Kognitionspsykologi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kognitionspsykologi

Kognitionspsykologi er videnskaben om, hvordan vi opfatter, lagrer og anvender information og viden. Sagt med andre ord beskæftiger feltet sig med, hvordan vi erkender, forholder os til og reagerer på den materielle, personlige og sociokulturelle verden.

Denne bog giver en omfattende introduktion til kognitionspsykologien og dækker feltets...

Read more

Kognitionspsykologi er videnskaben om, hvordan vi opfatter, lagrer og anvender information og viden. Sagt med andre ord beskæftiger feltet sig med, hvordan vi erkender, forholder os til og reagerer på den materielle, personlige og sociokulturelle verden.

Denne bog giver en omfattende introduktion til kognitionspsykologien og dækker feltets hovedområder, herunder perception, opmærksomhed, korttids- og langtidshukommelse, tænkning, vurdering og beslutningstagning, sprog, emotioner og bevidsthed.

Bogen tager udgangspunkt i klassisk forskning, men skildrer også den nyeste forskning i fx hverdagslivets kognition og i hjernens funktioner. Bogen indeholder eksempler, illustrationer og refleksionsspørgsmål samt interview med skandinaviske forskere.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Hardcover)
1. Edition (2017), 
516 pages
Price
500,-
ISBN 9788759324844
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
516 pages
Price
443,-
ISBN 9788759326404

Reviews

Teacher

"Som underviser gav bogen mig viden til at kunne holde oplæg om kognitions psykologi." - Louise Byskov, PHA pædagoguddannelsen.

... Read more
Teacher

"Som underviser gav bogen mig viden til at kunne holde oplæg om kognitions psykologi." - Louise Byskov, PHA pædagoguddannelsen.

"En lækker og overskuelig bog med et passende fagligt niveau." - Camilla Gjedde, VIA UC, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus.

"Overskuelig opbygget. Relevante tematiseringer, læsevenligt, samtidig med kvalitet i indholdet." - Louise Svendsen, Københavns Professionshøjskole.

Read less

Aditional information

Indhold

Forord 11

1.   Introduktion 13
1.1 Indledning 15
1.2 Historisk baggrund 17
1.2.1 Nativisme og empirisme 17
1.2.2 Strukturalisme og funktionalisme 19
1.2.3 Behaviorisme 20
1.2.4 Andre inspirationskilder 23
1.3 Kendetegn, kernebegreber og tilgange 26
1.3.1 Kognitionspsykologiens opståen 26
1.3.2 Kernebegreber 29
1.3.3 Tilgange 35
1.4 Hjernen og kognition 43
1.4.1 Hjernens anatomi og fysiologi 43
1.4.2 Kognitive funktioner og hjernen 51
1.5 Kognitionspsykologiske metoder 54
1.5.1 Den eksperimentelle tilgang 54
1.5.2 Adfærdsmål og fysiologiske mål 57
1.5.3 Læsioner og skanninger 59
1.6 Opsummering 65 Refleksionsspørgsmål 67

2. Perception 69
2.1 Indledning 71
2.2 Basale karakteristika 72
2.2.1 Psykofysik og måling af perception 73
2.2.2 Detektion af signaler 76
2.2.3 Gestalter, helheder og dele 81
2.3 Objektgenkendelse 89
2.3.1 Generaliserede 3D-objekter 90
2.3.2 Neurale perspektiver på objektgenkendelse 94
2.3.3 Ansigtsgenkendelse 98
2.4 Rumlig perception og interaktion med omverden 100
2.4.1 Rumlig perception og bevægelser 100
2.4.2 Handlinger og perception 104
2.5 Opsummering 108 Refleksionsspørgsmål 110

3. Opmærksomhed 111
3.1 Indledning 113
3.2 Informationsbearbejdning og selektivitet 114
3.2.1 Fokuseret auditiv opmærksomhed 115
3.2.2 Begrænsede bearbejdningsressourcer 116
3.3 Visuel opmærksomhed 120
3.3.1 Visuel opmærksomhed og synsfeltet 121
3.3.2 Rumlig visuel opmærksomhed 122
3.3.3 Opmærksomhed mod genstande 125
3.4 Seriel og parallel bearbejdning 128
3.4.1 Visuel søgning 128
3.4.2 Parallel bearbejdning 132
3.4.3 Seriel eller parallel bearbejdning? 137
3.5 Automatisk og kontrolleret opmærksomhed 139
3.5.1 Når omgivelserne fanger opmærksomheden 139
3.5.2 Træning og automatik 140
3.5.3 Multitasking 142
3.6 Opsummering 143 Refleksionsspørgsmål 145

4. Korttidshukommelse 147
4.1. Indledning 149
4.2. Sensorisk hukommelse og korttidshukommelse 150
4.2.1 En klassisk model 150
4.2.2 Sensorisk hukommelse 154
4.2.3 Kendetegn ved korttidshukommelse 157
4.3 Arbejdshukommelse 161
4.3.1 Baddeleys model for arbejdshukommelse 161
4.3.2 Arbejdshukommelse og mental kapacitet 169
4.4 Forhold mellem forskellige hukommelsestyper 173
4.4.1 Korttids- og arbejdshukommelse 173
4.4.2 Korttids- og langtidshukommelse 176
4.5 Opsummering 179 Refleksionsspørgsmål 181

5. Langtidshukommelse 183
5.1 Indledning 185
5.2 Forståelse og udforskning af langtidshukommelse 186
5.2.1 Begreber og distinktioner 186
5.2.2 Metodiske tilgange 187
5.3 Forskellige typer langtidshukommelse 189
5.3.1 Semantisk hukommelse 191
5.3.2 Episodisk og autobiografisk hukommelse 197
5.3.3 Nondeklarativ procedural hukommelse 202
5.3.4 Andre typer nondeklarativ hukommelse 204
5.4 Langtidshukommelse over tid 205
5.4.1 Læring 206
5.4.2 Glemsel 210
5.4.3 Reproduktion og rekonstruktion 215
5.5 Opsummering 216 Refleksionsspørgsmål 218

6. Tænkning 219
6.1 Indledning 221
6.2 Forståelser af tænkning 223
6.2.1 Begreber og distinktioner 223
6.2.2 Tidlig udforskning af tænkning 224
6.3 Problemløsning 226
6.3.1 Problemrepræsentation 226
6.3.2 Problemløsningsstrategier 229
6.3.3 Problemer med problemløsning 232
6.4 Ræsonnementer 236
6.4.1 Induktion 236
6.4.2 Deduktion 237
6.4.3 Teorier om ræsonnementer 243
6.5 Individuelle forskelle 246
6.5.1 Intelligens 247
6.5.2 Ekspertise og kreativitet 252
6.6 Opsummering 258 Refleksionsspørgsmål 260

7. Vurdering og beslutningstagning 261
7.1 Indledning 263
7.2 Valg og rationalitet 264
7.2.1 Distinktioner og definitioner 264
7.2.2 Normative teorier og rationalitet 266
7.2.3 En alternativ forståelse af rationalitet 268
7.3 Vurdering: Heuristikker og bias 270
7.3.1 Tilgængelighed 271
7.3.2 Repræsentativitet 273
7.3.3 Forankring 276
7.3.4 Økologisk validitet 277
7.4 Beslutningstagning: Kognitivt og emotionelt baserede valg 280
7.4.1 Prospektteorien 281
7.4.2 Emotionelt baserede valg 286
7.4.3 Procesmodeller for beslutningstagning 290
7.5 Opsummering 295 Refleksionsspørgsmål 297

8. Sprog 299
8.1 Indledning 301
8.2 Aspekter af sprog 302
8.2.1 Kendetegn ved sprog 302
8.2.2 Grundlæggende spørgsmål 306
8.2.3 Sprog og hjerne 310
8.3 Sprogforståelse 313
8.3.1 Opfattelse af tale 313
8.3.2 Forståelse af ord 315
8.3.3 Forståelse af sætninger 317
8.3.4 Forståelse af diskurser 320
8.4 Sprogproduktion og brug 328
8.4.1 Produktion af tale 328
8.4.2 Brug af sprog i hverdagen 331
8.5 Opsummering 333 Refleksionsspørgsmål 335

9. Emotioner 337
9.1 Indledning 339
9.2 Forståelser af emotion 340
9.2.1 Definitioner og analyseniveauer 340
9.2.2 Teorier om emotion 342
9.2.3 Forskelle mellem emotion og kognition 346
9.3 Emotion og kognition 348
9.3.1 Et niveaudelt perspektiv 348
9.3.2 Et procesperspektiv 354
9.3.3 Emotion og opmærksomhed 358
9.3.4 Emotion og hukommelse 361
9.4 Humør og kognition 364
9.4.1 Affektiv priming 364
9.4.2 Humørafhængig og kongruent hukommelse 366
9.4.3 Tilfælde med og uden emotionel priming 367
9.5 Opsummering 371 Refleksionsspørgsmål 373

10. Bevidsthed 375
10.1 Indledning 377
10.2 Bevidsthedsfilosofi og empiriske studier 379
10.2.1 Filosofiske fundamenter 379
10.2.2 Problemet med at studere bevidsthed 383
10.2.3 Ubevidste processer 389 
10.3 Hjernen og bevidsthed 394
10.3.1 Svækket bevidsthed som følge af hjerneskade 394
10.3.2 Splittede hjerner 398
10.4 Teorier om bevidsthed 404
10.4.1 Arbejdsrumteorier 404
10.4.2 Bevidsthed som genindtrædende information 407
10.5 Opsummering 410 Refleksionsspørgsmål 412

Centrale begreber 413

Referencer 441

Indeks 507

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.