At se verden i et sandkorn | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

At se verden i et sandkorn

Om eksemplarisk metode

Dette er ikke en metodebog i betydningen en rigid anvisning af trin og elementer i denne proces. Ambitionen med bogen er derimod at åbne op for metoder, der kan afdække vores verden i al dens kompleksitet og flerdimensionalitet. På den måde handler bogen om, hvordan man kan skabe forskningsbaseret viden gennem et åbent og kreativt samspil mellem...

Read more

Dette er ikke en metodebog i betydningen en rigid anvisning af trin og elementer i denne proces. Ambitionen med bogen er derimod at åbne op for metoder, der kan afdække vores verden i al dens kompleksitet og flerdimensionalitet. På den måde handler bogen om, hvordan man kan skabe forskningsbaseret viden gennem et åbent og kreativt samspil mellem praksis, virkelighed og erkendelse.

Nøglen til den åbne og flerdimensionelle forskning er eksempler. I bogen vises, hvordan der med eksemplarisk metode åbnes op for muligheder for at se verden i et sandkorn . Gennem umiddelbare og konkrete observationer er det muligt at forske i og afdække, hvad der overgribende og fundamentalt er på spil i tid og rum. Gode, afgrænsede eksempler kan undertiden give os adgang til den omfattende helhed, fordi de er kondenserede udtryk for denne. Særegne eksempler kan endog vise helt nye lag og dimensioner i helheden, som vi måske ikke tidligere havde set så klart.

Ud fra forskellige genstandsfelter og perspektiver viser forfatterne, hvordan forskning kan basere sig på konkrete eksempler, og hvordan disse kan sættes i direkte forbindelse med teoretiske vinklinger.

Bogen henvender sig til forskere i professions- og universitetsregi samt til studerende, der skal tilrettelægge større projektarbejder.

 

Contributors: Pia Ringø, Niels Krause-Jensen, Henrik Jøker Bjerre, Jens Christensen and Kurt Dauer Keller
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
200 pages
Price
249,-
ISBN 9788759327586
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
200 pages
Price
177,-
ISBN 9788759327593
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2016)
25
ISBN 9788759329238
Price
35,-

Aditional information

Forord                                                                                              

1. Introduktion til at se verden i et sandkorn                                       

(af Brian Benjamin Hansen og Jan Holm Ingemann)

Hvad er galt med tidens dominerende metodeform?                     

Eksempler og eksemplarisk metode                                            

Eksemplets indsigt                                                                     

Filosofi og samfundsvidenskab                                                   

Bogens fokus                                                                             

Referencer                                                                                

 

Del 1: Eksemplet som kilde til viden- filosofisk og historisk perspektiv

2. At sætte et eksempel                                                                    

(af Henrik Jøker Bjerre)

Et eksempel på noget nyt                                                           

Det skønne og geniet                                                                 

Geniet og analytikeren                                                               

Modeksempler                                                                           

Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt                                

Referencer                                                                                

 

3. Tænk ikke, men se efter!  Wittgensteins brug af eksemplet            

(af Niels Henrik Krause-Jensen)

Et ords betydning er dets brug i sproget                                     

Der vises nu ved eksempler en metode                                      

Tilbage til den ru jord                                                                

Al forklaring må bort, og kun beskrivelse må træde i dets sted     

Et billede holder os fangen                                                        

At lægge mærke til et aspekt                                                     

At udforske og tænke gennem eksempler                                    

Referencer

                                                                              

4. Eksempler og merbetydning                                                          

(af Brian Benjamin Hansen)

Talekur og kulturanalyse                                                            

Drømmeeksempler                                                                     

Eksemplets merbetydning                                                           

Referencer                                                                                

 

5. Det metodologiske begreb om det eksemplariske                           

(af Kurt Dauer Keller)

Distinktionen mellem metode og metodologi                                

Den praktiske anvendelse af eksempler                                       

Metodologisk sikring af det eksemplariske                                   

Anvendelse af eksempler i kvalitative forskningsmetoder              

Hverdagslivets konkrete eksempler hinsides opdagelse og konstruktion              

Fænomenologiens metodologiske begreb om det eksemplariske   

Referencer                                                                                

 

Del 2: Eksempler og det eksemplariske - i samfundsmæssigt perspektiv

6. Eksempel og fantasi                                                                     

(af Jan Holm Ingemann)

Den eksemplariske metodes afsæt                                              

Identifikation af eksemplet og det umiddelbare problem                

Eksemplet som invitation til sociologisk fantasi                            

Opsamling                                                                                 

Referencer                                                                                

 

7. Eksemplet i problemorienteret erkendelse                                      

(af Jens Christensen)

Et væv af eksempel og problemorientering                                  

Problemorienteret erkendelse: En tankefigur med tre trin              

Udgangspunkt i hverdagserfaringen: Hvad kendetegner det gode eksempel?         

Brud på hverdagserfaringens kontekst: Hvilken udforskning af eksemplet?             

Etablering af nyt perspektiv: Hvilken betydning har udforskningen af eksemplet for praksis?         

Afsluttende refleksion                                                                 

Referencer                                                                                

 

8. Konstruktivisme og realisme i eksemplarisk metode                        

(af Pia Ringø)

Et eksempel: De voksne skal fjerne mobningen                          

Videnskabsteoretisk refleksion                                                    

Dybder og overflader i forskning, viden og praksis                       

Metodologiske udfordringer og muligheder                                  

Referencer                                                                                

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.