Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Den gode, den onde og den virkeligt velmenende hjælper

Om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde

Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej - også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger. Både for den, man afviser, og for hjælperen selv.

Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin...

Read more

Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej - også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger. Både for den, man afviser, og for hjælperen selv.

Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin hjælp, og at gøre det hensynsfuldt. I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt. Det er der flere årsager til.

Årsagerne kan være svære at få øje på og kan spille uheldigt sammen. De kan ligge gemt i hjælperens situation, den hjælpsøgendes situation og i de praktiske rammer for hjælpen. Men de kan også udspringe af forforståelser af, hvad det vil sige at være en god og velmenende hjælper. Bogen giver et signalement af sådanne faldgruber for at gøre dem nemmere at se og undgå.

I bogen giver forfatteren praktiske forslag til sikring af klar og hensynsfuld grænsesætning - til gavn for hjælpens kvalitet, den hjælpsøgendes tilfredshed samt hjælperens trivsel og arbejdsglæde.


Kontakt forfatteren her: https://www.petergoetz.dk/

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2020), 
176 pages
Price
330,-
ISBN 9788759333815
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
176 pages
Price
183,-
ISBN 9788759336427

Reviews

Press

P - Psykologernes fagmagasin:
"Bogen er velskrevet med en fin kombination af teori... Read more

Press

P - Psykologernes fagmagasin:
"Bogen er velskrevet med en fin kombination af teori og brugbare velvalgte kliniske cases. Bogen vil være en utrolig hjælpsom reference i mit arbejde - og jeg ville ønske, at jeg havde haft den til rådighed, da jeg arbejdede mere klinisk.Af Steen Holst Sørensen. Cand.psych.aut. Adjunkt ved Københavns professionshøjskole

Læs interview med FOA SOSU-bladet: https://www.e-pages.dk/sosu/107/html5/20

"En yderst velskrevet og relevant bog som italesætter en aktuel tendens og problematik velkendt af mange, som arbejder inden for hjælpeprofessioner." - Forstyrrelsen: https://petergoetz.dk/Forstyrrelsen2020.pdf

Read less

Aditional information

Forord 9

Læsevejledning 13

Indledning 19
    Hjælpere uden grænser 20
    At sætte grænser er ingen kunst - eller er det? 21
    Grænsesætning som professionel dyd 23
    At kunne sige nej for at kunne sige helhjertet ja 24
    Grænsesætningens betydning for effektivitet, kvalitet og bæredygtighed 24

Del 1. Når grænsesætning udfordres indefra

1. Pres på hjælperen indefra 28
    Behovet for at være umiddelbart medfølende og kærlig 29
    Ulyst til konflikter 30
    Konkurrerende indre billeder af "den gode hjælper" 31
    Skyldfølelse og skamfølelse 31
    Honnette ambitioner 39
    Sammenfatning 40
    Opmærksomhedspunkter 41

2. Hjælperens blinde vinkler 42
    Blinde vinkler i mødet med den hjælpsøgende 44
    Modoverføring - hjælperens overføring i forhold til den hjælpsøgende 45
    Blinde vinkler i forhold til arbejdspladsen og ledelsen 47
    At være splittet over for arbejdspladsens grænser for ens hjælp 47
    Forventninger til arbejdspladsen - kontrakter og organisatorisk overføring 49
    Hvornår er organisatorisk overføring og andre dybere reaktioner over for arbejdspladsen farlige? 50
    Sammenfatning 51
    Opmærksomhedspunkter 52

3. Blokeringer i hjælperens professionelle repertoire 54
    Overidentifikation 56
    Balancen mellem jeg-du og jeg-det 57
    Projektiv identifikation 59
    Sammenfatning 64
    Opmærksomhedspunkter 65

4. Kunsten at være professionelt i kontakt med sig selv 66
    At være eller ikke at være ved sin berørthed 68
    Berørthed som et spejlbillede af den andens følelser 70
    At anvende sin spontane spejling professionelt 72
    Andre begreber om berørthed i hjælpearbejdet 75
    Analyse af eksemplet med moren på børneafdelingen 80
    Affektsmitte 83
    Projektiv identifikation kan gå begge veje 85
    Praktiske perspektiver for hjælperens dagligdag 86
    Sammenfatning 87
    Opmærksomhedspunkter 87

5. At turde kigge dybt og fordomsfrit på sig selv 88
    At vedkende sig stærke følelser og engagement i arbejdet 93
    Sammenfatning 96
    Opmærksomhedspunkter 96

6. Hjælperens indre drivkræfter 98
    Forskellige drivkræfter og motiver for at hjælpe 101
    Mere ekstreme motiver knyttet til magt, afhængighed og selvopofrelse 103
    Sammenfatning 105
    Opmærksomhedspunkter 105

Del 2. Når grænsesætning udfordres udefra

7. Pres fra hjælpsøgende og deres netværk 108
    Når de hjælpsøgende og deres netværk presser på 110
    Manglende kendskab til hjælpens grænser 115
    Sammenfatning 116
    Opmærksomhedspunkter 117

8. Organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer 118
    Hjælpeorganisationers blinde vinkler 121
    Strukturelle tomrum 122
    Ydre pres på organisationers gatekeeping 123
    Sammenfatning 124
    Opmærksomhedspunkter 125

9. Lokale kulturelle forventninger til hjælperen 126

    Hjælpsøgendes opfattelse af hjælperens rolle og fag 128
     Samarbejdspartneres opfattelse af hjælperens rolle og fag 130
    Organisatoriske forståelser af hjælperens rolle og fag 131
    Institutionelle normer for overskridelser af hjælperens grænser 136
    Faglig identitet og grænsesætning 140
    Sammenfatning 141
    Opmærksomhedspunkter 143

10. Når samspillende omstændigheder udfordrer hjælperens grænsesætning 144
    Ikke kun arten, men også mængden af udfordringer kan undergrave professionel grænsesætning 146
    Sammenfatning 148
    Opmærksomhedspunkter 148

Del 3. Praktiske perspektiver

11. At holde sig i professionel form som grænsesætter 150
    Hjælperens almene psykologiske ressourcer 151
    Faglige og professionelle ressourcer 153
    Sammenfatning 154
    Opmærksomhedspunkter 155

12. Arbejdspladsens grænsesætning 156
    Arbejdspladsens kommunikation udadtil om afgrænsningen af hjælpetilbud 157
    Arbejdspladsens kommunikation indadtil om afgrænsningen af hjælpen 157
    Tillid i samarbejdet om grænsesætning 159
    Udvikling af havarikommissionskultur frem for syndebukskultur 160
    Syndebukskultur 160
    Havarikommissionskultur 164
    Sammenfatning 170
    Opmærksomhedspunkter 170

Litteraturliste 171

Eksempeloversigt 174

Stikordsregister 175

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.