Videoanalyse af social interaktion | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Videoanalyse af social interaktion

Jacob Davidsen (red.) and Malene Kjær (red.)

Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet.

Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i videoanalyse og viser, hvordan man som forsker...

Read more

Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet.

Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter:

  • de indledende overvejelser og forhandlinger om samtykke og adgang til praksis
  • selve dataindsamlingen og brugen af videoteknologi
  • behandling og transskription af videodata
  • forskellige bud på, hvordan man kan analysere sit materiale i form af samtaleanalyse, multimodal interaktionsanalyse og designstudier
  • hvordan man bruger videooptagelser i feedbacksituationer til forbedring af praksis
  • analytikerens rolle i processen.

Der perspektiveres løbende til forfatternes egen videoanalytiske forskningspraksis, og hvert kapitel indeholder arbejds- og refleksionsspørgsmål. 

Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2018), 
338 pages
Price
325,-
ISBN 9788759327463
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
338 pages
Price
255,-
ISBN 9788759332146

Reviews

Teacher

"Bogen giver en god og grundig indføring i hele processen omkring videoanalyse, lige fra en undersøgelses første skridt, til udførsel, analyse og formidling af resultater. Bogen favner bredt, og der lægges vægt på, at den henvender sig til både studerende og forskere. Der redegøres for forskellige analytiske tilgange til videoanalyse, og hvert kapitel afsluttes med forslag til videre,... Read more

Teacher

"Bogen giver en god og grundig indføring i hele processen omkring videoanalyse, lige fra en undersøgelses første skridt, til udførsel, analyse og formidling af resultater. Bogen favner bredt, og der lægges vægt på, at den henvender sig til både studerende og forskere. Der redegøres for forskellige analytiske tilgange til videoanalyse, og hvert kapitel afsluttes med forslag til videre, dybdegående læsning. Bogen bygger i høj grad på cases, med både billeder og transskriptioner, hvilket gør den mere tilgængelig for studerende, der ikke har stor erfaring med hverken videoanalyse, etnometodologi eller CA, hvilket videoanalysen traditionelt i høj grad er baseret på.

Det er tydeligt, at bogen ikke henvender sig til en bestemt faggruppe, og derfor vil læsere fra forskellige discipliner få et meget forskelligt udbytte af bogen afhængigt af, hvilken forhåndsviden der bygges videre på. Bogen fungerer enormt godt som introduktion til videoanalyse, men videre læsning må siges at være nødvendig for at komme mere i dybden. Dette imødekommes da også enormt godt af bogens mange henvisninger til videre læsning.

Som helhed er bogen rigtig god, og fungerer enormt godt som introduktion til videoanalyse. En rigtig god metodebog, der fortjener en plads i den metodiske værktøjskasse." - Studerende, Sociologi og Kulturanalyse, 5. semester

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

Kapitel 1 · Introduktion til videoanalyse 13
Jacob Davidsen og Malene Kjær

DEL 1 - KOM GODT I GANG MED VIDEOANALYSE

Kapitel 2 · Videodata: adgang, indsamling og etik 39
Birte Asmuß

Kapitel 3 · At arbejde med videodata: praktiske og tekniske aspekter 61
Janus Mortensen og Spencer Hazel

Kapitel 4 · Transskription af videodata 87
Jacob Davidsen og Antonia Krummheuer

DEL 2 - TILGANGE TIL VIDEOANALYSE

Kapitel 5 · Videoanalyse og samtaleanalyse (CA) 115
Kristian Mortensen og Johannes Wagner

Kapitel 6 · Multimodal interaktionsanalyse 151
Bettina Sletten Paasch og Pirkko Raudaskoski

Kapitel 7 · Videoetnografi og design 185
Mette Kjærsgaard og Jacob Buur

DEL 3 - VIDEOANALYSE SOM FEEDBACK OG LÆRINGSREDSKAB

Kapitel 8 · Den samtaleanalytiske rollespilsmetode (CARM) 221
Rein Ove Sikveland og Elizabeth Stokoe

Kapitel 9 · Video Learning: en videobaseret læringsmetode 245
Brian L. Due, Simon B. Lange og Johan Trærup

Kapitel 10 · Fra undersøgelsesidé til problemløsning 279
Gitte Gravengaard og Malene Kjær

Forfatterpræsentation 307

Referencer 313

Indeks 333

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.