Designkultur | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Designkultur

Teoretiske perspektiver på design

Design handler om ting, men også om kulturel betydning. I sin allestedsnærværelse i nutiden skaber design den overflade, som vi møder verden igennem, og det er blevet vigtigere end nogensinde før at forstå design som element i skabelsen af kulturel betydning. Samtidig er spillet om den kulturelle betydning blevet mere komplekst, dels fordi...

Read more

Design handler om ting, men også om kulturel betydning. I sin allestedsnærværelse i nutiden skaber design den overflade, som vi møder verden igennem, og det er blevet vigtigere end nogensinde før at forstå design som element i skabelsen af kulturel betydning. Samtidig er spillet om den kulturelle betydning blevet mere komplekst, dels fordi medierne spiller en stadig større rolle for, hvordan design opfattes, dels fordi forbrugerne er blevet mere refleksive i deres tilgang til design.

Gennem kapitler om bl.a. designkultur som begreb, det mulige i design, æstetik, symbolsk betydning, mediering og branding opstiller bogen en række teoretiske og analytiske forståelsesnøgler for, hvordan design i den moderne kultur danner betydning i en vekselvirkning mellem designgenstand og den omkringliggende kulturelle kontekst.

Bogen introducerer til, hvordan man med analyseværktøjer kan gå tæt på designgenstandes potentiale for at danne betydning og giver begreber til at tematisere design i forhold til forbrug, medier, virksomheder m.m.

I sin optik på design som bærer af kulturel betydning henvender bogen sig til studerende inden for både humanistiske, samfundsvidenskabelige og praksisrettede uddannelser.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
250 pages
Price
318,-
ISBN 9788759317860
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
250 pages
Price
310,-
ISBN 9788759327142

Reviews

Teacher

"Det er en bog jeg er meget begejstret for! Folkmann har disponeret indholdet forbilledligt, og jeg får fornemmelsen af både at læse om design, men samtidigt også med tråde og koblinger ud til mange andre relevante emner og praksisser. Det brede kulturelle perspektiv i bogen er virkelig en styrke, og gør den aktuel for ikke bare designere, men for alle med kreative processer eller... Read more

Teacher

"Det er en bog jeg er meget begejstret for! Folkmann har disponeret indholdet forbilledligt, og jeg får fornemmelsen af både at læse om design, men samtidigt også med tråde og koblinger ud til mange andre relevante emner og praksisser. Det brede kulturelle perspektiv i bogen er virkelig en styrke, og gør den aktuel for ikke bare designere, men for alle med kreative processer eller delprocesser i deres arbejde. Folkmann definerer i hvert kapitel sine grundigt researchede begreber, giver aktuelle eksempler, og perspektiverer til videre læsning. Det gør bogen perfekt som introduktion til designtænkning, og for studerende der har brug for at dokumentere og opbygge et arkiv af referencer. På grund af de mange tværfaglige referencer som Folkmann inddrager, er det en bog næsten alle indenfor humaniora og samfundsvidenskab kan genfinde nogle af sine favoritter i. Det er en rigtig flot, højaktuel og anvendelig udgivelse."

Magne Kolstad, Ekstern Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Read less

Aditional information

Forord 7
Introduktion 9
Design alle vegne 11
Bogens metodiske optik 12
Bogens opbygning 13


1. Designkultur 17
Design som kulturskabelse 17
Designbegrebet 18
Design i det kulturelle kredsløb 24
Design mellem produktion, forbrug og mediering 29
Aktører i design 32
Til videre læsning 37


2. Mulighedsrum 39
Det endnu-ikke-eksisterende design 39
Det endnu-ikke-eksisterende som sigtelinje 40
Design mellem det mulige og det virkelige 44
Ramme: Fra designproblem til designsituation 45
Redskab: Fra rigid til fleksibel designmetode 50
Perspektiv: Fra designobjekt til designtænkning 59
Det mulige som udfordring 62
Til videre læsning 62


3. Betydning i design 65
Indre og ydre, materielt og immaterielt 66
Designets yderside: Form og materialitet 67
Designets inderside: Funktion og interaktion 77
Analyseperspektiver 89
Til videre læsning 91

4. Æstetik 93
Æstetik som begreb 94
Design og æstetik 100
Æstetik i en fænomenologisk-analytisk optik 107
Sansemæssig æstetik 111
Begrebslig æstetik 117
Kontekstuel æstetik 121
Designæstetik som analysemetode 126
Til videre læsning 128

5. Symbolsk betydning 129
Symbolet 131
Design og symbolsk betydning 134
Designs kulturspørgsmål 144
Den kulturelle betydnings designspørgsmål 156
Analyse af symbolsk betydning 164
Til videre læsning 164

6. Mediering 167
Mediering som element i designdiskursen 168
Mediering i en kulturteoretisk optik 176
Visuel mediering i designkulturen 191
Analyse af designmediering 205
Til videre læsning 206


7. Branding 207
Perspektiver på branding 208
Branding mellem det materielle og immaterielle 220
Brandingens designkulturelle effekter 230
Til videre læsning 230


Afslutning 231
Referencer 235
Indeks 247

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.