Eklektiske analysestrategier | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Eklektiske analysestrategier

Komplekse problemstillinger kalder på eklektiske strategier. Klassiske lærebøger om samfundsvidenskabelige teorier er ofte inddelt således, at hvert kapitel repræsenterer én teoritradition eller ét forfatterskab. Denne bog sætter i stedet fokus på eklektisk analysestrategisk arbejde. Snarere end at præsentere og bearbejde enkeltstående...

Read more

Komplekse problemstillinger kalder på eklektiske strategier. Klassiske lærebøger om samfundsvidenskabelige teorier er ofte inddelt således, at hvert kapitel repræsenterer én teoritradition eller ét forfatterskab. Denne bog sætter i stedet fokus på eklektisk analysestrategisk arbejde. Snarere end at præsentere og bearbejde enkeltstående teoridannelser viser bogen, hvordan teorikombinationer kan indløse komplekse problemstillinger.

Bogens 10 kapitler præsenterer 10 forskellige eksempler på eklektisk analysestrategisk arbejde og giver indblik i de teoretiske og metodiske valg, som skal træffes, når man arbejder eklektisk. Bogen tilbyder en række eksempler på og diskussioner af, hvordan forskellige teoretiske ressourcer kan kombineres i problemorienteret forskning og projektarbejde.

Publisher: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
320 pages
Price
360,-
ISBN 9788776831790
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
319 pages
Price
314,-
ISBN 9788776832063
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2020)
24
ISBN 9788776832124
Price
34,-

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Tak 11

Når problemer kalder på samtænkning - indledende tanker om eklekticisme som samfundsfaglig analysestrategi 13
Justine Grønbæk Pors & Emil Husted

1. Strejfet af en tåre - at læse affekt gennem friktionelle begreber 39
Dorthe Staunæs & Justine Grønbæk Pors

2. Analysestrategi med Foucault og Laclau - civilsamfundet som styringsteknologi og flydende betegner 63
Mathias Hein Jessen & Allan Dreyer Hansen

3. Et eklektisk blik på politisk organisering - diskursteori, materiel semiotik og affektteori 87
Emil Husted & Ursula Plesner

4. Dispositivanalyse - mellem Foucault og Deleuze 113
Kaspar Villadsen

5. Tørken i 2018 læst med Niklas Luhmann og Jane Bennett - iagttagelser af (iagttagelser af) antropocæn uafgørbarhed 139
Erik Mygind du Plessis & Justine Grønbæk Pors

6. Normkritik som strategi for alternativ organisering - Gibson-Grahams eklektiske brug af Butler og Sedgwick 163
Sine Nørholm Just & Sara Dahlman

7. Kunsten at undre sig 191
Morten Knudsen & Holger Højlund

8. Laterale sammenligninger som eklektisk analysestrategi 223
Irina Papazu & Lena Olaison

9. At iagttage noget igennem noget andet - at skabe empiri hos Erslev, Foucault og Luhmann 247
Niels Åkerstrøm Andersen

10. En samarbejdende komposition af kollager og studiet af kommerciel sikkerhed 283
Anna Leander

Forfatterbiografier 317


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.