Børn og unge med diagnoser | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Børn og unge med diagnoser

- en grundbog til lærere

Bjørg Kjær (red.), Anne Morin (red.) and Kirsten Elisa Petersen (red.)

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter lærernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe...

Read more

Forekomsten af fire af de fem hyppigste psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er mere end fordoblet over perioden 2009-2019. Samtidig har adskillige studier belyst, at denne udvikling sætter lærernes faglighed under pres, især hvad angår kompetencer til at observere, underrette og udvikle en pædagogisk praksis, der kan rumme denne gruppe børn og unge.

Denne bog behandler problemstillingen ud fra et dobbeltperspektiv. Det ene perspektiv retter opmærksomheden mod børnene og de unge, og hvordan de hyppigst forekommende diagnoser manifesterer sig i den pædagogiske praksis, mens bogens andet perspektiv belyser lærernes arbejde med og samarbejde om disse børn og unge. Med dette afsæt er det bogens formål at indkredse svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er det for problemstillinger, som folkeskolelærerne oplever, knyttet til denne gruppe børn og unge?
  • Hvordan støtter og hjælper lærerne i skolens hverdag denne gruppe børn og unge?
  • Hvordan oplever børn, unge og forældre set fra deres perspektiv, lærernes undervisnings- og trivselsindsatser rettet mod denne gruppe børn og unge?

Bogen er bredt relevant for lærere og lærerstuderende, især i forhold til relationsarbejde, klasseledelse og didaktik – samt ikke mindst specialpædagogik.

Contributors: Jørn Nielsen, Kristine Bagge Kousholt, Thyge Tegtmejer, Stine Simonsen Puri, Helle Plauborg, Bolette Frydendahl Larsen, Søren Hertz, Trine Møbius Sørensen, Louise Bøttcher, Bjørn Frithiof Hamre, Laila Lagermann, Lotte Hedegaard-Sørensen and Erik Simonsen
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
228 pages
Price
260,-
ISBN 9788759339152
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
228 pages
Price
234,-
ISBN 9788759342718

Reviews

Press

folkeskolen.dk – "Som læser af "Børn og unge med diagnoser – en grundbog til lærere" glædes jeg i mødet med en forskningsbog, der så let og ubesværet formidler et komplekst område, så læseren i sin forståelse af indhold og pointer... Read more

Press

folkeskolen.dk – "Som læser af "Børn og unge med diagnoser – en grundbog til lærere" glædes jeg i mødet med en forskningsbog, der så let og ubesværet formidler et komplekst område, så læseren i sin forståelse af indhold og pointer føler sig kompetent, fagligt beriget samt indbudt til refleksion: Tak for det!" 

”Det er svært at fremhæve enkelte kapitler, da alle efter min mening er velskrevne, let forståelige, indholdsmæssigt spændende med interessante pointer.” – Folkeskolen


Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

Indledning 13
Anne Morin, Bjørg Kjær og Kirsten Elisa Petersen

FØRSTE DEL
Historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver

1. Diagnoser i et historisk perspektiv 27
Bolette Frydendahl Larsen og Bjørn Frithiof Hamre

2. Forsknings- og vidensoversigt om lærernes arbejde med børn og unge med diagnoser i folkeskolen 41
Trine Møbius Sørensen

3. Diagnoser i et kulturantropologisk perspektiv – med autisme som eksempel 63
Bjørg Kjær

ANDEN DEL
Klinisk psykiatriske og psykologiske perspektiver

4. Børns særlige behov forstået som deres invitationer til omgivelserne 81
Søren Hertz og Jørn Nielsen

5. De hyppigste psykiske lidelser og diagnoser i barn- og ungdommen 95
Erik Simonsen og Stine Simonsen Puri

6. Neuropsykologiske perspektiver på børn og unge med diagnoser 115
Louise Bøttcher

7. Tværprofessionelt samarbejde om børn og unge med diagnoser 131
Anne Morin

TREDJE DEL
Praksisperspektiver – læreres arbejde i folkeskolen

8. Samarbejde og sparring i lærerens arbejde med elever med diagnoser i folkeskolen 149
Thyge Tegtmejer

9. Undervisningsforstyrrende uro som et ubestemt fænomen og elever i udsatte positioner 163
Helle Plauborg og Lotte Hedegaard-Sørensen

10. Diagnoser og skole(mis)trivsel i et børneperspektiv 181
Laila Lagermann

11. Trivsel og mistrivsel – ind og ud af skolens evalueringspraksis 199
Kristine Bagge Kousholt

Bogens forfattere 223

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.