Børne- og ungdomslitteratur | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Børne- og ungdomslitteratur

Hvad, hvorfor og hvordan?

Anna K. Skyggebjerg, Niels Mølgaard (red.) and Benny Bang Carlsen (red.)

I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster. Formålet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen:

Hvilke tekster...

Read more

I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster. Formålet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen:

Hvilke tekster byder sig til i tekstarbejdet i 4.-10. klasse, og hvorfor har bestemte former for litteratur en særlig forrang, når det gælder danskundervisning?

Hvilken betydning har elevernes alder, faglige formåen og interesser for valget af tekster? Hvilke formål begrunder tekstlæsningen?

Hvilken sammenhæng er der mellem teksternes egenart og valget af undervisningsmetode(r)?

Hæftet stiller skarpt på disse didaktiske spørgsmål med baggrund i en grundig kortlægning af især børne- og ungdomslitteraturens skiftende temaer og synsvinkler i et historisk udviklingsperspektiv. Nyere forståelser af børne- og ungdomslitteraturens genrer introduceres og diskuteres, bl.a. gennem en problematisering af begrebet om den komplekse børne- og ungdomslitteratur. Desuden gøres der rede for udvalgte litteraturvidenskabelige retninger og metoder. Endelig lægges der op til, at de lærerstuderende i dansk selv kan gå på opdagelse i det mangfoldige tekstlandskab, som oprulles.

Hæftet afsluttes således med en række litteraturdidaktiske studieopgaver, som er struktureret og nøje afgrænset i forhold til hovedtemaerne i de forskellige afsnit.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.

Publisher: Samfundslitteratur
Read less

Buy the book

Bog ()
1. Edition (2016), 
57 pages
Price
98,-
ISBN 9788759326558
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
57 pages
Price
79,-
ISBN 9788759326671

Aditional information

Forord 5

Hvad er tekster?9

Børne- og ungdomslitteratur: Definitioner og begreber 11

Begrundelser for at læse og undervise i tekster 32

Valg af metoder i tekstundervisningen 40

Studieopgaver 51

 

Litteratur 53

Om forfatteren 56

Indeks 57

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.