Musik og entreprenørskab | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Musik og entreprenørskab

Muligheder og barrierer i musiklivet

Musiklivet har altid været i hastig forandring. De vanskelige og uforudsigelige konkurrencevilkår på musikmarkedet begrænser ofte mulighederne for at skabe sig en karriere som musikartist. Og har man som iværksætter en idé til et kommercielt eller socialt musikprojekt, står man som regel over for et stort og kompliceret arbejde med at gøre sit...

Read more

Musiklivet har altid været i hastig forandring. De vanskelige og uforudsigelige konkurrencevilkår på musikmarkedet begrænser ofte mulighederne for at skabe sig en karriere som musikartist. Og har man som iværksætter en idé til et kommercielt eller socialt musikprojekt, står man som regel over for et stort og kompliceret arbejde med at gøre sit produkt relevant og skabe opmærksomhed om det.

Musik og entreprenørskab – muligheder og barrierer i musiklivet giver en indføring i en række metodiske og teoretiske tilgange til det konstruktive samspil mellem musik og entreprenørskab. Med inspiration fra bl.a. effectuation-teori og lean-entreprenørskab viser bogen, at det er muligt at bryde med nogle af markedsstrukturernes barrierer – f.eks. ved at man som musikentreprenør arbejder systematisk med forandring og innovation. Til gavn for musikforbrugere, for borgere og for samfundet som helhed.

Bogen behandler tre perspektiver på entreprenørskab i musiklivet – det kunstneriske, det sociale og det økonomiske – og bidrager med ny viden om, hvordan man kan planlægge, igangsætte og udvikle musikprojekter, der får det hele til at spille sammen.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
175 pages
Price
210,-
ISBN 9788759341551
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
175 pages
Price
189,-
ISBN 9788759341797

Aditional information

Forord 9

Kapitel 1
Introduktion til musikentreprenørskab
11
Værdiskabelse med musik og i musiklivet 12
Den ideologiske modstand mod entreprenørskab 14
Diskursen om iværksætterløven og iståsætterpindsvinet 15
Hvorfor musikentreprenørskab? 16
En bredere forståelse af musiklivet 20
Den sproglige tingsliggørelse af musikbranchen 22
Om bogens ærinde 28
Opsummering 29

Kapitel 2
Fra idé til skabende processer
- mellem disruption og stabilitet 31
Musikentreprenørskab vs. music management 31
Managementtænkning - udgangspunkt i målet 32
Entreprenøriel tænkning - udgangspunkt i midler 35
Lean-entreprenørskab 36
Hvad er en entreprenør? 39
Hvad gør en entreprenør? 41
Entreprenørens bidrag til samfundets udvikling 43
Innovation og kreativ destruktion 45
Syv kilder til systematisk innovation 46
Historiske eksempler på disruption og stabilitet i musiklivet 55
Entreprenørens navigation inden for musikindustriernes konventioner 59
Opsummering 61

Kapitel 3
Hvad arbejder musikentreprenøren med? Musik som mål, middel, proces og produkt
63
MP2-modellen - musikkens fire grundformer 64
Musik som produkt 68
Musik som proces 70
Musik som middel 72
Musik som mål 73
MP2-modellens anvendelse 74
Opsummering 78

Kapitel 4
Det første stadie af et musikprojekt
- anvendelsen af et MVP 81
MVP og udviklingsloops 81
Feedback fra musikmarkedet via et MVP 83
Musikartisten som MVP 85
Test af MVP’et i den første målgruppe 85
Udviklingen af metalfestivalen Copenhell 86
Toyotas produktionsstrategi - små partistørrelser, lav risiko 88
Partistørrelser i musikdistribution - filer og fysiske medier 89
Opsummering 91

Kapitel 5
Nye muligheder med musik
- kampen om lytternes opmærksomhed 93
Erkendelse, opdagelse og skabelse af muligheder 94
Musik som forbrugsvare ændrer karakter - musik som et privat, fælles, toldreguleret og offentligt gode 96
Option value blurring - streaming ændrer markedet 99
Opmærksomhedsøkonomi - musiklytningens konkurrenter 101
Musiklytning i kombination med andre aktiviteter 103
Kampen om lytternes opmærksomhed 104
Opsummering 107

Kapitel 6
Er det kunst eller håndværk?
109
Kunst og håndværk 109
Lydstudieteknikeren - fra håndværker til kunstner 112
Hvor meget koster tre timers livemusik? 114
Den perfekte erstatning 116
Kunstneren som konkret arbejdskraft 117
Kunst og håndværk som svar på værdimæssige behov 118
Opsummering 120

Kapitel 7
Kunstnerisk produktion mellem kontrol og frihed
121
Kunstnerisk udfoldelse og økonomi hænger sammen 122
Iboende og eksterne værdier i kunstneriske processer 123
Spændingsfeltet mellem iboende og eksterne værdier 124
Frihed som fravær af eksterne barrierer og mulighed for handling 126
Begrænsninger i den kunstneriske frihed 126
Demokratisering af musikproduktionsteknologierne 128
Øget adgang til data om musikforbrug 130
Nye krav til musikentreprenørens kompetencer 131
Fra en lineær til en cirkulær produktionsproces 132
At begå sig i musiklivet 133
Opsummering 134

Kapitel 8
Socialt musikentreprenørskab
137
Hvem er de sociale entreprenører? 137
Hvad er socialt entreprenørskab? 139
Effektivitetssamskabelse og demokratisk samskabelse 143
Demokratisk samskabelse med musik 145
KORMA - et eksempel på samskabelse 146
At skabe systemisk forandring via socialt entreprenørskab 148
Musikalsk dannelse og musikalske fællesskaber 149
Demenskoret - et eksempel på socialt musikalsk samvær 150
Social ansvarlighed i private virksomheder 152
Socialt ansvarligt musikforbrug 153
Opsummering 156

Kapitel 9
Afrunding
- hvad skal vi med musikentreprenørskab? 157
Musikentreprenøren som aktør for værdiskabelse i musiklivet 158
Det kunstneriske, det sociale og det økonomiske 159

Litteraturliste 163

Indeks 173

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.