Peter Michael Goetz | Samfundslitteratur

Search form

left side

kontakt@petergoetz.dk's picture
Peter Michael Goetz
Cand.psych., autoriseret psykolog og godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi samt som specialist og supervisor i psykoterapi. Arbejder i eget firma med supervision af behandlere, sagsbehandlere, rådgivere, coaches, organisationskonsulenter mv. Her arbejder han tillige med organisationskonsulentbistand, ledersparring, stresscoaching samt med psykoterapi. Før det har han haft ansættelser som arbejdspsykolog og som organisationspsykolog. Han har arbejdet som supervisor i Københavns Kommunes Center for Supervision. Og han har som psykolog ved pædagogiske behandlingssteder, bosteder, sygehuse og psykiatriske afdelinger arbejdet med børn, unge og voksne. Peter Michael Goetz har i øvrigt ledet en anbringelsesforebyggende børne- og familiebehandlingsinstitution. Han kan kontaktes på www.petergoetz.dk

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- i ledelse, samarbejde og forandring
12/11 2020 | Samfundslitteratur
Vi mennesker ved ikke altid, hvorfor vi handler, som vi gør. Vi ved heller ikke altid, hvordan det går til, når vi ikke får gjort eller sagt det, som vi har besluttet. Den slags indre benspænd...
search Kig i bogen
Om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde
7/4 2020 | Samfundslitteratur
Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej - også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme...