Skrivning og skriveundervisning | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Skrivning og skriveundervisning

Solveig Troelsen, Niels Mølgaard (red.) and Benny Bang Carlsen (red.)

I dette hæfte, som introducerer til Skrivning og skriveundervisning (1.-6. klassetrin), demonstrerer Charlotte Reusch og Solveig Troelsen med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om skrivedidaktik veje til god skriveundervisning og skriveudvikling.

I hæftet lægges der vægt på at belyse skrivedidaktik ud fra primært to perspektiver. For det...

Read more

I dette hæfte, som introducerer til Skrivning og skriveundervisning (1.-6. klassetrin), demonstrerer Charlotte Reusch og Solveig Troelsen med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om skrivedidaktik veje til god skriveundervisning og skriveudvikling.

I hæftet lægges der vægt på at belyse skrivedidaktik ud fra primært to perspektiver. For det første giver hæftet læseren en forståelse af det at arbejde med elevens skriveudvikling set ud fra et elevperspektiv, fx elevens forsøg på at erobre skriftsproget og gøre det til et funktionelt kommunikationsmiddel med en klar hensigt og en veldefineret modtager.

For det andet tager hæftet fat på de udfordringer, som læreren står over for i sin konkrete undervisning. Hvad skal en lærerstuderende i dansk vide og kunne for at kunne tilrettelægge hensigtsmæssige rammer om elevernes skrivning?

Kapitlet forsøger at besvare de to centrale udfordringer gennem en afbalanceret forståelse af teori og praksis, så praktikeren oplever teorien som en nyttig forståelsesramme, idet begreber gøres praktisk anvendelige uden at give køb på den faglige og videnskabelige substans. Endelig præsenterer hæftet en model til analyse af elevernes tekster efterfulgt af eksemplariske tekstanalyser af forskellige genrer og en didaktisk model til lærerens planlægning af skriveundervisning. Der gives eksempler på opgaver, den studerende kan forfølge i praktik og bruge som studieopgaver.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye dansk fag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog ()
1. Edition (2016), 
53 pages
Price
98,-
ISBN 9788759324004
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
53 pages
Price
47,-
ISBN 9788759326626

Aditional information

Forord 5

 

Dansklæreren som skrivelærer 9

Skriveundervisning på et forskningsbaseret grundlag 13

Elevtekstens bestanddele fra makro- til mikroniveau 18

Sofie skriver fiktion analyse af to elevtekster 42

Æstetiske tekster gækkeri og omhu for detaljen 48

Funktionelle faktatekster 54

Opgavespiralen et didaktisk værktøj 55

Studieopgaver 57

 

Litteratur 62

Om forfatterne 64

Indeks 65

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.