Mundtlighed og lytning | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Mundtlighed og lytning

Danskdidaktiske greb og ståsteder

For en underviser er stemmen det vigtigste redskab i lærerprofessionen. Vi fortæller, fabulerer, instruerer, formidler og debatterer i forskellige faglige og sociale scenarier, og vi bruger det talte sprog til at skabe kontakt og vedligeholde relationer. Set på et mere overordnet niveau formes vores og erkendelser gennem det talte sprog i samspil...

Read more

For en underviser er stemmen det vigtigste redskab i lærerprofessionen. Vi fortæller, fabulerer, instruerer, formidler og debatterer i forskellige faglige og sociale scenarier, og vi bruger det talte sprog til at skabe kontakt og vedligeholde relationer. Set på et mere overordnet niveau formes vores og erkendelser gennem det talte sprog i samspil med andre. Alt dette foregår i processer, hvilket betyder, at vi aldrig bliver færdige med at udvikle os med og i det talte sprog. Med til dette perspektiv hører også det at lytte er socialt og kulturelt betinget og ikke kan tages for givet, men derimod medtænkes i mundtlighedsdidaktikken. I bogen opfordres læseren til at afsøge sine lyttekompetencer og sin egen personlige stil indenfor de mundtlige genrer, dels ved at selv at afprøve bogens øvelser, dels ved at videreudvikle øvelserne med henblik på undervisningsbrug. 

Mundtlighed og lytning er en grundbog til læreruddannelsen og i særdeleshed undervisningsfaget dansk, men bogen retter sig også til danskundervisere i folkeskolen og alle andre interesserede, der ønsker en praktisk, teoretisk og forskningsmæssig opdatering af mundtlighedsdidaktikken.

Publisher: Samfundslitteratur
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
234 pages
Price
225,-
ISBN 9788759329849
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
234 pages
Price
203,-
ISBN 9788759343586

Reviews

Teacher

"En flot og meget grundig indførelse i danskfaget mundtlige didaktiske teorier og perspektiver. Bogen går i dybden med teorierne, og der er gode oversigter hele vejen gennem bogen. Bogen har stor værdi for lærerstuderende og folkeskolelærere, der arbejder med danskfaget." – lektørudtalelse

Read more
Teacher

"En flot og meget grundig indførelse i danskfaget mundtlige didaktiske teorier og perspektiver. Bogen går i dybden med teorierne, og der er gode oversigter hele vejen gennem bogen. Bogen har stor værdi for lærerstuderende og folkeskolelærere, der arbejder med danskfaget." – lektørudtalelse

Read less
Press

"[Bogens] bidrag til arbejdet med lyttekompetence i både læreruddannelse og folkeskole er så vægtige, at bogen helt sikkert vil finde vej til undervisningen begge steder." – Folkeskolen

Read more
Press

"[Bogens] bidrag til arbejdet med lyttekompetence i både læreruddannelse og folkeskole er så vægtige, at bogen helt sikkert vil finde vej til undervisningen begge steder." – Folkeskolen

Read less

Aditional information

Forord 9

Kapitel 1
Mundtlighed i dansk 13
Mundtlighedens plads i danskfaget 15
Sprogpsykologien og den procesrettede mundtlighed 17
Sociolingvistik og den metasproglige mundtlighed 20
Den klassiske retorik – og den afsenderrettede mundtlighed 21
Moderne retorik – og den medborgerskabsrettede mundtlighed 25
Dialog i undervisningen 27
Mundtlighed i læreplanerne og forskningen 29
Et nutidigt mundtlighedsbegreb? 30

Kapitel 2
Oracy – broen til literacy 35
Hvilke sprog lærer man i dansk? 36
To sprogsyn 36
Literacy og mundtlighed 38
Fire mundtlighedsdidaktiske perspektiver 39
Forskellen mellem skrift og tale 42
Oracy-rammeværket 46
Oracy i undervisningen 52

Kapitel 3
KIK på mundtlighed og den klassiske litteratur 57
KIK-faserne 58
Et skud i tågen 71
Giv KIK-modellen et skud 73
Tekstens du og læserens jeg 75

Kapitel 4
Lytning og lyttedidaktik 77
Luk øjnene 77
At være nedsunket i lyd 78
McGurk-effekten 81
Definitioner af lyttekompetence 82
Lytning i undervisningen 84
At læse med ørerne 87
Procesorienteret lytning 90
Det gode lyttemiljø 93
At lytte i samtaler – empatisk lytning 94
Gambitter og turtagning 96
At lytte er at røre på afstand – den menneskelige stemme 98
Lydmedier – og den spraglede drage fra den yderste provins 101

Kapitel 5
Bliv klar til at undervise i lytning 105
Lær at lytte 105
Kortlæg et lydlandskab 106
Lav dit eget lydlandskab 108
Lydportrætter 109
Stemmens kraft 109
Lytteroller 111
Den omvendte McGurk 112
Lyt til hinandens oplæsning – og skriv til øret 117
Oplæsning og montagen 119
Podcast i undervisningen 121

Kapitel 6
Klassesamtalen og samtalens kunst 133
Det dialogiske princip 133
Klasserumskultur 138
IRE-strukturen 141
Klassesamtalen i et historisk lys 143
Underviserens didaktiske samtalegreb 146
Den udforskende klassesamtale 149
Afstemninger i klassen 151
Synkrone værktøjer i undervisningen 153
Den dialogiske lærerprofil 155

Kapitel 7
Engagerende dialoger i undervisningen 157
Kom godt i gang med samtalestrategier 157
Bliv god til at moderere undersøgende samtaler 158
Brug digitale teknologier i klassesamtaler 162
Turtagning i samtaler 163
Skab et godt samtalemiljø 165
Brug samtaleguidelines 166
Brug samtaleroller og -regler 168
Støt diskussionen visuelt 172
Udvikling af argumentation 174
Find din samtalestil 176
En mundtlighedskultur med højt strukturerede situationer 177

Kapitel 8
At formidle med digitale læremidler 179
Det levende ord 179
TPACK – en refleksionsmodel 180
Mestring og anvendelse 182
Det affektive filter og videooptagelser 184
Seks organiseringsprincipper for minioplæg 187
Procesorienteret mundtlighed 190
Manuskripttyper og mundtlige præsentationer 192
Brug af præsentationsprogrammer 193
De fem c’er 195
Flipped classroom 196
Digital didaktik og underviserrollen 203

Kapitel 9
Bliv klar til faglig formidling og flipped classrom 205
Hvilken erfaring har du med formidling? 206
Forarbejdningsformerne 207
Bliv en god formidler – brug efterligninger 208
Feedback og procesorienteret mundtlighed 211
Brug af digitale præsentationsværktøjer 212
Brug af manuskript 213
Slip avataren løs 215
Bogtrailere 216
Booktalk 217
Lav din egen flipped classroom-video 218
Lav en videoinstruktion 219

Afrunding 223

Litteraturliste 225

Indeks 233

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.