Protreptik | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Protreptik

Selvindsigt og samtalepraksis

Med denne bog afrunder Ole Fogh Kirkeby sit mangeårige projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition og er uomgængelig læsning for enhver, som ønsker at arbejde som protreptiker.

I bogen går Ole Fogh Kirkeby i dybden med de bærende tanker bag den nye protreptik. Læseren får således en teoretisk indføring i...

Read more

Med denne bog afrunder Ole Fogh Kirkeby sit mangeårige projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition og er uomgængelig læsning for enhver, som ønsker at arbejde som protreptiker.

I bogen går Ole Fogh Kirkeby i dybden med de bærende tanker bag den nye protreptik. Læseren får således en teoretisk indføring i translokutionaritetens princip; den grundlæggende erkendelsesteori baseret på funktionen af vores indre stemmer; ordets rolle i erkendelsen og etymologiens betydning; værdiernes funktion i bevidstheden; fornuftens hierarkier og deres forhold til magt; såvel som selvets struktur og metaforik samt relationen til psykoanalysens bevidsthedsmodel.

Protreptik selvindsigt og samtalepraksis er også en brugsbog, der gennem diverse tematikker, analyser af erfaringen af det andet menneske og eksempler på samtaler giver vejledning i, hvordan man gennemfører protreptiske dialoger. Bogen behandler en række temaer, herunder den psykologiske sans, kroppen, fortællingen, myten, allegorien, analogien, metaforen, den dialogiske begivenhed, retorikken, samtalesymmetrien og det protreptiske ethos. 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
469 pages
Price
399,-
ISBN 9788759324370
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
469 pages
Price
332,-
ISBN 9788759325070

Reviews

Press

Protreptik. Selvindsigt og samtalepraksis er et mesterligt formidlet værk om protreptikken. Helt kort kan man indlede med at sige, at bogen er opdelt i to dele. Første del beskæftiger sig med den teoretiske baggrund for protreptikken, mens anden del beskriver den vellykkede praksis for, hvordan man opbygger en protreptisk samtale. Det er voldsomt inspirerende læsning, der kaster... Read more

Press

Protreptik. Selvindsigt og samtalepraksis er et mesterligt formidlet værk om protreptikken. Helt kort kan man indlede med at sige, at bogen er opdelt i to dele. Første del beskæftiger sig med den teoretiske baggrund for protreptikken, mens anden del beskriver den vellykkede praksis for, hvordan man opbygger en protreptisk samtale. Det er voldsomt inspirerende læsning, der kaster spørgsmål af sig, der allerede under læsningen placerer læseren i selvransagelsens eftertænksomhed; spørgsmålet omintegritet bliver i et vist omfang det ledende tema bogen igennem: Hvordan skabes der overensstemmelse mellem tanke og handling?

#DKLIT

Read less

Aditional information

DEL I · Det protreptiske univers og den erkendelsesteoretiske baggrund

1.    Protreptikken som fænomen og dens historie

2.    Hvorfor virker ordet?

3.    Om sprogets oprindelse

4.    Ordet og det ubevidste

5.    Det semantiske fletværk og det ubevidste

6.    Om translokutionaritetens væsen

7.    Forståelsesproblemet i protreptikken

8.    Vi er værdier

9.    Grundtrange versus værdier

10.  Selvopretholdelsesdriften

11.  Den græske firkant

12.  Bevidsthedens arkitektur

13.  Bevidsthedens dynamik

14.  Om selvet og om de etymologiske og metaforiske aspekter af vores begreber for det

15.  Besættelsen og befrielsen af selvet

DEL II · Protreptikkens metodiske praksis: Hvordan laver man en protreptisk samtale?

16.  Fornemmelsen for den anden

17.  Ordet som fokus: Dets indholds- og omfangslogik

18.  Kriterier på fremskridt i den protreptiske læreproces og deres registrering

19.  Hvordan får man fokuspersonen til at tænke rigtigt over sig selv og hvad indebærer det?

20.  Hvordan aktiverer man fokuspersonens mest frugtbare brug af forestillingsevnen?

21.  Evnen til at udnytte analogier og allegorier

22.  Evnen til at udnytte homonymer og metaforer

23.  Hvordan får man fokuspersonen til at aktivere og artikulere affekter?

24.  Brugen af kognater, synonymer og associationer

25.  Løgnen og usandheden i protreptikken

26.  Brugen af fortællinger i protreptikken, myten og det hellige

27.  Kroppens rolle

28.  Retorikken og protreptikken

29.  Væsentlige elementer i den protreptiske samtale

30.  Måden at spørge på

31.  At dele øjeblik: Den protreptiske samtale som begivenhed

32.  Protreptikken og samtalesymmetrien

33.  Protreptikkens ethos

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.