenter i kontekst

- introduktion til pragmatisk argumentationsanalyse

Argumenter i kontekst er en introduktion til argumentationsanalyse, som trækker på de tre klassiske argumentationsteorier; logik, retorik og dialektik.

Niels Møller Nielsen betragter argumentation som en sproglig begivenhed, som i lighed med andre sproglige begivenheder må forstås i sammenhæng med den kontekst de ytres i - men som samtidig må...

Read more

Argumenter i kontekst er en introduktion til argumentationsanalyse, som trækker på de tre klassiske argumentationsteorier; logik, retorik og dialektik.

Niels Møller Nielsen betragter argumentation som en sproglig begivenhed, som i lighed med andre sproglige begivenheder må forstås i sammenhæng med den kontekst de ytres i - men som samtidig må forstås i forhold til vores kulturelt forankrede forestillinger om hvad fornuft er og bør være.

Bogen henvender sig til alle, der vil lære at analysere argumenterende tekster, og som ønsker at forstå, hvordan man kan afgøre om argumentation er god eller dårlig, rimelig eller urimelig, etisk eller uetisk.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2016), 
234 pages
Price
269,-
ISBN 9788759324776
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2016), 
234 pages
Price
224,-
ISBN 9788759325827

Aditional information

1
Udgangspunkter
Argumentation er grundlæggende dialogisk
Argumentation er det stof offentligheden er gjort af
Sproget er rationelt
Sprog er regelstyret, social handling
Universalpragmatikken
Sprogbrugeren er rationel
Velvillighedsprincippet

2
Fra betydning til mening
Et eksempel på pragmatisk tvetydighed
Kommunikationens totalitet: kodning, reference og inferens

3
Hvad er et argument?
Argumentets anatomi
Argumentrækker og argumenthierarkier
Det tvingende argument

4
Logisk gyldighed
Hvorfor logik?
Metasprog
Kontradiktionsloven
Logik og sandhedsbetingelser

5
Procedure for argumentationsanalyse
Beskrivelse: markører for argumentativ funktion
Forklaring: rekonstruktion ifølge velvillighedsprincippet
Vurdering: argumentationens holdbarhed


6
Argumentation i kontekst
De klassiske teorier om argumentation
Stephen Toulmins nyretoriske argumentationsteori
Argumentfelter og logiske typer
En praktisk logik

7
Kommunikationslogik
Den pragmatiske helhedsforståelse af kommunikation
Kontekstafhængig meningsproduktion
Samarbejdsprincippet
Maksimerne

Meningsproduktion som er invariant til kontekst

8
Pragmatisk gyldighed og holdbarhed
Fra logisk til pragmatisk gyldighed
Karakteristik af argumentfeltet

Eksempel på analyse

Pragmatisk holdbarhed

9

Fra dialektik til dialog

Argumentation som sproghandlen

Fra mesterfortolkning til deltagerperspektiv

Antagonistens sproghandlinger: rekonstruktion og kritik

Eksempel på analyse af argumenterende samtale

Antagonistens metasproglige register

10

Argumenter i interaktion

Fra dialog til interaktion: en empirisk stramning

Interaktionsanalyse i sammenhæng med argumentationsstudier

Videnskabsteoretisk note den svagt normative position mellem

empirisme og præskription

Procedure for argumentationsanalyse anvendt på to eksempler på

interaktion

Narrativ argumentation og etableringen af en morale i interaktion

En klassisk skabelon for narrativ argumentation: fablen

Forhandlinger om narrativ begrundelse

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.