Branding | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Branding

Teori, modeller, analyse

Branding er allestedsnærværende i vores samfund og vedrører alt fra produkter, servicer, oplevelser, steder, politik og arbejdsmarked til personer som ledere, politikere, influencere og berømtheder. Det er svært at finde et område, hvor branding ikke spiller en rolle.

I BRANDING. TEORI, MODELLER, ANALYSE får du en introduktion til branding som...

Read more

Branding er allestedsnærværende i vores samfund og vedrører alt fra produkter, servicer, oplevelser, steder, politik og arbejdsmarked til personer som ledere, politikere, influencere og berømtheder. Det er svært at finde et område, hvor branding ikke spiller en rolle.

I BRANDING. TEORI, MODELLER, ANALYSE får du en introduktion til branding som fænomen og til en række kendte og klassiske teorier og modeller samt et mere specialiseret indblik i områder som corporate branding, storytelling, personlig branding, influencer marketing, brand communities, brandkriser, politisk branding, oplevelsesbaseret branding, place branding og employer branding.

Bogen introducerer en tilgang, hvor kommunikation anses som konstituerende for brandet, og hvor diskurser, narrativer og semiotik spiller en central rolle. I dette perspektiv defineres et brand som et diskursivt brand space, hvilket betyder, at et brand skabes gennem alle de diskurser, der produceres om det. Det medfører, at eksterne aktører er med til at skabe brandet i lige så høj grad som brandet selv. Brandledelse bliver derfor et spørgsmål om ledelse af betydningsdannelse og mening.

Bogen er skrevet til studerende på videregående uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Den er samtidig både læseværdig og relevant for mange praktikere, der arbejder med kommunikation, marketing, salg og branding.

En kode i bogen giver adgang til den supplerende hjemmeside, branding.samfundslitteratur.dk, med quizzer, materialer og bogens kapitel 17-20.

Publisher: Samfundslitteratur
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
3. Edition (2024), 
488 pages
Price
475,-
ISBN 9788759329757
E-bog (VitalSource Bookshelf)
3. Edition (2024), 
488 pages
Price
346,-
ISBN 9788759343715
Multimedie (Online produkt)
3. Edition (2024)
Price
175,-
ISBN 9788759344705

Aditional information

Forord 11
   Bogens formål 12

Indledning 13
   Et historisk perspektiv 14
   Denne bogs tilgang til branding – et socialkonstruktivistisk perspektiv 18
   Bogens opbygning 20

1. Hvad er et brand?
– Introduktion til et semiotisk perspektiv 25
   Introduktion til branding 25
   USP og ESP 26
   Branding og forbrug 29
   Symboløkonomi 34
   Brandet som tegn 34
   Den semiotiske brandingtrekant 46
   Et brand har ingen objektiv eksistens 53

2. Identitet og iscenesættelse
– Introduktion til et narrativt perspektiv 55

   Identitet i det 21. århundrede 55
   Et narrativt perspektiv på identitet 57
   Goffmans teatermetafor 61
   Selviscenesættelse som semiotisk tegnrelation 63
   Brands som kulturelle artefakter 67
   Forbrugergrammatik 68
   Brandmosaik 73
   Forbrugeren som prosumer og kommunikativ arbejdskraft 77

3. Brandarkitektur 79
   Forskellen på produktbranding og corporate branding 79
   Brandarkitektur 81

4. Corporate branding – Introduktion til et “kommunikation som konstituerende”-perspektiv 97
   Et historisk blik på corporate branding 98
   Corporate branding som samskabelse 99
   Stakeholderrelationer 102
   Retorisk arena 107
   Stort D- og lille d-diskurser 109
   Hypertilpasning og narcissisme 112
   Communication as Constitutive of Brands (CCB) 114
   Stakeholder management 124

5. Branding og bæredygtighed 135
   Corporate Social Responsibility (CSR) 135
   Bæredygtighed 141
   Ansvarsbevidste brands 152
   Greenwashing og wokewashing 156

6. Storytelling 163
   En narrativ tilgang til kommunikation 163
   Fængslende historier kan udløse kærlighedshormon 169
   Storytellings forskellige niveauer 170
   Kernefortælling 180
   Historiefortællerens værktøjskasse 183

7. Co-branding 193
   Muligheder ved co-branding 193
   Fire co-brandingstrategier 194
   Fordele og ulemper ved co-branding 203
   Intern co-branding 206

8. Personlig branding 209
   Historisk baggrund 209
   Retorikkens etosbegreb 210
   Front management 213
   Kapitalformer 216

9. Celebrity branding og influencer marketing 225
   Fordele ved celebrity branding 226
   The match-up hypothesis 227
   McCrackens meningsoverførselsmodel 233
   Risiko ved celebrity branding 241
   Endorsementprocessen går begge veje 242
   Celebrityaktivisme 242
   Influencer marketing 244
   Influencer versus berømthed 247
   Influencerens følgerskare – målrettet brandkommunikation 251

10. Brands, samtalerum og communities 255
   Digital netværkskommunikation 256
   Viral marketing 259
   Viral storytelling 262
   Brugspotentialer, når influencere skaber branddiskurser 270
   Når forbrugere samskaber nye produkter 274
   Brand communities 276

11. Medier som medfortællere og brandkriser 283
   Medierne som aktør 283
   Der findes ingen objektive historier 292
   Nyhedsmedier fungerer som gatekeeper 294
   Brandkriser 295
   Brandkriser og issues management 296
   Typer af brandkriser 298
   Mediernes fiktionalisering og krisens livscyklus 305
   Håndtering af brandkriser 308
   Brandkriser i den digitale tidsalder 312

12. Branding og politik 317
   Markedet for politik 317
   Den semiotiske brandingtrekant for politisk branding 319
   Politisk brandarkitektur 321
   Det personlige politiske brand 326
   Vores dovne hjerne – derfor er fremtræden vigtig 331
   Politik og medier 335
   Brands og politik 341

13. Oplevelsesbaseret branding 345
   Oplevelsesøkonomi 346
   Oplevelseskompasset 349
   Historiefortælling, identitet og oplevelser 358
   Oplevelser og sansebranding 360
   Sansediamanten og oplevelseshjulet 368
   Oplevelsesrum 370
   Autentiske oplevelser 373
   Oplevelsesøkonomiens asymmetri 375

14. Place branding 379
   Turning space into a place 380
   Place branding og interessenter 381
   Steder som syntagmer 383
   Place branding og storytelling 384
   Place branding og autokommunikation 391
   Brandarkitektur for place branding 393
   Temaer under landebranding 396
   Temaer under bybranding 402
   Seværdigheder og events 406
   Pandas place-blomst 407
   Turistlinsen 410

15. Employer branding 415
   Kampen om de dygtige medarbejdere 416
   Definitioner på employer branding 417
   Employer branding som både ekstern og intern kommunikation 419
   Den semiotiske brandingtrekant og employer branding 420
   Employer Value Proposition (EVP) 425
   Employee Life Cycle og medarbejderens rejse 430
   Generationer, identitet og værdier 433
   CEO-branding 436
   Employer branding og autokommunikation 440

16. Storytelling som ledelsesværktøj 445
   Historiefortælling, identitet og kultur 445
   Formelle og uformelle fortællinger 447
   Historiefortælling som vejviser 457
   Lederen som hverdagsforfatter 458

17-20. Kapitlerne på bogens supplerende site 465
   17. Brand equity
   18. Kellers brandbyggeklodser
   19. Brandpersonlighed
   20. Model til identitetsplanlægning

Litteraturliste 467

Stikordsregister 483

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.