Multimodal interaktionsanalyse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Multimodal interaktionsanalyse

Med videoetnografisk dataindsamling

...

Read more

MULTIMODAL INTERAKTIONSANALYSE giver mulighed for at undersøge sociale interaktioner i detaljen og dermed fremanalysere, hvordan sociale relationer, identitet og mening skabes og tillægges mening det være sig i mødelokalet, i butikken, i klasseværelset, i det offentlige rum eller om middagsbordet.
 
Metoden er kendetegnet ved at fokusere ikke kun på det talte ord, men på alle de forskelige modaliteter, der medvirker til at skabe mening i social interaktion, såsom tale, gestikulation, blikretning, mimik og genstande.
 
For at kunne observere og analysere dette er det nødvendigt at indsamle data gennem videoetnografisk metode.
 
Denne bog giver en samlet forskningsbaseret introduktion til de væsentligste aspekter i et projektforløb, der indebærer videoetnografisk dataindsamling og multimodal interaktionsanalyse. Bogen gennemgår således:

Hvad multimodal interaktionsanalyse kan bruges til
Tilgangens afsæt i den såkaldte EMCA-tradition
Tilrettelæggelse og gennemførelse af videoetnografisk  dataindsamling
Bearbejdning af det indsamlede videomateriale
Udarbejdelse af multimodale interaktionsanalyser
Videobaseret feedback til deltagere i projektet.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2017), 
234 pages
Price
75,-
ISBN 9788759327104
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
234 pages
Price
221,-
ISBN 9788759329672
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2017)
27
ISBN 9788759339572
Price
22,-

Aditional information

INDHOLD

Forord 7

Kapitel 1
Introduktion 9
Hvad kan man bruge multimodale interaktionsanalyser til? 11
Multimodal interaktionsanalyse i EMCA-traditionen 12
Anvendelsesmuligheder 15
Bogens opbygning 18

Kapitel 2
Multimodal interaktionsanalyse og
den videoetnografiske indsamlingsmetode 21
Et eksempel på multimodal interaktion 22
Videoetnografisk registrering af social interaktion 24
Det særlige ved EMCA multimodal interaktionsanalyse 28
Multimodalitet og kommunikative ressourcer 34

Kapitel 3
Tilrettelæggelse af den videoetnografiske indsamling 49
Den kreative forskningsproces: En iterativ og abduktiv metodologi 49
Undersøgelsesdesign og problemformulering 51
Hvordan sikrer man et godt samarbejde med en rekvirent? 53
Etik 58

Kapitel 4
Gennemførelse af videoetnografisk dataindsamling 69
Undersøgelser af naturligt forekommende interaktion 69
Pålidelighed: Påvirker videokameraets tilstedeværelse samtalen? 72
Hvor omfangsrigt er et videoetnografisk projekt? 76
Feltarbejdets kvalitative metoder og metodetriangulering 79
Hvor meget involveres deltagere undervejs? 82
Valg af teknologi 84
Valg af kameratype, opsætning og position i felten 90
Fleksibel videokamera-håndtering 91
Fikseret videokamera-opsætning 95
Virkemidler: Fokus og synsvinkel 97
Datahåndtering og arkivering 105
Tjekliste før videooptagelser 106

Kapitel 5
Bearbejdning af indsamlet videomateriale 109
Overflytning af råfiler til bearbejdningsprogrammer 109
Kategorisering af data 112
Single cases eller kollektioner? 120
Specifikke kriterier for valg af eksempler 122
Transskription af eksempler 126

Kapitel 6
Udarbejdelse af multimodale interaktionsanalyser 139
Teknisk-analytisk forklaringsramme 143
Diskuterende-analytisk forklaringsramme 156
Analysepraksis, gyldighed og repræsentativitet 181

Kapitel 7
Videobaseret feedback til deltagere 187
Videobaseret workshoprefleksion sammen med deltagere 187
Anvendelsesorienteret vinkling af
dataindsamling og analysepraksis 189
Afholdelse af en workshop step-by-step 190
At være facilitator 194
Multimodale interaktionsanalyser i et strategisk perspektiv 197

Referencer 201

Indeks 229

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.