Narrativitet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Narrativitet

mellem sprog, handling og selv

Det narrative vedrører det, vi fortæller til hinanden om de begivenheder, der er vigtige for os. Det vedrører den måde, handlinger fremstilles på i det, der fortælles. Den fortællende taler ud fra sin egen opfattelse af det, der er sket, men er også afhængig af den situation og de relationer, fortællingen bliver til inden for og er med til at...

Read more

Det narrative vedrører det, vi fortæller til hinanden om de begivenheder, der er vigtige for os. Det vedrører den måde, handlinger fremstilles på i det, der fortælles. Den fortællende taler ud fra sin egen opfattelse af det, der er sket, men er også afhængig af den situation og de relationer, fortællingen bliver til inden for og er med til at skabe. Den sproglige analyse af narrativer viser, hvilke forståelser og værdier vi har, og hvordan vi giver udtryk for dem.

Der er en udbredt interesse for det narrative inden for en lang række humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Bettina Perregaard præsenterer de videnskabsteoretiske positioner, der er relevante for den narrative teoridannelse (den realistiske, socialkonstruktionistiske, socialkonstruktivistiske, hermeneutiske og fænomenologiske position) og giver mange eksempler på mundtlige fortællinger, der fortolkes og analyseres i overensstemmelse med interaktionsanalytisk praksis.

Bogen belyser desuden begreber som selv, tid, rum, perspektiv, plot, emotion og handling, der er afgørende for undersøgelsen af den mundtlige fortælling som genre.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
206 pages
Price
69,-
ISBN 9788759322093
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
206 pages
Price
188,-
ISBN 9788759325674

Reviews

Teacher

Bogen vil blive brugt i linjefagsundervisning i specialpædagogik i foråret 2016 Bogen vil blive brugt i valgmoduler i læreruddannelsens 5. semester. Bogen vil blive brugt i modulet specialpædagogik i læreruddannelsen.  Bogen er - i lighed med "Samtalen i psykoterapi" (2007) - en knusende dygtig fremstilling med et imponerende fagligt niveau! Begge bøger er vidunderlige i deres klare,... Read more

Teacher

Bogen vil blive brugt i linjefagsundervisning i specialpædagogik i foråret 2016 Bogen vil blive brugt i valgmoduler i læreruddannelsens 5. semester. Bogen vil blive brugt i modulet specialpædagogik i læreruddannelsen.  Bogen er - i lighed med "Samtalen i psykoterapi" (2007) - en knusende dygtig fremstilling med et imponerende fagligt niveau! Begge bøger er vidunderlige i deres klare, indsigtsfulde  og veldokumenterede fremstilling.

Carsten Rønn, Læreruddannelsen VIA UC.

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover. 

Indledning · 9

1. Livet og døden · 23

2. Emotionen, rytmen og det narrative · 39

3. Videnskabsteoretiske positioner · 55

4. Det narrative selv · 83

5. Tiden, rummet og perspektivet · 99

6. Handlingen · 117

7. Virkeligheden, sandheden og det narrative · 135

8. De narrative dimensioner og positioneringsprocesser · 149

9. Det narrative og det poetiske · 167

10. Narrative begreber · 185

Litteraturfortegnelse · 199

Stikordsregister · 205

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.