Fra praktikskole til uddannelsesskole | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Fra praktikskole til uddannelsesskole

Med den seneste reform af læreruddannelsen bliver praktikken integreret i alle fag, og centralt i denne tænkning er, at skolerne i højere grad end tidligere skal påtage sig rollen som meduddannere.  Folkeskolerne får derfor en ny rolle og skal – over tid – gå fra at være praktikskoler til uddannelsesskoler. Men hvad vil det sige at være...

Read more

Med den seneste reform af læreruddannelsen bliver praktikken integreret i alle fag, og centralt i denne tænkning er, at skolerne i højere grad end tidligere skal påtage sig rollen som meduddannere.  Folkeskolerne får derfor en ny rolle og skal – over tid – gå fra at være praktikskoler til uddannelsesskoler. Men hvad vil det sige at være uddannelsesskole? Det får du et bud på i denne korte bog, der også giver dig viden om:

  • tænkningen bag integreret praktik
  • udfordringer i praktikken før og nu
  • praktiklærerens nye rolle.

Fra praktikskole til uddannelsesskole henvender sig til alle, der arbejder med integreret praktik i folkeskolen, fx praktiklærere, praktikkoordinatorer, skoleledere, forvaltninger og kommuner.

Om forfatteren:
Pia Rose Böwadt er docent i samspillet mellem teori og praksis på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Hun har været med til at udvikle og vidensbasere integreret praktik både nationalt og lokalt. I 2023 redigerede og bidrog hun til bogen Integreret praktik i læreruddannelsen.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2024), 
59 pages
Price
120,-
ISBN 9788759344392

Reviews

Teacher

"På trods af de få sider, klæder bogen læseren godt på, til processen med at skabe uddannelsesskoler. Et godt pædagogisk værktøj både for skoleledere og -politikere samt for praktiklærere og koordinatorer, som skal lykkes med processen i praksis." – Lektørudtalelse

Read more
Teacher

"På trods af de få sider, klæder bogen læseren godt på, til processen med at skabe uddannelsesskoler. Et godt pædagogisk værktøj både for skoleledere og -politikere samt for praktiklærere og koordinatorer, som skal lykkes med processen i praksis." – Lektørudtalelse

Read less
Press "Den lille bog om skolernes overgang fra... Read more
Press "Den lille bog om skolernes overgang fra praktikskole til uddannelsesskole kan anbefales, fordi den på fornem vis fører læseren ind i de nye roller som skolerne har fået. Ligesom den også forsøger at forklare tænkningen bag integreret praktik og hvorfor integreret praktik er vigtig." – Folkeskolen Read less

Aditional information

Forord 7
Læsevejledning 8

Kapitel 1
Hvad er integreret praktik? 11

Praktikkens betydning 12
   Forventninger til de nyuddannede lærere og behovet for uddannelsesskoler 13
   Aktuelle samfundsudfordringer 13
Hvad er integreret praktik? 14
   De væsentligste ændringer 14
   Hvad er integreret praktik et svar på? 16
   Hvad er fordelene ved integreret praktik? 17
   Integration af hvad? 18
   De ni dimensioner af lærerrollen 19
   To forskellige logikker 20
Er uddannelsesskolen en utopi? 21
   Uddannelsesskoler og særlige uddannelsesskoler 22
Sprogforbistringer i integreret praktik 23

Kapitel 2
Udfordringer i praktikken før og nu 27
Uddannelseshistoriske nedslag 28
   Praktikken fra 1954 og frem til 2013 29
   Et fag uden forskning? 31
   Intet nyt under solen? 32
   Fra praktiske råd til profession 33
Professionel dømmekraft 34

Kapitel 3
Fra praktiklærer til meduddanner 37
Praktiklærerens rolle 37
   At arbejde med forskellige vidensformer 39
  At sætte ord på sin viden 41
   Andenordensdidaktik 42
   At arbejde med de ni dimensioner af lærerrollen 44
   Ledelsens rolle 44
   At udvide de studerendes perspektiv 45
Fagsproget 46
Den professionelle lærer og det fagpersonlige spor 47
Prøver og samtaler 48
   Trepartssamtalen 48
   Førsteårsprøven 49
   Professionsprøven 50

Efterskrift og opfordring 52

Referencer 54

Noter 57

Forslag til videre læsning 59

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.