Foucaults begreber | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Foucaults begreber

Michel Foucault er en af de mest læste teoretikere inden for humaniora og samfundsfag, kendt for begreber som diskurs, magt og biopolitik. Knut Ove Eliassen giver her en grundig præsentation af en række af Foucaults centrale begreber.

Med denne bog bliver det tydeligt, at Foucault var optaget af mere end magt- og diskursanalyse og metode. Han var...

Read more

Michel Foucault er en af de mest læste teoretikere inden for humaniora og samfundsfag, kendt for begreber som diskurs, magt og biopolitik. Knut Ove Eliassen giver her en grundig præsentation af en række af Foucaults centrale begreber.

Med denne bog bliver det tydeligt, at Foucault var optaget af mere end magt- og diskursanalyse og metode. Han var en original tænker, der i stigende grad beskæftigede sig med spørgsmål om politik, etik, kritik, sandhed og erfaring.

Hvert kapitel kan læses for sig og giver indblik i Foucaults begrebslige strategier: Hvordan han udviklede sine begreber, hvilke problemer de tjente til at belyse, og hvordan de fortløbende blev revideret og omorganiseret. Samlet giver bogen en bred præsentation af forfatterskabet.

Knut Ove Eliassen er professor i litteraturvidenskab ved universitetet i Trondheim. Han har blandt andet oversat Foucault til norsk.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
265 pages
Price
270,-
ISBN 9788759339688
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
265 pages
Price
243,-
ISBN 9788759339954

Aditional information

INDLEDNING 9
Teorispecifikke begreber 11
Foucault og subjektfilosofien 13
Et forfatterskab og et værk? 15
Arkivet revideres 19
Brud eller kontinuitet? 21
Denne bogs disposition 25

BEGREB 29
Subjektfilosofien og kritikken af den 32
Foucaults nominalisme 36
Problematikker og problematiseringer 39
Subversive begreber 42
Begrebsbaseret metode 45

DISKURS 49
Et begreb i transformation 53
Sproget 56
Viden og udsagn 58
Diskursens empiriske karakter 63
Procedurer 65

ARKIV 69
Et epistemologisk begreb 71
En institution 78
En heterotopi 82
Arkivets historiserende kraft 86

DISPOSITIV 89
Dispositiv og kontingens 93
Løsningen på et problem? 95
Et lånt begreb 98
Dispositivhistorien 100
Byadministration og sygdomsbekæmpelse 102
Sikkerhedsdispositivet 105

MAGTENS MIKROFYSIK 111
"Endnu ikke hugget hovedet af kongen" 114
Suveræniteten og volden 116
Disciplineringen 118
Fængslet som viden-magt-matrice 122
Magten er ikke én 125
Modstandsmagt 126

BIOPOLITIK 131
Et begreb under revision 134
Biopolitikken som styreform 136
Et grundlagsproblem: statsteori eller krigsteori 138
Biopolitik og folkeslagenes krig 140
Den moderne racisme 143
Politividenskaben og forvaltningen af livet 144
Liberalismen og livets økonomi 146
Flere biopolitiske ordener? 149

STYRE 153
Etaper i begrebet styre 157
Statsræsonen 160
Liberalismen 164
Styringen af individerne 167
Velfærdsstaten 169
Revision af magtbegrebet 171

SUBJEKTIVERING 175
Reformulering, ikke revision 177
"Mennesket" som diskursens biprodukt 180
Ordene og tingene i lyset af magtkritikken 182
Subjektkritikken 183
Kritikkens problem 186
Overskridelsen 188
Hinsides viden og magt? 189
Modstandens livsformer 191

ERFARING 195
Den filosofiske traditions erfaringsbegreb 199
Erfaringen af overskridelsen 201
"Det uudholdelige" 203
Erfaringsanalysen 207
Problematiseringsanalysen 209
Tankens historie 211

SELVETS TEKNOLOGIER 215
Subjektiveringens teknologier 218
Hvorfor "teknologi"? 220
Åndelige øvelser 223
Styringskunsten 225
Hypomnemata 227
Askesis 229
Livskunst 231

SANDHED 235
Sandhedens historie 240
Trinnene i Foucaults sandhedsbegreb 246
Alethurgi 249

KORT EFTERSKRIFT 255

BIBLIOGRAFI 259
Monografier 259
Kollektive værker 259
Forelæsningsrækker 259
Enkeltstående forelæsninger, causerier, samtalebøger 260
Sekundærlitteratur 260

FORKORTELSER 265

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.