Formidlingsstrategier | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Formidlingsstrategier

en grundbog om kulturinstutionernes formidling

En introduktion til kulturformidling forstået som de bestræbelser, de offentligt støttede kulturinstitutioner sætter i værk for, at brugerne kan få viden, oplevelser og muligheder for udfoldelse i relation til kunst og kultur. Med afsæt i kommunikationsteorier skelner forfatteren mellem tre forskellige strategier for kulturformidling.

Den...

Read more

En introduktion til kulturformidling forstået som de bestræbelser, de offentligt støttede kulturinstitutioner sætter i værk for, at brugerne kan få viden, oplevelser og muligheder for udfoldelse i relation til kunst og kultur. Med afsæt i kommunikationsteorier skelner forfatteren mellem tre forskellige strategier for kulturformidling.

Den første form er den afsenderbaserede. Denne formidlingsstrategi er kendetegnet ved at være en ensrettet kommunikation fra kulturinstitutionerne til brugerne i oplysningens tjeneste. Udgangspunktet er det indhold, som den enkelte institution gerne vil formidle f.eks. bibliotekets samling, museets udstilling eller teatrets repertoire.  

Den anden form er den modtagerorienterede. Denne formidlingsstrategi er også ensrettet, men her er fokus flyttet fra institutionernes interne forståelser af god kunst og kultur til brugerne. Dette kan udmønte sig i, at kulturinstitutionerne forsøger at tiltrække så mange besøgende som muligt ved at komme brugernes præferencer i møde. Men det kan også handle om, at kulturinstitutionerne forsøger at få en bedre forståelse for, hvorfor brugerne kommer og hvad deres udbytte er. 

Den tredje form er den dialogorienterede. I denne formidlingsstrategi er kulturinstitutionernes envejskommunikation erstattet med dialog med brugerne. Dette kan ske på mange måder: Kulturhuset kan have kreative værksteder, museet kan udvikle en særudstilling med en særlig brugergruppe, teateret kan invitere brugerne med i den skabende proces og bibliotekerne kan afholde læsekredse, hvor deltagerne får mulighed for at dele deres læseoplevelser.

Bogen henvender sig primært til studerende ved universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med den formidling, som praktiseres på de offentligt støttede kulturinstitutioner. Men bogen kan også læses af aktivt udøvende kulturformidlere, dem der administrerer kulturlivet og andre med særlig interesse for emnet.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
223 pages
Price
229,-
ISBN 9788759321713
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
223 pages
Price
183,-
ISBN 9788759336878

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover. 

 

Indledning 9

Kapitel 1: Hvad er kulturformidling? 19

Kapitel 2: Kulturformidlingens foranderlige vilkår 43

Kapitel 3: Afsenderbaseret formidling 79

Kapitel 4: Modtagerorienteret formidling 117

Kapitel 5: Brugerinddragende formidling 151

Kapitel 6: Kulturformidlingens strategier og paradokser 193

Litteraturliste 209

Indeks 221

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.