Lærerens kommunikation | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Lærerens kommunikation

En studiebog til praktikken

Lærerens kommunikation er en studiebog til arbejdet med praktik i læreruddannelsen. Bogen anskuer kommunikation og kommunikativ kompetence som et omdrejningspunkt i praktikken, og med dette afsæt tilbyder den indsigt og analyseredskaber til arbejdet med den studerendes kommunikative funktioner i undervisningen, herunder arbejdet med videooptagelser...

Read more

Lærerens kommunikation er en studiebog til arbejdet med praktik i læreruddannelsen. Bogen anskuer kommunikation og kommunikativ kompetence som et omdrejningspunkt i praktikken, og med dette afsæt tilbyder den indsigt og analyseredskaber til arbejdet med den studerendes kommunikative funktioner i undervisningen, herunder arbejdet med videooptagelser af den studerendes undervisning.

I Lærerens kommunikation integreres to former for kommunikationsteori: kommunikationspsykologi og retorik. Ved at sammenflette de to traditioner skabes der et nuanceret grundlag for at forstå og udvikle lærerens kommunikative funktioner, og samtidig udformes der et observations- og øvelsesrepertoire i studiet af praktikkens tre kompetenceområder, som man som studerende kan drage nytte af.

Lærerens kommunikation henvender sig både til studerende, praktiklærere på skolerne og praktikvejledere i læreruddannelsen, og bogen kan tillige finde anvendelse i flere af læreruddannelsens fag, i undervisningsfagene og inden for moduler i Lærerens Grundfaglighed.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
160 pages
Price
75,-
ISBN 9788759324721
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
160 pages
Price
177,-
ISBN 9788759327692

Aditional information

Indledning 9

1. Kommunikative kompetencer et omdrejningspunkt i praktikken i læreruddannelsen 13

Otte billeder af kommunikerende lærere 13 Fokuspunkter i det kommunikative arbejde 19

To forskningsprojekter 20

Kommunikationsteori: kommunikationspsykologi og retorik 22

- Kommunikationspsykologi 23

- Retorisk kommunikationsteori 24

- Hovedpunkter inden for kommunikationsteori og retorik 26

Praktikfaget i læreruddannelsen 27

-Hvad drejer praktik sig om? 27

- Praktik og LU 13 28

- Kompetenceområde 1: didaktik 29

- Kompetenceområde 2: klasseledelse 32

- Kompetenceområde 3: relationsarbejde 34

2. Iagttagelse, analyse og vurdering af (videooptaget) undervisning i praktikken 37

Iagttagelse af undervisning 38

Hvad er kommunikation? 41

- Kommunikative budskaber 41

- Indholds- og relationsaspektet i kommunikation 42

- Kongruens og inkongruens 44

- Paraverbale og nonverbale signaler 44

 - Undervisningens kontekst og kommunikationssituation 48

 - Sproghandlinger og kommunikative principper: høflighed og effektivitet 52

- Kommunikative genrer, dialogformer og ordvalg 57

- Metakommunikation 62

- Positioner og forventninger 64

- Appelformer 65

En model til iagttagelse af kommunikative signaler 67

En model til analyse og vurdering af undervisning 69

3. Kommunikativ kompetence  mellem handling og refleksion 73

Kompetencebegrebet 73

Teori og praksis i læreruddannelsen 75

De mange forhold mellem teori og praksis 76

Fra refleksion til kompetent handling i praksis 78

Hvor og med hvem kan den lærerstuderende udvikle kommunikativ kompetence? 81

- Selvstændige studieaktiviteter 83

-  Eksempler på studieopgaver 84

4. Troværdighed som forudsætning for lærerens relationskompetence  med fokus på konfliktsituationer 89

Relationen 90

- Den asymmetriske relation mellem lærer og elev 92

- Ethos som forudsætning for den tillidsfulde relation 93

Anerkendende kommunikation 94

Lærerens bevidsthed om spørgsmålstyper 96

Lærerens bevidsthed om kommunikationssituationen 98

- Etablering af kommunikationssituationen 99

- Fastholdelse af kommunikationssituationen 100

- Afrunding af kommunikationssituationen 103

Lærerens opmærksomhed på følelser i kommunikationen 103

- Følelsesintensiteten hos Ida 106

- Skiftet i kommunikationssituationen som affektudløser 108

Afrunding 109

5. Didaktik og klasseledelse i et kommunikativt perspektiv 111

Didaktisk klasseledelse gennem sikker rammesætning og bevidste sproghandlinger 111

- Tydelige faser og god brug af det fysiske læringsmiljø 112

- Lærerens sproglige virkemidler til fællesskab, engagement og tillid 114

Didaktisk klasseledelse med fokus på deltagelse 118

- Feedback og deltagelse i forskellige kommunikationssituationer 118

- Rammeledelsens betydning for kommunikation og deltagelse 123

Sammenfattende pointer i iagttagelsen af Andreas og Ronjas undervisning 128

6. Feedback som kommunikativ, kontekstbaseret handling i lærerarbejdet 129

Forskningsbegreber for feedback 130

Læringsmål tematiseret af ministeriet 132

Tre lærerstuderendes arbejde med feedback i praktikken 133

- Lærerens feedback i aktivering af klassens forforståelse 134

- Feedback i klassesamtalen med fokus på læseforståelse 136

- Feedback integreret i instruktion 137

- Feedback på elevers skriftlige produkter 138

Sammenfatning 139

7. Praktikvejledning i et kommunikativt perspektiv 141

Rammesætning af praktik og praktikvejledning 141

- Det særlige ved praktikvejledning 142

Teoretiske perspektiver på vejledning 143

- Fokus på struktur og progression 144

- Vejlederens rolle 144

Førvejledning 145

- Et eksempel 146

- Analysen 149

Eftervejledning 154

- Om feedback i praktikvejledningen 154

- Et samlet bud på en eftervejledning 156

8. Udvikling af kommunikative kompetencer for lærerstuderende 159

Udviklings- og forskningsprojekter til grund for bogen 159

Udvikling af kommunikativ kompetence  i de studerendes perspektiv 161

Portræt af en lærerstuderende og hendes udvikling af kommunikative kompetencer i praktikken 164

- I praktik på praktikkens 1. niveau 164

- I praktik på praktikkens 2. niveau 176

Noter 181

Referencer 183

Register 187

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.