Domsanalyse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Domsanalyse

Evnen til at analysere domme og forstå deres indhold er central for jurister, fordi retspraksis domme kan bruges til at fastlægge retstilstanden på et område.

At analysere domme er et håndværk, der skal forfines gennem øvelse, men Domsanalyse giver en første indføring i, hvordan man griber en domsana­lyse an. Bogen beskriver, hvorfor og...

Read more

Evnen til at analysere domme og forstå deres indhold er central for jurister, fordi retspraksis domme kan bruges til at fastlægge retstilstanden på et område.

At analysere domme er et håndværk, der skal forfines gennem øvelse, men Domsanalyse giver en første indføring i, hvordan man griber en domsana­lyse an. Bogen beskriver, hvorfor og hvordan domme kan anvendes i det juridiske arbejde, altså en beskrivelse af domme som retskilde, og hvilke forhold der er med til at påvirke dommes retskildemæssige værdi. Bogen forklarer også nogle teoretiske grundbegreber om fortolkningsmetoder og fortolkningsstile, som det er nyttigt at kende, når man skal foretage en kon­kret domsanalyse.

Endelig viser bogen, hvordan en dom konkret kan analyseres. Det sker med udgangspunkt i en række udvalgte domme, som analyseres.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2016), 
230 pages
Price
299,-
ISBN 9788759327579

Reviews

Teacher

Den er velstruktureret, og den forekommer let tilgængelig. Dette er nyttig almen viden for (kommende) jurister.

... Read more
Teacher

Den er velstruktureret, og den forekommer let tilgængelig. Dette er nyttig almen viden for (kommende) jurister.

Professor Peter Blume, Jura, Københavns Universitet

 

Den giver et godt grundlag for grundlæggende metodeundervisning inden for projekt og opgaveløsning.

Lektor Sten Bønsing, Jura, Aalborg Universitet

Read less

Aditional information

Forord · 11

DEL I

KAPITEL 1

Bogens tema og opbygning · 15

1. Bogens tema · 15

2. Bogens opbygning · 17

3. Lidt læsevejledning · 19

KAPITEL 2

Hvordan domme kan være en retskilde · 21

1. Kan en dom fungere som retskilde? · 21

2. Hvilke domme kan fungere som retskilde? · 25

3. Hvordan kan domme fungere som retskilde? · 28

4. Faktorer, der påvirker dommes præjudikatsværdi · 30

4.1 Ratio decidendi er ikke eneste parameter · 30

4.2 Efterfølgende lovgivning · 31

4.3 Den afsigende instans · 33

4.4 Dommens alder · 37

4.5 Dissens · 38

4.6 Antallet af domme · 39

4.7 Konsensus i domspraksis · 40

5. Domme i samspil med andre analyseredskaber · 41

KAPITEL 3

Fortolkningsmetoder · 43

1. Kapitlets genstand · 43

2. Overordnet om retskildefortolkning · 44

3. Fortolkningsmetoder · 46

3.1 Generelt om fortolkningsmetoder · 46

3.2 Ordlydsfortolkning · 47

3.3 Formålsfortolkning · 49

3.4 Præciserende fortolkning · 50

3.5 Udvidende fortolkning · 51

3.6 Analogislutninger · 52

3.7 Indskrænkende fortolkning · 53

3.8 Modsætningsslutninger · 54

3.9 De svære grænsetilfælde · 55

DEL II

KAPITEL 4

Opbygning af danske civilretlige domme · 59

1. Kapitlets genstand · 59

2. Dommes opbygning · 59

2.1 Generelt om dommes opbygning · 59

2.2 Sagsøger · 61

2.3 Sagsøgte · 61

2.4 Sagsøgers påstande · 62

2.5 Sagsøgtes påstande · 63

2.6 Sagsøgers anbringender · 63

2.7 Sagsøgtes anbringender · 64

2.8 Sagens faktiske omstændigheder · 65

2.9 Partsforklaringer og vidneforklaringer · 66

2.10 Dommens præmisser · 67

2.11 Domskonklusion · 69

2.12 Domsnoter · 70

2.13 Redaktionelle forhold · 73

3. Appelsagers opbygning · 74

3.1 Appellanten · 74

3.2 Indstævnte · 75

3.3 Appellantens påstande · 76

3.4 Indstævntes påstande · 77

3.5 Indholdet af appelsagen i øvrigt · 77

3.6 Dommens præmisser · 78

3.7 Dommens resultat · 79

KAPITEL 5

Analyse af privatretlige domme · 81

1. Bemærkninger om privatretlige domme · 81

2. Om analysen af det udvalgte emne · 82

3. Domsanalyserne · 88

3.1 UfR 1983.429 V Pantebrevets rykningsklausul · 88

3.2 UfR 1989.1039/3 H Rækkehusene i

Kongelundsparken · 91

3.3 UfR 1998.281 H BYG · 94

3.4 UfR 2002.1698 H Den påkørte kvinde · 98

4. Resultatet af domsanalysen · 100

5. Kommentarer til domsanalysen · 101

KAPITEL 6

Analyse af offentligretlige domme · 103

1. Bemærkninger om offentligretlige domme · 103

2. Om analyserne i kapitlet · 104

3. Opkrævning af bidrag til kommunale parkeringsfonde · 105

3.1 Indledende om situationen bag dommene · 105

3.2 UfR 1992.793 Ø Parkeringsfonden i Svendborg · 106

3.3 UfR 1998.956 V Parkeringsfonden i Ringkøbing · 109

3.4 UfR 1999.1043 H Parkeringsfonden i Århus · 111

3.5 Resultatet af domsanalyserne · 116

3.6 Kommentarer til domsanalyserne · 118

4. Binding af fremtidig myndighedsudøvelse via aftale · 119

4.1 Indledende bemærkning til analysen · 119

4.2 UfR 1967.642 H Sygehuset i Århus · 119

4.3 UfR 2000.1366 H Andelsboligerne i Hørsholm · 123

4.4 Kommentarer til domsanalyserne · 126

DEL III

KAPITEL 7

Opbygning af EU-domme · 131

1. Kapitlets genstand · 131

2. Hvordan finder man EU-domme? · 131

3. Opbygningen af EU-domme · 133

3.1 Generelt om opbygningen · 133

3.2 Forskelle fra danske domme · 134

4. Søgsmålstyper · 134

4.1 Generelt om søgsmålstyper · 134

4.2 Traktatbrudssøgsmål · 135

4.3 Annullationssøgsmål · 144

4.4 Passivitetssøgsmål · 147

4.5 Præjudicielle forelæggelser · 149

4.6 Udtalelser · 155

KAPITEL 8

Analyse af EU-domme · 159

1. Kapitlets genstand · 159

2. Om analysen af EU-domme · 160

2.1 Pligten til EU-konform fortolkning · 160

2.2 Hvorfor analysere EU-domme? · 160

2.3 Den gode analyse · 164

3. Rækkevidden af TEUF artikel 49 og 54 i forhold til filialer · 165

3.1 Indledende om baggrunden for dommene · 165

3.2 Factortame II (C-221/89) · 165

3.3 Centros Limited (C-212/97) · 170

3.4 Überseering BV (C-208/00) · 174

3.5 Inspire Art (C-167/01) · 177

3.6 SEVIC Systems (C-411/03) · 181

3.7 Cartesio (C-210/06) · 186

3.8 VALE (C-378/10) · 191

3.9 Konklusion på rækkevidden af TEUF artikel 49 og 54 i

forhold til filialer · 196

Kildefortegnelse · 199

Domsregister · 203

Oversigt over bogens eksempler · 207

Stikordsregister · 209

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.