Gud i skolen | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Gud i skolen

- religiøse dilemmaer i skolens praksis

Er det i orden, at en censor af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder? Er det i orden, at en skole går til juleafslutning i den lokale sognekirke? Skal skolen tage særlige hensyn til religiøse minoriteter? Og må der overhovedet være religiøse symboler i skolen?

Spørgsmålene er mange og svære. Ikke desto mindre er det aktuelle...

Read more

Er det i orden, at en censor af religiøse grunde ikke vil give hånd til kvinder? Er det i orden, at en skole går til juleafslutning i den lokale sognekirke? Skal skolen tage særlige hensyn til religiøse minoriteter? Og må der overhovedet være religiøse symboler i skolen?

Spørgsmålene er mange og svære. Ikke desto mindre er det aktuelle spørgsmål, man som professionel lærer bliver nødt til at tage stilling til. Religion har med følelser at gøre ofte stærke følelser. Som professionel er det imidlertid vigtigt, at man kan holde hovedet koldt og netop agere professionelt. I Gud i skolen Religiøse dilemmaer i skolens praksis giver forfatterne ikke færdige svar på, hvilken rolle religion skal spille i de danske institutioner, men de analyserer og diskuterer de forskellige strategier, der kan ligge til grund for beslutninger om, hvilken rolle og vægt religion skal have i skolen. I bogens afsluttende kapitel opstiller forfatterne nogle guidelines, som læreren kan støtte sig til i mødet med religiøse dilemmaer i skolens praksis.

 Bogen tager udgangspunkt i en række interview med skoleledere, fagfolk og repræsentanter for forskellige trossamfund. Den nye udgave er gennemgribende revideret, og der er bl.a. tilføjet et nyt afsnit om den danske friskoletradition. Listen over interviewpersoner er ligeledes blevet udvidet og tæller nu overrabbiner Jair Melchior, undervisningsminister Merete Riisager, formand for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen og nye repræsentanter for Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund.

 Bogens primære målgruppe er lærerstuderende i faget Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab, men den henvender sig også til alle andre, der er i berøring med religion i institutioner: lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser m.fl.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2018), 
187 pages
Price
225,-
ISBN 9788759330234
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2018), 
187 pages
Price
159,-
ISBN 9788759333044

Reviews

Press

"Det er en bog med et relevant emne for lærerstuderende, lærere og andre skolefolk. En bog til tiden. Spørgsmålet om religion i skolen er underbelyst og forfatternes tilgang er ny - at interviewe repræsentanter fra forskellige religiøse organisationer, ikke-religiøse organisationer, skoleledere, minister og religionsforsker, dvs. elitens holdninger, er ikke set før i denne sammenhæng, men... Read more

Press

"Det er en bog med et relevant emne for lærerstuderende, lærere og andre skolefolk. En bog til tiden. Spørgsmålet om religion i skolen er underbelyst og forfatternes tilgang er ny - at interviewe repræsentanter fra forskellige religiøse organisationer, ikke-religiøse organisationer, skoleledere, minister og religionsforsker, dvs. elitens holdninger, er ikke set før i denne sammenhæng, men giver god mening, når man skal afdække, hvilke holdninger der gør sig gældende i tilgangen til religion i folkeskolen."

Brian Arly Jacobsen, religionsforsker - Københavns Universitet

"Som professionel lærer konfronteres man stort set dagligt med temaer, dilemmaer og udfordringer, der relaterer sig til religion og religiøsitet i skolens hverdag. Bogen her tager diskussionen op - herligt."

Birgitte Maria Smidt på folkeskolen.dk

"Bogen er henvendt til lærerstuderende, men den vil også være et godt og vigtigt bidrag til alle de lærere og pædagoger, der har med børn at gøre." – kulturkapellet.dk
https://kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=954

Read less

Aditional information

Forord til anden reviderede udgave 9
Forord og læsevejledning 11

1. Baggrund og præsentation af interviewpersoner 15
    Interviewpersoner 17

2. Religiøse dilemmaer i skole og samfund 29
    Religionens rolle i Danmark 33
    Religion i det offentlige rum 37
    Mangler der religionskritik i Danmark? 39
    Civilreligion og sammenhængskraft 40
    Religionens plads i skolen 43
    Centrale begreber 44

3. Sekularisering og sekularisme 51
    Sekularisering 54
    Om forskellen mellem sekularisering og sekularisme 54
    Sekularisme 57
    Sekulære traditioner i Europa 59
    Sekulariseringer i Europa - et historisk rids 65
    Aktuelle holdninger 67
    Skolens sekularisering 69
    Når religion bliver til kultur 73

4. Forholdet mellem majoritetsreligionen og minoritetsreligionerne 79
    Majoritet og minoritet 81
    Minoriteter og religionslighed 82
    Religionsfrihed versus religionslighed 85
    Minoritetsreligioner på enevældens tid 88
    Anerkendelse af trossamfund i Danmark 90
    Når forestillinger bliver til kulturelle selvfølgeligheder 92
    Religion som privatsag - det indre og det ydre 94
    Majoritetsreligionen og minoritetsreligionerne i folkeskolen 99

5. Religion og menneskerettigheder 105
    Menneskerettighedstraditionen 107
    Frihed fra eller til religion? 108
    Hvordan kan frihed fra og frihed til religion se ud i skolen? 111
    Børn tilhører forældrene 116
    Forældres ret til omskærelse 118
    Ligestilling og religion 125
    Den danske friskoletradition 127

6. Religiøse traditioner i folkeskolen 135
    Kulturkristendom 138 Religion eller tradition? 141
    At give hånd eller ej? 148
    Skolen og den kristne kulturarv 154
    RELIGARE s anbefalinger 158

7. Det professionelle skøn 163
    Den arabiske lærer 166
    Virker og påvirker religion? 167
    Skole-sekularisme som vilkår for elevernes religiøsitet 170
    Den professionelle lærer 172
    Beslutninger truffet lokalt 176
    Fire slags krav på anerkendelse 178
    Hvornår er der brug for respekt? 179
    En grænse for refleksionen 184

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.