Eventologien | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Eventologien

- begivenhedsfilosofiens indhold og konsekvenser

Begivenheden er måske det allervigtigste fænomen i menneskelivet, fordi det bærer nøglen til hemmeligheden om, hvem vi er, hvad vi har gjort, hvordan vi artikulerer det, og ikke mindst til hvem, vi kan blive. Men hvad er en begivenhed egentlig? Og hvordan er den forskellig fra en proces? 

I denne bog anskuer Ole Fogh Kirkeby begivenheden som et...

Read more

Begivenheden er måske det allervigtigste fænomen i menneskelivet, fordi det bærer nøglen til hemmeligheden om, hvem vi er, hvad vi har gjort, hvordan vi artikulerer det, og ikke mindst til hvem, vi kan blive. Men hvad er en begivenhed egentlig? Og hvordan er den forskellig fra en proces? 

I denne bog anskuer Ole Fogh Kirkeby begivenheden som et fænomen, der sker både i og uden for bevidsthedens rum; i historien, i samfundet og i de kunstværker, vi fremstiller. Hermed er den forudsætningen for menneskelig erfaring og erkendelse. Men begivenheden er aldrig forbi, for selv sejrherrerne kan ikke endegyldigt diktere dens betydning. Begivenheden er således ikke en fysisk størrelse, men en tom plads, som man kun kan forsøge at udfylde ved at kæde handling, krop og sprog sammen.

Kædet sammen med sprogvidenskaben bliver begivenhedsfilosofien et redskab til at begrebsliggøre og dermed forstå begivenhedens væsen og dens samspil med kroppen, magten og sproget.

Ole Fogh Kirkebys begivenhedsfilosofi får mere og mere indflydelse inden for humaniora, samfundsvidenskab og kunst. Den indgår tillige og ikke mindst i mange lederes arbejde med virkeligheden. Det omfattende trebindsværk, der ligger til grund for bogen, bliver her både givet en sammenhængende fremstilling og tilføjet en del nyt især i forholdet mellem begivenhed og proces.

Bogen er et must for alle, der vil danne sig et koncist og sammenfattende overblik over begivenhedsfilosofien.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2013), 
216 pages
Price
69,-
ISBN 9788759317815
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2013), 
216 pages
Price
126,-
ISBN 9788759323199

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord    7

DEL I

Begivenhedens epistemologiske og ontologiske dimensioner    9

Kapitel 1            Formålet    11

Kapitel 2            Proces og begivenhed    27

Kapitel 3            Nuet, øjeblikket og varighed    41

Kapitel 4            Begivenheder og erfaringsspil    49

Kapitel 5            Mening og materie     55

Kapitel 6            Ordet  begivenheds  oprindelse    71

Kapitel 7            Begivenhedens statik og kinetik    79

Kapitel 8            Grammatikken som matrix for forståelse af begivenheden    97

Kapitel 9            Kausalitet og modalitet    105

Kapitel 10          Planoméne eidos aitía, katalysering, og aleatorik    117

Kapitel 11          Om Whiteheads opfattelse af proces og begivenhed    135

Kapitel 12          Skabelse og identitet    147

Kapitel 13          Hvordan kommer begivenheden?    165


DEL II

Begivenhedens pragmatiske og eksistentielle dimensioner    185

Kapitel 14          De etiske aspekter af begivenheden    187


DEL III

Æstetikken    203

Kapitel 15          Begivenhedens æstetiske perspektiv    205

Kapitel 16          Jubilate     213

Litteratur    215


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.