Flere sprog i ungdomsuddannelserne | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Flere sprog i ungdomsuddannelserne

Translanguaging i praksis

Anne Holmen (red.) and Helene Thise (red.)

Vil du gerne vide mere om, hvordan flere sprog kan være en resurse for dine elever i ungdomsuddannelsens fag? Og helt konkret hvordan du som lærer kan inddrage alle elevernes sproglige resurser i læringen og støtte eleverne i at udvikle effektive translanguaging-strategier?

I denne bog præsenterer forfatterne det internationale begreb...

Read more

Vil du gerne vide mere om, hvordan flere sprog kan være en resurse for dine elever i ungdomsuddannelsens fag? Og helt konkret hvordan du som lærer kan inddrage alle elevernes sproglige resurser i læringen og støtte eleverne i at udvikle effektive translanguaging-strategier?

I denne bog præsenterer forfatterne det internationale begreb translanguaging og giver bud på, hvordan det kan anvendes i ungdomsuddannelserne med flersprogede elever i klassen. Bogen rummer en række bidrag fra forskere og praktikere, som beskriver, hvordan translanguaging er omsat i konkret praksis i forskellige fag og ungdomsuddannelser, samt et kapitel om oversættelsesteknologi. Sidste del af bogen giver inspiration til arbejdet med translanguaging i praksis. Her får du bud på elevaktiviteter, opmærksomhedspunkter, evaluering af læreprocesser og tilrettelæggelse af rammerne for undervisningen, alt sammen med elevernes resurser i fokus.

Gennem bogen får du:

  • Teoretisk indsigt i translanguaging-begrebet
  • Eksempler på translanguaging i praksis fra en modtageklasse, 10. klasse, FGU, SOSU, STX og HF
  • Inspiration til pædagogisk inddragelse af oversættelsesteknologi
  • Inspiration til konkrete aktiviteter og didaktiske greb til direkte brug i din daglige praksis
  • Inspiration til at udvikle skolens, teamets og egen praksis gennem refleksionsspørgsmål og udviklingsaktiviteter
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2024), 
216 pages
Price
250,-
ISBN 9788759342053
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2024), 
216 pages
Price
225,-
ISBN 9788759344293

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

11 Introduktion

Del 1. Flersprogethed og translanguaging

21 Kapitel 1. Flersprogethed

31 Kapitel 2. Translanguaging

Del 2. Translanguaging – eksempler fra ungdomsuddannelserne

49  Kapitel 3. Elevstrategier og lærervalg fra grundskole til ungdomsuddannelse
Maria Hansted, lærer i modtageklassen, og Jette Luna, faglig leder for nyankomne børn og unge og dansk som andetsprog i Gladsaxe Kommune

63 Kapitel 4. De unges mange sprog i en prøveforberedende undervisning – et procesorienteret skriveforløb i 10. klasse
Line Bligaard, underviser i 10. Klasse Center Skive

75 Kapitel 5. Matematik i flersprogede klasserum – et eksempel fra FGU
Mai E. B. Pedersen, FGU-lærer, FGU Skolen HLSS (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer)

89  Kapitel 6. Translanguaging i SOSU-uddannelsen – et forløb om sundhedsopfattelser og ældreomsorg
Anne Holmen & Helene Thise på baggrund af interviewsamtaler med Mette Marie Holck Pape, DSA-underviser, SOSU Midt-Vest, og Elisabeth Storm Sandorff, underviser og pædagogisk projektmedarbejder, SOSU H

105 Kapitel 7. Almen sprogforståelse – ein ideeller Kontext pour translanguaging
Line Krogager Andersen, postdoc, SDU, Center for Gymnasieforskning

121 Kapitel 8. Hvordan flersprogethed kan understøtte de faglige mål i dansk som andetsprog på HF
Anne Holmen & Helene Thise med bidrag fra Anders Daugaard, Frederiksberg VUC og STX

131 Kapitel 9. Translanguaging i begyndersprog
Allan Hulebæk Hansen, fransklærer på STX ved Midtsjællands Gymnasium

143 Kapitel 10. Engelsk som lingua franca i de gymnasiale uddannelser – translanguaging og teksttyper
Janus Mortensen, professor, Københavns Universitet, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

157 Kapitel 11. Oversættelsesmaskiners plads i translanguaging-praksis
Danièle Edith Eychenne, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler, Københavns Professionshøjskole

Del 3. Translanguaging i praksis

167 Kapitel 12. Elevaktivitet

187 Kapitel 13. Rammer om undervisningen – overordnede valg, elevens resurser, evaluering

199 Kapitel 14. Translanguaging i teamets udvikling – forslag til aktiviteter

207 Litteraturliste

213 Forslag til videre læsning

215 Indeks

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.