Integreret praktik i læreruddannelsen | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Integreret praktik i læreruddannelsen

Pia Rose Böwadt (red.) and Robert Eskildsen Jepsen (red.)

Denne bog handler om integreret praktik i læreruddannelsen, som med den nye uddannelsesbekendtgørelse bliver et fast element i alle uddannelsens fag. I bogen bliver du præsenteret for integreret praktik i fagene på første og anden årgang: dansk, matematik, pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi og livsoplysning.

Udover en gennemgang...

Read more

Denne bog handler om integreret praktik i læreruddannelsen, som med den nye uddannelsesbekendtgørelse bliver et fast element i alle uddannelsens fag. I bogen bliver du præsenteret for integreret praktik i fagene på første og anden årgang: dansk, matematik, pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi og livsoplysning.

Udover en gennemgang af integreret praktik i fagene introducerer bogen også overordnet til integreret praktik, herunder den tænkning, der ligger bag.

I bogen lærer du også om:

  • den professionelle lærer og de ni dimensioner af lærerrollen
  • hvordan man undersøger og laver observationer i skolen
  • førsteårsprøven, der tager afsæt i integreret praktik.

Alle bogens bidragydere arbejder i læreruddannelsen med enten undervisning eller forskning.

Contributors: Anja Madsen Kvols, Torben Michael Antonsen, Kaj Nedergaard Jepsen, Pernille Toft Thuesen, Tom Steffensen and Joy Lieberkind
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
228 pages
Price
270,-
ISBN 9788759342763
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
228 pages
Price
243,-
ISBN 9788759343340

Reviews

Press

Folkeskolen – "Den nye praktik i læreruddannelsen kræver grundbøger, som de studerende kan bruge og som på en ambitiøs vis fører de studerende ind i praktikkens indholdsområder. "Integreret praktik i læreruddannelsen" er et godt bud på... Read more

Press

Folkeskolen – "Den nye praktik i læreruddannelsen kræver grundbøger, som de studerende kan bruge og som på en ambitiøs vis fører de studerende ind i praktikkens indholdsområder. "Integreret praktik i læreruddannelsen" er et godt bud på en sådan grundbog."

Read less

Aditional information

Forord 11

Velkommen til uddannelsesskolen 13

Indledning 17
Integreret praktik 18
To arenaer 21
Den “virkelige” verden 22
Praksisnærhed og praksisfjernhed 24
Lærerstuderende mellem teori og praksis 24
Læsevejledning 30
Litteratur 32

Del 1. Integreret praktik i læreruddannelsen 33

Kapitel 1
Den professionelle lærer og skolen 35
Indledning 35
Hvad er en profession? 36
Den professionelle lærer 38
Læreren som omsorgsperson og rollemodel 39
Lærerens professionelle autoritet 42
Skolen som institution 43
Sammenfatning 47
Opmærksomhedspunkter 48
Litteratur 49

Kapitel 2
De ni dimensioner af lærerrollen 53
Indledning 53
Lærerrollen 54
Progression i læreruddannelsen 74
Sammenfatning 74
Opmærksomhedspunkter 77
Litteratur 78

Kapitel 3
At undersøge og observere i skolen 81

Indledning 81
To former for lærerobservation 82
Deltagende observation i etnografien 83
Den lærerstuderende som deltagende observatør 84
Et eksempel på en feltnote 85
Fra problemstilling til problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 88
Undersøg empirien med teoretiske begreber 91
Interview 93
Sammenfatning 96
Opmærksomhedspunkter 98
Litteratur 99

Del 2. Integreret praktik i fag 101

Kapitel 4
Integreret praktik i faget dansk 103
Indledning 103
Fagdidaktikken som rød tråd mellem campus og skole 103
Hvad er det, Christian kan? 106
Lærerens blik for elevens møde med stoffet 108
Forskellige syn på faget dansk 110
At observere danskundervisning 112
Planlæg små eksperimenter i undervisningen 115
Sammenfatning 117
Opmærksomhedspunkter 119
Litteratur 120

Kapitel 5
Integreret praktik i faget matematik 123
Indledning 123
Matematiklæreren som fagperson og didaktiker i integreret praktik 124
Matematiklæreren som undersøger af praksis 128
Matematiklæreren som leder, samtalepartner og retoriker 130
Matematiklæreren som samarbejdspartner og relationsudvikler 134
Læreren som kulturskaber og kulturbærer 136
Sammenfatning 139
Opmærksomhedspunkter 141
Litteratur 142

Kapitel 6
Integreret praktik i faget pædagogik og almen didaktik 145

Indledning 145
Pædagogik og almen didaktik 145
Udvikling af pædagogisk og didaktisk handleevne 147
Integreret praktik og didaktisk rationalitet 148
Lærerens praksisteori 150
Udvikling af pædagogisk didaktisk dømmekraft 152
Dømmekraft i situationer og relationer 154
Sammenfatning 161
Opmærksomhedspunkter 163
Litteratur 164

Kapitel 7
Integreret praktik i faget pædagogisk psykologi 167
Indledning 167
Når den pædagogiske psykologi og den integrerede praktik samskaber 168
Fagets indholdsområder og centrale dimensioner af lærerrollen 171
Indholdsområde 1 og Læreren som kulturskaber og kulturbærer 172
Indholdsområde 2 og Læreren som relationsudvikler 174
Indholdsområde 3 og Læreren som leder 176
Indholdsområde 4 og Læreren som didaktiker 179
Indholdsområde 5 og Læreren som fagperson 181
Indholdsområde 6 og Læreren som samarbejdspartner 185
Sammenfatning 187
Opmærksomhedspunkter 188
Litteratur 189

Kapitel 8
Integreret praktik i faget livsoplysning: kristendomskundskab, idehistorie, medborgerskab og autoritet 193
Indledning 193
Praksisnærhed og praksisfjernhed 194
Etik og professionsetik 195
Værdier i skolen 199
Skole og religion 202
Skole og dannelse 206
Sammenfatning 208
Opmærksomhedspunkter 209
Litteratur 210

Kapitel 9
Integreret praktik, førsteårsprøven
– og frem imod professionsprøven 213
Indledning 213
Integreret praktik og førsteårsprøven 214
Frem imod professionsprøven 217
Sammenfatning 220

Epilog 221
Hvad skal du med al den teori? 222
Sammenhæng i uddannelsen 223
Litteratur 224

Indeks 226

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.