Idéudvikling | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Idéudvikling

En multimodal tilgang til innovationens kreative faser

Brian Due and Brian L. Due

Innovation starter med idéudvikling. Der findes mange gode og velmenende råd til bedre kreative processer. Men der er brug for en dybere forståelse af idéudviklingssituationernes interaktionelle dynamik og den kultur, der omgiver disse situationer.

Idéudvikling i organisationer er en social begivenhed: Folk mødes til workshops, seminarer og korte...

Read more

Innovation starter med idéudvikling. Der findes mange gode og velmenende råd til bedre kreative processer. Men der er brug for en dybere forståelse af idéudviklingssituationernes interaktionelle dynamik og den kultur, der omgiver disse situationer.

Idéudvikling i organisationer er en social begivenhed: Folk mødes til workshops, seminarer og korte eller lange møder for at udvikle idéer til nye processer eller produkter.

Interaktionen er multimodal, dvs. at betydning skabes via forskellige modaliteter som fx talen, kroppen og brug af ting. De barrierer og muligheder der er for bedre idéudvikling ligger derfor i den multimodale organisering. For det er i interaktionen, at mange af problemerne opstår, såvel som dér løsningerne skal findes.

I bogen præsenterer Brian Due det multimodale paradigme og bruger det til at forstå og løse udfordringer som fx magt, roller, identitet, monologisk tale og skabelsen af et fælles forestillingsunivers.

Bogen er tænkt som en lærebog i idéudvikling i organisationer, og kan også med fordel læses af ledere, medarbejdere og konsulenter, som ønsker en bedre forståelse for idéudviklingssituationer, og dermed hvordan vi bliver bedre til at idéudvikle.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2014), 
190 pages
Price
60,-
ISBN 9788759318058
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2014), 
190 pages
Price
207,-
ISBN 9788759320808

Reviews

Press

"Udover at blive klogere på mikroanalytisk interaktionsanalyse og kreative processer i ideudvikling fortæller bogen fint noget om interdisciplinaritet og gruppe- og teamarbejde generelt. Teorierne benyttet er generelt overførbare til alle interaktioner på arbejdspladsen.

... Read more
Press

"Udover at blive klogere på mikroanalytisk interaktionsanalyse og kreative processer i ideudvikling fortæller bogen fint noget om interdisciplinaritet og gruppe- og teamarbejde generelt. Teorierne benyttet er generelt overførbare til alle interaktioner på arbejdspladsen.

Bogen er skrevet i læsevenligt sprog, begreber er gennemgående detaljeret defineret og de mange illustrationer bogen igennem gør teorierne overskuelige og let brugbare i praksis.

Jeg mener, bogen fungerer særdeles godt som et supplement til traditionel organisations-, managementog innovationsteorier og som et godt fundament for et vellykket ideudviklingsarbejde.

Jeg anbefaler alle, der deltager i arbejds- og/eller udviklingsgrupper at læse denne bog."

- Stine Vibholm Persson, klinisk underviser på Hjertecentret Rigshospitalet, i: UddannelsesNyt nr. 1 2015

Read less

Aditional information

Forord 7

1. Ideudvikling er udvikling af ideer 9

Ideens udvikling et filosofihistorisk og etymologisk grundlag 13

Ideudvikling formelt defineret 16

Ideudvikling defineret i forhold til kreativitet og innovation 19

Multimodal ideudvikling i forhold til andre kreative teorier 26

Forslag til en overordnet innovationsmodel 29

Bogens indhold 39

2. Ideudvikling i institutionelt perspektiv 43

Påvirkninger fra samfundsdiskursen 47

Påvirkninger fra gruppe- og teamsammensætningen og kompetencer 49

Påvirkninger fra organisationskulturen 52

Det er et kulturarbejde at tænke ud af boksen 57

Innovationskultur også i store organisationer 62

3. Ideudvikling som multimodal interaktionel praksis 65

Multimodalitet forklaret 66

Historisk og teoretisk baggrund for multimodal interaktionsteori 68

Etnometodologi og conversation analysis 69

Peirceansk semiotik 74

Multimodal interaktionsteori som forudsætning

for forståelse af ideudvikling 80

4. Ideudvikling som forestillingsarbejde 83

At kunne forestille sig noget 85

Skabelsen af et fælles forestillingsunivers 90

Styrken ved at etablere et fælles forestillingsunivers 105

5. Ideudvikling som bisociationsarbejde 111

Det handler om at blande 113

Hverdagens tilfældige kombinationer 118

Multimodale ressourcer tilbyder kompleksitetsreduktion 122

Mykorrhiza et forsøg på en bisociationsteknik 127

6. Ideudvikling som identitetsarbejde 133

Idefremsættelse som social positionering 133

Problemet med ejerskabslogikken 136

Deltageres ansigtsbevarende strategier 137

Kritik kan være en central katalysator 148

7. Faciliteret ideudvikling 153

Ideudvikling som en særlig multimodal praksis 156

Facilitatorens ansvar set fra et multimodalt perspektiv 158

Det optimale udgangspunkt og afslutningspunkt for multimodal facilitering 160

Facilitator på tre niveauer 164

Hackning af organisationskulturen 169

Tekniske øvelser til facilitering af ideudvikling 171

Litteratur 175

Indeks 187

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.