Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 1 | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 1

Basisbog

I dag forventes lærerstuderende at kunne tilrettelægge studiet af danskfaget systematisk og sammenhængende med henblik på efter endt uddannelse at kunne fremstå med en tydelig profil, fx som sproglærer. Studieaktivitetsmodellen fordrer nye undervisnings- og læringsformer i uddannelsen og stiller øgede krav til den studerendes evne til at...

Read more

I dag forventes lærerstuderende at kunne tilrettelægge studiet af danskfaget systematisk og sammenhængende med henblik på efter endt uddannelse at kunne fremstå med en tydelig profil, fx som sproglærer. Studieaktivitetsmodellen fordrer nye undervisnings- og læringsformer i uddannelsen og stiller øgede krav til den studerendes evne til at træffe de nødvendige valg.

Bogen giver et bud på praktikken, professionsbachelorprojektet og prøveformer som gode styringsredskaber i denne proces. Bogen afsluttes med forslag til, hvordan man kan analysere, fremstille og udvikle et lærermiddeldesign til danskundervisningen såvel i praktikken som i det senere professionelle lærerarbejde. 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2014), 
200 pages
Price
181,-
ISBN 9788759320440

Aditional information

FORORD 7

KOMPETENCEBEGREBET OG DANSKFAGET I LÆRERUDDANNELSEN 17

NIELS MØLGAARD

Dansk i læreruddannelsen 17

Baggrund for ny læreruddannelse 24

Kompetencebegrebet og danskfaget 34

Studieopgaver 42

Litteratur 43

DET NYE DANSKFAG OG DETS FAGDIDAKTISKE UDFORDRINGER 47

BENNY BANG CARLSEN

Fagdidaktiske modeller i et anvendelsesorienteret perspektiv 48

Dannelse i et danskfag i forandring 64

Studieopgaver 75

Litteratur 76

PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET OG DANSK 79

NIELS MØLGAARD OG BENNY BANG CARLSEN

Professionsbachelorprojektet i LU13 79

Danskfaget i bachelorprojektet en casebeskrivelse 84

Hvad kan casen bruges til? 93

Studieopgaver 95

Litteratur 96

DANSKFAGET I PRAKTIKKEN 97

NIELS MØLGAARD

Praktik i læreruddannelsen 97

Praktik i dansk 100

Didaktik 102

Klasseledelse 109

Relationsarbejde 112

Andre former for praksistilknytning 118

Samarbejde med Lærerens Grundfaglighed (LG) 119

Praktikprøven 121

Studieopgaver 122

Litteratur 122

LÆREMIDDELANALYSE 127

THOMAS ILLUM HANSEN

Et fagsprog om læremidler 127

Udtryksanalyse 134

Studieopgaver 144

Litteratur 146

MUNDTLIGHED I DANSK 149

ALICE BONDE NISSEN

Mundtlighed som genstandsfelt i danskfaget 149

Forskellen mellem tale og skrift 153

Mundtlighed i et multimodalt perspektiv 155

Hold styr på mundtligheden i undervisningen 158

Slip avataren løs i undervisningen 164

Studieopgaver 166

Litteratur 166

KOMPETENCEMÅL FOR PRAKTIK 169

KOMPETENCEMÅL FOR BACHELORPROJEKTET 173

ORDFORKLARINGER 175

FORFAT TERE 191

INDEKS 195


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.