Den politiske bundlinje | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Den politiske bundlinje

Lobbyisme i værktøjskassen

DEN POLITISKE BUNDLINJE rummer både en værktøjskasse til at udøve politisk indflydelse – også kaldet ‛public affairs’ eller ‛lobbyisme’ – og en metode, hvormed en organisation kan vurdere, om den udnytter sit politiske potentiale.

Bogen leverer et grundrids af 100 konkrete public affairs-redskaber, som en virksomhed,...

Read more

DEN POLITISKE BUNDLINJE rummer både en værktøjskasse til at udøve politisk indflydelse – også kaldet ‛public affairs’ eller ‛lobbyisme’ – og en metode, hvormed en organisation kan vurdere, om den udnytter sit politiske potentiale.

Bogen leverer et grundrids af 100 konkrete public affairs-redskaber, som en virksomhed, interesseorganisation eller offentlig myndighed kan anvende i arbejdet med at varetage sine politiske interesser. For hvert redskab får læseren både en how to-gennemgang af, hvordan man anvender dette værktøj, og en vejledning i at måle, om man udnytter værktøjet fuldt ud.

Bogen gør det altså muligt for en organisation at kvantificere sin politiske indflydelse. Denne kvantificering udtrykkes i tal – røde eller sorte, præcis som i et økonomisk regnskab – der udgør organisationens politiske bundlinje. Bundlinjen er et facit, der giver en nyttig indikation af, om man udnytter sit politiske potentiale. Organisationen kan bruge denne viden, når den prioriterer sin strategiske udvikling og skærper sin offentlige profil.

Hvis man scorer højt på alle eller de fleste af bogens redskaber, har man som organisation meget stor politisk indflydelse og evne til at påvirke sine omgivelser. Man vil derfor kunne udøve public affairs og lobbyisme, der sætter dagsordener og flytter opfattelser.

Forfatteren er public affairs-rådgiver og lobbyist. Med bogen afslutter han en trilogi, der også består af Public Affairs – Lobbyisme i praksis (2007) og Lobbyisme i organisationer - mod en professionel og legitim praksis (2012).

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
239 pages
Price
75,-
ISBN 9788759330548
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
239 pages
Price
286,-
ISBN 9788759340585

Aditional information

Forord 11

Kapitel 1
Metodik til måling af politisk indflydelse 15
   Den tredobbelte bundlinje: Bogens afsæt 15
   En fjerde politisk bundlinje 17
   Politisk magt som regnskabsmetafor 20
   Måling af politisk indsats: Lettere sagt end gjort 21
   Fire parametre for måling 23
   Den politiske bundlinje og de tre andre 26
   Bogens formål 28
   Bogens struktur 28

Kapitel 2
En verden i forandring: Nyt sprog og nye bundlinjer 31
   Eksternaliteter: Forskellige perspektiver 31
   At håndtere udfordringer med eksternaliteter 33
   Den tredobbelte bundlinje: Idéen, der spredte sig som ild 34
   Samfundskontrakten 37
   Den brudte samfundskontrakt 38
   Brugen af den tredobbelte bundlinje 43
   Den tredobbelte bundlinje understøtter samfundskontrakten 46
   Det moralske perspektiv 47

Kapitel 3
100 værktøjer til at måle den politiske bundlinje 49

   Relationer 50
   At sætte en agenda 67
   Måling af interne issues 70
   Intern måling af stakeholderbilleder 74
   Intern måling: Perceptionskløfter 77
   Politiske processer 80
   Policyprocesser 82
   Offentlig kendskabsgrad 84
   Sociale medier 85
   Alliancer som generelt værktøj 87
   Politiske forslag 90
   Policyforslag 93
   Sponsorater 95
   Public affairs: Vision, mission og værdier 96
   Organisationsstruktur og CSR 101
   EU 103
   Etiske retningslinjer for public affairs-arbejdet 111

Kapitel 4
Fra røde til sorte tal på den politiske bundlinje 115
   Den politiske bundlinje i praksis 115
   Enhver organisation kan opnå øget politisk indflydelse 116
   Forudsætninger for arbejdet med den politiske bundlinje 117
   Hvordan kan eksterne ressourcer anvendes? 122
   Organisationen med sorte tal på den politiske bundlinje 123
   De primære politiske sektorer 124
   Forskellige organisationstypers brug af lobbyisme 147
   Strukturel bias for integration af den politiske bundlinje 150
   Tre arketyper af organisationer 151

Kapitel 5
Virksomheders afrapportering på den politiske bundlinje 167

   A.P. Møller-Mærsk – i dialog med alle interessenter 169
   Arla – omfattende rapportering på miljø 171
   Ørsted – verdensmål og samfundsansvar 178
   Opsummering: En rød tråd i aktiviteterne 184

Kapitel 6
Folkemødet i Allinge: En politisk buffet 185
   Kritikken af Folkemødet 187
   Den politiske værdi af tilstedeværelse 188
   Arrangementer på Folkemødet 188
   Hvem kommer på Folkemødet? 190
   Folkemødets styrke og svaghed 193
   Politikerne på Folkemødet 195
   Kritik af Folkemødet – berettiget eller ej 199
   Værdien ved at deltage på Folkemødet 201
   Værdifuldt for mange typer af organisationer 207
   Afsluttende bemærkninger 209

Kapitel 7
Den politiske bundlinje: En demokratisk udfordring 211

   Forskellige demokratiforståelser 212
   Den politiske bundlinje og demokratiske udfordringer 214
   Demokratiforståelse i praksis 214
   Et dansk demokrati og/eller en gylden middelvej 215
   Legitimitet eller illegitimitet 215
   Typer af lovgivning med direkte indflydelse 218
   Informationsredskabet og informationsparadigmet 219
   Økonomiredskabet og økonomiparadigmet 220
   Legalitetsredskabet og legalitetsparadigmet 221
   Typer af lovgivning med indirekte indflydelse 221
   Legitimitetsdilemmaet 222
   Den amerikanske kontekst 223
   Forslag til at sikre demokratiske processer 224
   Legitim politisk interessevaretagelse 227
   Afsluttende bemærkning 228

Litteratur 231

Indeks 235

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.