Forståelsens psykologi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Forståelsens psykologi

- mentalisering i teori og praksis

Mentalisering beskriver vores evne til at forstå de mentale tilstande, der ligger bag det, vi selv og andre mennesker siger og gør; kort sagt evnen til at forstå andres og eget sind. 

Hvor det tidligere især var inden for den klinisk psykologiske praksis, at man har beskæftiget sig med mentalisering, har interessen i dag fået en langt bredere...

Read more

Mentalisering beskriver vores evne til at forstå de mentale tilstande, der ligger bag det, vi selv og andre mennesker siger og gør; kort sagt evnen til at forstå andres og eget sind. 

Hvor det tidligere især var inden for den klinisk psykologiske praksis, at man har beskæftiget sig med mentalisering, har interessen i dag fået en langt bredere udbredelse. Fordi evnen er almenmenneskelig og et basalt element i al menneskelig interaktion, er man begyndt at se mentalisering som en væsentlig faktor og kompetence, ikke blot i terapeutiske forløb, men i den kommunikation, der foregår i alle professionelle relationer. Det er dette fokus, denne bog udforsker.

I bogens første del gives en indføring i den teori, mentaliseringsbegrebet baserer sig på. Teorien omfatter bl.a. tilknytningspsykologiske, neurobiologiske og psykoanalytiske tankesæt, der inddrages i redegørelser for hvordan evnen udvikles, hvad evnen omfatter og hvilke betingelser den fungerer under.

I bogens anden del beskrives det, hvordan mentaliseringsbegrebet er sat i spil i tre forskellige praksisser: sundhedskommunikation samt kommunikation i pædagogisk og ledelsesmæssig praksis. På baggrund af interview med aktører inden for de tre praksisser belyses det, hvordan mentalisering inddrages i forhold til at øge forståelsen og bedre relationen mellem den professionelle og de mennesker, denne kommunikerer med.

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det sundhedsfaglige, pædagogiske eller ledelsesorienterede område samt til studerende på kommunikationsuddannelser.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2014), 
145 pages
Price
225,-
ISBN 9788759319130
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2014), 
145 pages
Price
165,-
ISBN 9788759320822

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Kapitel 1 Introduktion til forståelsens psykologi 7

Kapitel 2 Mentaliseringens udtryk 11

Kapitel 3 Mentaliseringens dimensioner 19

Kapitel 4 Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv 41

Kapitel 5 Mentaliseringsteoriens rødder og beslægtede begreber 71

Kapitel 6 Om at vurdere mentaliseringsevner 81

Kapitel 7 Mentalisering uden for det kliniske rum 109

Kapitel 8 Afrunding perspektiver for mentalisering 129

Litteratur 133

Indeks 143

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det sundhedsfaglige, pædagogiske eller ledelsesorienterede område samt til studerende på kommunikationsuddannelser.

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.