Fokusgrupper | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Fokusgrupper

En håndgribelig og praktisk introduktion til arbejdet med denne meget udbredte metode. Med bogen ved hånden er læseren klædt godt på til selv at gennemføre fokusgrupper. Bogen præsenterer en række vigtige metodiske valg og muligheder ved brug af denne metode, lige fra de første overvejelser om udvælgelse af fokusgruppens deltagere til den...

Read more

En håndgribelig og praktisk introduktion til arbejdet med denne meget udbredte metode. Med bogen ved hånden er læseren klædt godt på til selv at gennemføre fokusgrupper. Bogen præsenterer en række vigtige metodiske valg og muligheder ved brug af denne metode, lige fra de første overvejelser om udvælgelse af fokusgruppens deltagere til den afsluttende analyse af data. Samtidig belyser bogen en række problemstillinger på overordnet videnskabsteoretisk niveau såvel som på helt konkret niveau. Bogen indeholder desuden en kritisk diskussion af, hvornår fokusgruppeinterviews er en velvalgt metode og, hvornår man hellere skal anvende andre metoder.

Fokusgrupper udkom første gang i 2002 og er siden brugt af tusindvis af studerende, forskere og praktikere. I 3. udgaven er denne populære metodebog gennemskrevet og opdateret bl.a. med en ny og aktuel gennemgående case.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
3. Edition (2016), 
126 pages
Price
169,-
ISBN 9788759322086
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
126 pages
Price
142,-
ISBN 9788759328323

Reviews

Teacher

Bogen er i aller højeste grad velegnet til undervisningen i forskningsmetodologi og vil blive anvendt der, ligesom jeg finder den overordentlig velegnet til vejledning af studerende i forbindelse med bachelorprojektskrivning og den efterfølgende nacheloreksamen.

... Read more
Teacher

Bogen er i aller højeste grad velegnet til undervisningen i forskningsmetodologi og vil blive anvendt der, ligesom jeg finder den overordentlig velegnet til vejledning af studerende i forbindelse med bachelorprojektskrivning og den efterfølgende nacheloreksamen.

Helle Tvårup Andersen, jordemoderunderviser, MSA, International koordinator, UCN.

"Bogens opbygning, læsevenlige sprog og sin eksemplificering i form af en case gør bogen indbydende både for læsere, som beskæftiger sig professionelt eller aldrig har afviklet fokusgrupper (...) Efter at have læst denne bog, føler jeg mig kompetent til at afvikle et fokusgruppeinterview, og dette vil jeg stærkt overveje at bruge i mit projekt!" - studernede, Syddansk Universiet Odense, International Virksomhedskommunikation

Read less

Aditional information

Forord 7

KAPITEL 1 · Fokusgrupper i samfundsvidenskabelig forskning 9

Brug af fokusgrupper på tværs af fagligheder 11

Styrker og svagheder ved brug af fokusgrupper 13

Kombination af fokusgrupper med andre metoder 16

KAPITEL 2 · Planlægning af fokusgrupper 23

Overordnede analytiske valg 25

Detaljerede metodiske valg 29

KAPITEL 3 · Gennemførelse af fokusgrupper 51

Moderatorrollen 52

Introduktionen 55

Optagelse af fokusgruppen 59

Spørgsmål og proceshåndtering 61

Etik 67

KAPITEL 4 · Bearbejdning af fokusgruppedata 71

Transskribering 72

Analyser af indhold 74

Analyser af interaktionsformer 86

KAPITEL 5 · Overbevisende brug af fokusgrupper 105

Validitet og reliabilitet 105

Generaliserbarhed 109

Fagligt fornuf tige fokusgrupper 114

Litteraturliste 117

Indeks 125

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.