Grammatik i funktion | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Grammatik i funktion

På opdagelse i sproget

Grammatik i funktion viser, hvordan læreren kan undervise i grammatik tæt knyttet til elevernes arbejde med de tekster, de læser og skriver. Der er gennemgang af masser af teksteksempler og forslag til opgaver, man kan arbejde med i undervisningen. Dertil enkle forklaringer på grammatikken – klar til brug.

Bogen handler om:

  • didaktiske...
Read more

Grammatik i funktion viser, hvordan læreren kan undervise i grammatik tæt knyttet til elevernes arbejde med de tekster, de læser og skriver. Der er gennemgang af masser af teksteksempler og forslag til opgaver, man kan arbejde med i undervisningen. Dertil enkle forklaringer på grammatikken – klar til brug.

Bogen handler om:

  • didaktiske principper bag undervisning i grammatik i funktion
  • ordklassers brug og betydning
  • sammensatte ord og brug af morfemer
  • ord, der farver: medbetydninger og billedbrug
  • sætninger: det, de er sat sammen af og bruges til, og tegn omkring dem

Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere og læsevejledere. Den kan danne grundlag for, at man i team drøfter, hvordan man kan støtte elever i at udvikle sprogligt forråd og sproglig bevidsthed.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
258 pages
Price
260,-
ISBN 9788759339022

Reviews

Teacher

"En fantastisk flot og gennemarbejdet bog om funktionel grammatik. Bogen pointer kan nemt omsættes til praksis, samtidig med, at de er grundigt forklaret og teoretisk og forskningsmæssigt underbygget. Bogen er simpelthen uundværdig for lærerstuderemde, lærer og læsevejledere." - Lektørudtalelse, DBC

Read more
Teacher

"En fantastisk flot og gennemarbejdet bog om funktionel grammatik. Bogen pointer kan nemt omsættes til praksis, samtidig med, at de er grundigt forklaret og teoretisk og forskningsmæssigt underbygget. Bogen er simpelthen uundværdig for lærerstuderemde, lærer og læsevejledere." - Lektørudtalelse, DBC

Read less
Press "Bodil Nielsens bog kan blive biblen inden for undervisning i grammatik, og jeg vil anbefale den til læsning og opslagsværk for læsevejledere, lærere og lærerstuderende. "Grammatik i funktion" kan også være med til at kvalificere fagteamets samtale om, hvordan vi træner elevernes sproglige bevidsthed og gør dem nysgerrige på udvikling. Det er vigtige danskfaglige samtaler,... Read more
Press "Bodil Nielsens bog kan blive biblen inden for undervisning i grammatik, og jeg vil anbefale den til læsning og opslagsværk for læsevejledere, lærere og lærerstuderende. "Grammatik i funktion" kan også være med til at kvalificere fagteamets samtale om, hvordan vi træner elevernes sproglige bevidsthed og gør dem nysgerrige på udvikling. Det er vigtige danskfaglige samtaler, der er nødvendige at få med."
https://www.folkeskolen.dk/1889110/ny-bog-viser-eleverne-hvorfor-grammatik-er-vaesentligt


"'Grammatik i funktion' danner et godt, solidt grundlag med gode forklaringer på undervisning i grammatik, og bogen kan dels inddrages i undervisningen, dels understøtte og udvikle den enkelte lærers skriftsproglige interesse. Til brug på læreruddannelserne er der også relevante elevtekster, der viser, hvor de enkelte elevers skriftsproglige udvikling befinder sig." - Læsepædagogen
Read less

Aditional information

Forord 9
   Bogens opbygning 9

Del 1. Grammatik i funktion

KAPITEL 1
Didaktikken 13
   Kontekst 13
   Fra eksempler til det generelle og tilbage igen 15
   Forståelse frem for tommelfingerregler 16
   Kryds og bolle eller andre markeringer 17
   Progression 18

Del 2. Ordklasser

KAPITEL 2
Ordklassernes funktion 23

KAPITEL 3
Substantiver 27
   Ordforråd 28
   Begreber 29
   Fra begreber til personer, der handler 31
   Smalt-bredt 32
   Bøjningsformernes brug 37

KAPITEL 4
Pronomener 43
   Skrift og tale 48
   1., 2. og 3. person 48
   At oplyse og påvirke 49

KAPITEL 5
Verber 53
   Taleverber 56
   Verber, der angiver holdning 58
   Det, man gør med sproget – sproghandlinger 60
   Tænkeverber 61
   Bøjningsformernes brug 62

KAPITEL 6
Adjektiver 87
   Bøjning, der viser sammenhæng 88
   Adjektiver beskriver egenskaber 88
   Forråd af adjektiver 92
   Adjektiver brugt som adverbial 94
   Verber og adjektiver skaber stemning 96

KAPITEL 7
Adverbier 101
   Bøjning 103
   Faste udtryk med adverbier 103

KAPITEL 8
Præpositioner 107
   Sted 107
   Tid 108
   Omstændigheder 110
   Begreber 110
   Faste udtryk med præpositioner 112

KAPITEL 9
Ord dannet af ord 117
   Sammensatte ord 117
   Morfemer 127

Del 3. Ord, der farver

KAPITEL 10
Medbetydninger 137
   Forskellige ord om samme 138
   Ord i kontekst 139

KAPITEL 11
Billedbrug 153
   Sammenligning 153
   Metaforer 156
   Ting får sjæl 160
   Begreber får skikkelse 161
   Gamle ord i faste udtryk 164
   Jokes og ordspil 165

Del 4. Sætninger og det, de er sat sammen af

KAPITEL 12
Hvad er en sætning? 171
   Subjekt og verbal og led, der hører til 172
   Tre slags helsætninger 179
   Tre slags led 184
   Leddenes rækkefølge 188
   Ledlængde 191
   Sætningslængde 196

KAPITEL 13
Ledsætninger 201
   Led i en helsætning 201
   Leddenes rækkefølge 206
   Adjektiviske ledsætninger 207
   Ledsætninger om tid og rækkefølge 210
   Ledsætninger om andre sammenhænge 216
   Ledsætninger om noget, der er sanset, sagt eller tænkt 226

KAPITEL 14
Tegnsætning 239
   Sideordnende konjunktioner 239
   Underordnende konjunktioner 241
   Tegn mellem helsætninger 242
   Tegn omkring ledsætninger 243

Litteratur 247

Forslag til videre læsning 255

Indeks 257

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.