Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 2 | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 2

1.-6. klasse

Benny Bang Carlsen (red.) and Niels Mølgaard (red.)

Bogen introducerer til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolen. Fokus ligger på 1.-6. klassetrin.

Gennem fire eksemplariske nedslag sigter bogen mod at inspirere til fortsatte studier af faget på egen hånd, hvor den studerende selv skaber sin faglige profil med henblik på siden at kunne tilrettelægge,...

Read more

Bogen introducerer til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolen. Fokus ligger på 1.-6. klassetrin.

Gennem fire eksemplariske nedslag sigter bogen mod at inspirere til fortsatte studier af faget på egen hånd, hvor den studerende selv skaber sin faglige profil med henblik på siden at kunne tilrettelægge, begrunde og udvikle egen danskundervisning i skolen.

Hvert kapitel præsenterer central forskningsbaseret viden og der gives løbende eksempler på analytisk tekstarbejde, som på en gang er teoretisk forankrede og med et udblik på fagdidaktiske overvejelser. Endelig rummer hvert af de fire kapitler forslag til videre læsning samt studieopgaver med forslag til fx læremiddelanalyser, casestudier, udarbejdelse af studieprodukter, vejledninger, mm.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2014), 
296 pages
Price
198,-
ISBN 9788759319796
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2014), 
296 pages
Price
181,-
ISBN 9788759320464

Aditional information

FORORD 7

NIELS MØLGAARD OG BENNY BANG CARLSEN

1. SPROG OG KOMMUNIKATONSUNDERVISNING SPROG I DANSK FARVELØSE GRØNNE IDEER? 19

METTE VEDSGAARD CHRISTENSEN

Didaktiske grundsten: sprog som begreb 20

Sprogsyn i undervisningen: Sprog er strukturer og regler 23

Det danske sprogs struktur: Diderichsens feltskema 34

Sprog er betydning mellem mennesker: Funktionel grammatik 41

Afrunding 61

Studieopgaver til afsnit om strukturel grammatik 61

Studieopgaver om Diderichsens feltskema 65

Studieopgaver til SFL 66

Litteratur 68

2. LÆSNING OG LÆSEUNDERVISNING VIDEN

OM UDVIKLING AF LÆSEKOMPETENCER 73

INGER MAIBOM OG HENRIK BALLE NIELSEN

Teorier om læsning 73

Læsestrategier 86

Læsningens didaktik 96

Læremidler til læseundervisningen 103

It som læringsressource i undervisningen 106

Test og evaluering 109

Sammenhænge mellem læsning og skrivning 120

Studieopgaver 128

Test 2 133

Test 3 133

Litteratur 134

3. SKRIVNING OG SKRIVEUNDERVISNING

AT SKRIVE MED ET FORMÅL OG FOR RIGTIGE LÆSERE 143

CHARLOTTE REUSCH OG SOLVEIG TROELSEN

Dansklæreren som skrivelærer 143

Skriveundervisning på et forskningsbaseret grundlag 147

Elevtekstens bestanddele fra makro- til mikroniveau 152

Sofie skriver fiktion analyse af to elevtekster 176

Æstetiske tekster gækkeri og omhu for detaljen 182

Funktionelle faktatekster 188

Opgavespiralen et didaktisk værktøj 189

Studieopgaver 191

Litteratur 196

4. TEKSTER OG TEKSTUNDERVISNING

DET MULTIMODALE TEKSTBEGREB I DANSKFAGET 201

RASMUS FINK LORENTZEN OG ANNE AGGER

Den multimodale tekst et aktuelt tekstbegreb 202

Billedanalytiske begreber: Ikon, indeks og symbol 210

Multimodale tekster i kontekst 220

Analyser af multimodale elevtekster 236

Fagdidaktiske overvejelser 252

Studieopgaver 254

Litteratur 261

DANSK, 1.-6. KLASSETRIN

uddrag af Bekendtgørelsen 2013 265

ORDFORKLARINGER 269

FORFAT TERE 285

INDEKS 289

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.